Recenze: Odborná literatura

Krása stromů

1 1 1 1 1 (2 hlasů)
detail

Stromy jsou bezesporu uměleckým dílem přírody. Jejich větve, drsná textura kmenů, spletité kořeny i neobyčejné plody z nich činí rostliny téměř architektonických kvalit. V knize Krása stromů od Michaela Jordana nalezneme sto nejkrásnějších a nejmajestátnějších stromů. Od obrovských sekvojí vždy zelených, nejvyšších žijících organismů světa, až po téměř mystický dub, spojený s bezpočtem legend. Slovem i obrazem zobrazuje kniha různorodost, ale i naprostou nenahraditelnost stromů na světě.

Tato kniha umožňuje pohled do světa stromů a jejich charakteristických vlastností. Michael Jordan nezkoumá stromy pouze z pohledu botanika, avšak připojuje řadu pověstí, faktů a příběhů spjatých s jednotlivými druhy stromů. Odhaluje tak jejich ekologický a kulturní význam.

knihaPublikace obsahuje více než dvě stě fotografií nejpůsobivějších stromů světa ve všech barvách, jež dokáže příroda vyčarovat. Kniha Krása stromů tak potěší všechny milovníky těchto přírodních úkazů.

Pro lidi dávných věků byly stromy kromě zdroje materiálu rovněž objektem spojení s minulostí, duchovním životem, přírodními božstvy a jejich uctíváním. Mohutné duby či sekvojovce obrovské, jejichž život přesáhl řadu lidských generací, byly často vnímány jako symboly pevnosti a stálosti. Představovaly i jakési spojení Země a nebe, když vyrůstaly z kořenů hluboce vzrostlých do země a jejich kmeny a větve sahaly vysoko k obloze.

Jednotlivé druhy stromů jsou v knize řazeny abecedně podle latinského pojmenování. Běžná domácí jména jsou často nejednotná. V knize jsou uvedeny druhy rostoucí na mnoha místech světa. Byly zvoleny pro svůj zajímavý habitus, atraktivní květy či jiný osobitý prvek.

Každému stromu jsou věnovány dvě strany, přičemž na jedné je jeho fotografie a na druhé text spolu s tabulkou a malým obrázkem, kde je zaznamenán původ, výška, průměr kmene, obvod kmene a šířka koruny.

Jako příklad uveďme kupříkladu jeden z nejelegantnějších a nejpůvabnějších jehličnatých stromů, a to cedr libanonský (Cedrus libani). Zmínku o něm nalezneme již v Bibli, v níž je uvedeno, že dřevo tohoto stromu bylo použito při stavbě Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. Jeho kulturní význam sahá však ještě dále, a to až do éry sumerské civilizace zhruba před deseti tisíci lety. Cedrové háje byly kdysi považovány za místa, kde sídlí bohové. Pryskyřice cedru libanonského bývala součástí mumifikačních procedur ve starověkém Egyptě.

Cedr libanonský je pomalu rostoucí strom, jenž ale může dosahovat úctyhodného stáří. Věk nejstarších v přírodě přiživších jedinců je odhadován na více než 1000 let. Jako typický jehličnan cedr tvoří vzpřímené šištice se semeny. Jehlice vyrůstají na zkrácených větévkách, tzv. brachyblastech, buď ve svazečcích, nebo v přeslenech. Samčí i samičí šištice jsou oddělené, hnědavě rezavé, vyrůstají ale na stejném stromě. K opylení dochází pomocí větru. Samičí šištice jsou přímé, vejcovitého tvaru a zhruba 10 centimetrů dlouhé. Mladé nezralé šištice jsou zelené, později hnědnou. Jejich zrání trvá dva roky. V době zralosti se rozpadají a uvolňují křídlatá semena, která vítr šíří po okolí.
(JORDAN, M.: Krása stromů. Praha: Knižní klub, 2013.)

Úplný závěr knihy přináší glosář, kde najdeme takové pojmy, jako jsou: míšek (arilus) – dužnatý útvar obklopující semeno, nachází se u nemnoha rostlinných druhů, nápadný je například u tisu; lencitely – drobné, často bradavičnaté útvary na povrchu kmenů stromů. Umožňují výměnu plynů mezi pletivy rostlin a okolím. Či pojem adventivní – vyrůstající z neobvyklých míst na rostlině, například adventivní kořeny vyrůstající z kmene stromu nad úrovní půdy jako tzv. dušné kořeny. Dále následuje rejstřík a poděkování.

Michael Jordan – pracoval deset let jako úspěšný televizní a rozhlasový hlasatel, působil v BBC TV, Granada, Channel 4, Radio 4 a World Service. Poté se dal na spisovatelskou kariéru. Je autorem mnoha knih s přírodovědnou tématikou, například The Encyclopedia of Fungi, The Practical Botanist či Plants of Mystery and Magie.

Odborný poradce Tony Kirkham – je vedoucím arboreta Královských botanických zahrad v Kew v Londýně. Jako světoznámý odborník na stromy účinkoval v pořadech BBC A Year at Kew a Trees that made Britain.

Knihu Krása stromů vydalo nakladatelství Knižní klub

Soutěže

Aktuality

 • Paseka se stěhuje do Karlína

  Po dvaceti letech na pražských Vinohradech započne nakladatelství Paseka novou etapu v  Karlíně. Nový majitel Laichterova domu, kde Paseka sídlila od roku 2000, má s prostorem plány, které nejsou slučitelné s běžným provozem nakladatelství. V redakci Paseky v ulici Vítkova již nebude možné vyzvedávat internetové objednávky, ale kromě stávajícího Vinohradského knihkupectví bude od 5. května výdejním místem také oblíbené karlínské knihkupectví Přístav.

  Číst dál...  
 • Nominace na Cenu Jiřího Ortena 2021

  V pořadí 34. ročník prestižní Ceny Jiřího Ortena (CJO), jíž udílí Svaz českých knihkupců a nakladatelů talentovaným autorům do 30 let věku, zná své nominované. Odborná porota vybrala z 21 přihlášených titulů tři pozoruhodné knihy: básnickou sbírku Šimona LeitgebaBetonová pláž (JT´s nakladatelství), počin Gábiny Pokorné V hlavě (Práh), přinášející bez příkras zápisky mladé schizofreničky,a románový debut Praskliny (Listen) spisovatelky, publicistky a scenáristky Kláry Vlasákové.Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne 17. května 2021 od 17 hodin v Zrcadlové kapli Národní knihovny. 

  Číst dál...  

Nové komentáře

Doporučujeme

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení