Recenze: Odborná literatura

Co je štěstí?

1 1 1 1 1 (1 hlas)
il

Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá? Nechme slova básníka Adolfa Heyduka a pojďme přijít záhadě štěstí na kloub. Tentokrát ale vědečtěji. Téma štěstí se na nás sice valí ze všech stran, ne však vždy tak podrobně, odborně a v kontextu jako je tomu u publikace Průvodce pozitivní psychologií od Aleny Slezáčkové, která vyučuje psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.


knihaKniha se zaobírá pozitivní psychologií a seznamuje čtenáře s jeho základními tématy, výsledky vědeckých studií a předkládá aplikační možnosti v oblasti terapie, poradenství, vzdělávání, koučinku, zdravotnictví, managementu i osobního rozvoje. Průvodce pozitivní psychologie nalezne své čtenáře v psycholozích, učitelích, příslušnících pomáhajících profesí i v laické veřejnosti, protože autorka popsala obsáhlé téma pozitivní psychologii na odbornou literaturu velmi lidsky.

Jak vyplývá s názvu, kniha Průvodce pozitivní psychologií se zaobírá pozitivními emocemi a jejich provázáním s každodenními činnostmi, situacemi a okolnostmi. Dobře se čte, dělí se do logicky provázaných oddílů a zároveň podává informace o tématu štěstí v souvislostech, přičemž autorka nezapomíná uzavřít každý celek shrnutím toho nejpodstatnějšího.

I přes množství poznatků zůstává Průvodce pozitivní psychologií velmi čtivou knihou, která může posloužit i jako velmi pečlivý a pozorný návod ke štěstí. Neklouže totiž po povrchu jako běžné příručky o osobním rozvoji. Zároveň však stále zůstává vědeckou publikací, která čtenáře seznamuje s teoretickým základem i současnými studiemi na téma štěstí.

Průvodce pozitivní psychologií mě naučila vidět za poznatky, které jsou k dispozici v mnoha rádcích a příručkách o štěstí v životě. A jelikož je v ní i řada příkladů, dají se poznatky převést i do našeho života. Proto ji hodnotím jako velmi užitečnou, ne jen z odborného hlediska, třebaže uvedené studie jsou velmi poutavě napsané a přinášejí zajímavé výsledky, nad kterými mi občas vyklenulo obočí údivem.

Pokud ovšem patříte mezi horlivé čtenáře knížek týkajících se psychologie, osobního rozvoje, asi vás informace obsažené v knize výrazně nepřekvapí, na druhou stranu vám pomohou rozumět tématu pozitivní psychologie v širším kontextu. Dokážu si také představit, že přinesou čtenáři mnoho cenných námětů k přemýšlení, protože většina autorů knížek o osobním rozvoji a štěstí se navzájem vykrádají a příliš nových podnětů nepřinášejí. Tato kniha mi je však přinesla, tak doufám, že je přinese i vám.

2.9.12 Štěstí a práce
I když by se to mohlo někdy (zvláště v pondělí po ránu) jevit jako nepravděpodobné, ukazuje se, že práce je skutečně jedním z nejdosažitelnějších zdrojů životního uspokojení a pocitu štěstí. Zaměstnání nejenže souvisí s naší hmotnou zajištěností, ale také naplňuje naši potřebu výkonu a sounáležitosti se skupinou. Ne každý však chápe svou práci jako něco více než zdroj přímů, jako povolání. Přitom na základě výzkumů Amby Wrzesniewské (2003) bylo zjištěno, že ti, kdo své zaměstnání vnímají jako osobní povolání, prožívají vyšší pocit životní spokojenosti a štěstí než ti, kteří svou práci vnímají jen jako nutné zlo.
E. Diener (2008) se na otázku vztahu štěstí a práce podíval z jiného úhlu. Zaměřil se na prozkoumání vlivu prožívaného štěstí na pracovní úspěch. V polovině sedmdesátých let 20. století získal data o míře štěstí u vysokoškolských studentů a v devadesátých letech je porovnal s výškou příjmů těchto osob, které se nyní nacházely ve svém produktivním věku. Výsledkem analýzy dat bylo zjištění, že nejvíce šťastní vysokoškoláci vydělávají v dospělosti průměrně až o 30 % více než jejich málo šťastní spolužáci. I když byly zváženy možné intervenující proměnné, jako výše příjmů rodičů nebo druh povolání, stále zůstával patrný významný rozdíl mezi platy šťastnějších a méně šťastných spolužáků. Přirozeným vysvětlením může být, že šťastnější pracovníci zkrátka odvádějí lepší práci, za což jsou náležitě odměňováni. Je to ale skutečně tak?
(SLEZÁČKOVÁ, Alena. Průvodce pozitivní psychologií. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. s. 150. ISBN 978-80-247-3507-8.)

Knihu Průvodce pozitivní psychologií vydalo nakladatelství Grada

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení