Recenze: Odborná literatura

Psychologie sportu

1 1 1 1 1 (1 hlas)
spot

Psychologie tělesné výchovy a sportu má zajímavou historii, přičemž původ má v biologických vědách a psychologii motivace. V dnešní době má snad každý sportovec sportovního psychologa. Lidé, kteří připravují profesionální i amatérské sportovce, chápou psychologii tělesné výchovy a sportu jako důležitou součást své vlastní profesní přípravy. Kniha Psychologie sportu od Davida Toda, Joanne Thatcher a Rachel Rahman vám pomůže do hloubky prozkoumat klíčové otázky současné psychologie a poskytne vám podrobné informace. Publikaci vydalo nakladatelství Grada.


sPsychologii tělesné výchovy a sportu lze definovat jako zkoumání osob a jejich chování v různých sportovních a cvičebních prostředích (Gill a Williams, 2008). Pojem tělesná výchova a sport je v této knize užitý v širokém pojetí zahrnujícím všechny druhy pohybových aktivit, tedy nejen sportovní soutěže nebo fitness programy pro volný čas. Patří mezi ně i další druhy pohybových aktivit, jako je neformální sportování, venkovní aktivity a školní hodiny tělesné výchovy.

Jde o aplikovaný vědní obor, jehož druhým hlavním zaměřením je uplatnění poznatků psychologie tělesné výchovy a sportu při úsilí pomáhat lidem s jejich problémy. Zjišťování poznatků o lidech a jejich chování při sportu a cvičení může být užitečné v mnoha situacích. Sportovci se tak mohou naučit zlepšovat své výkony, mít ze sportu větší potěšení a prožívat šťastnější život. Učitelé tělocviku mohou poznatky oboru využít k tomu, aby svým studentům pomohli naučit se sportovním dovednostem rychleji či si vytvořit pozitivní postoje k pohybovým aktivitám.

Kniha obsahuje třináct kapitol, z mnoha se dozvíte například o osobnosti, motivaci, agresi, aktivaci, úzkosti, sebedůvěře, o duševním zdraví, ale i tělesném zdraví. V každé kapitole je definice pojmu, doporučená literatura a na konci kapitoly jsou také klíčové pojmy. Publikace obsahuje rovněž slovníček pojmů a závěrečnou literaturu. Součástí publikace jsou také obrázky a tabulky.

Kniha je určena studentům, ale přínosem se může stát i učitelům, psychologům, sociologům, vědcům v oboru sportu, lékařům, sportovním terapeutům, fyziologům, ale i ostatním zájemcům o sport.

„Doposud jsme měli k dispozici jen málo učebnic vhodných pro studenty, kteří se s tímto oborem teprve seznamují. Publikace předkládá v důmyslně propracovaném přehledu širokou škálu témat, která jsou podána srozumitelnou a přístupnou formou. Díky své promyšlené koncepci poslouží studentům středních i vysokých škol.“

Jeremy Adams, psycholog sportu a tělesné výchovy přednášející na London Metropolitan University

12. kapitola Tělesné zdraví

V jedenácté kapitole jsme se zabývali výzkumy, které dokládaly, že cvičení a pohybové aktivity mohou pomoci jedincům trpícím řadou duševních problémů, jako je úzkost a deprese. Nepřekvapí, že lidé trpící tělesnými problémy, jako je diabetes nebo srdeční onemocnění, mohou rovněž trpět určitými nepříznivými psychologickými dopady jejich nemoci. Někteří lidé se zdravotními problémy např. pociťují sníženou kvalitu života, nedostatečnou kontrolu nad sebou a svým zdravím, či vysokou hladinu deprese nebo úzkosti. Jak uvidíme v této kapitole, výzkumy ukazují, že tělesná cvičení mohou pomoci lidem trpícím zdravotními problémy omezit některé z těchto dopadů na duševní zdraví, např. získat pocit kontroly, omezit stres, úzkost a deprese a zlepšit vnímanou kvalitu života.

(TOD, D.; THATCHER, J.; RAHMAN, R.: Psychologie sportu. Praha: Grada, 2012.)

David Tod vyučuje psychologii sportu a tělesné výchovy na Aberystwyth University ve Velké Británii. Působí také jako poradce sportovních týmů i jednotlivců na klubové i mezinárodní úrovni. Jeho kolegyně Joanne Thatcher byla v letech 2008 až 2010 předsedkyní sekce Britské psychologické společnosti pro sport a tělesnou výchovu. Rachel Rahman je lektorkou psychologie na téže univerzitě.

Knihu Psychologie sportu vydalo nakladatelství Grada

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení