Recenze: Odborná literatura

Unikátní publikace psychologie celoživotního vývoje

1 1 1 1 1 (2 hlasů)
il

Lidé se mění. Vývoj člověka se ovšem neomezuje pouze na dětství nebo dospívání, ale trvá po celý život. Psychologie celoživotního vývoje od PhDr. Kataríny Millové, Ph.D., se zabývá teoriemi, které popisují a vysvětlují změny v průběhu života člověka. Publikace se však nesoustředí pouze na vývojovou psychologii, ale uvažuje o vývoji v širším kontextu. Autorka se svou knihou snaží pokrýt současný nedostatek domácí i překladové literatury k této tematice.


knihaPhDr. Katarína Millová, Ph.D., vyučuje na katedře psychologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zabývá se charakteristikami člověka s ohledem na jeho věk. Nezůstává ovšem pouze u vývojové psychologie, ale ve svém díle uvažuje i o změnách v sociálním a historickém kontextu. Teoretické poznatky pak vysvětluje na vlastním dlouhodobém výzkumu vývoje člověka.

Publikace je určena odborníkům, studentům psychologie, ale i expertům z řad příbuzných oborů. A jelikož odbornými recenzenty byli Prof. PhDr. Alena Plháková, CSc., a Prof. PhDr. Josef Švancara, CSc., je zaručeno, že se jedná o velmi kvalitní shrnutí současných poznatků o vývoji člověka od jeho narození až po smrt.

Kniha vyniká svým jasným novinářským stylem. Odborný text je dobře a důkladně zpracován. Nechybí tabulky, zvýraznění, soupisy a odkazy na původní literaturu, které poskytují výbornou orientaci v textu i zdrojích. Pro pochopení obsahu knihy není potřebné mít předchozí znalosti z psychologie, ale rozhodně je to velmi vhodné a žádoucí.

Jelikož Psychologie celoživotního vývoje přehledně shrnuje současné informace, posloužila mi jako výborný zdroj informací ke zkoušce z vývojové psychologie. Když mi bylo některé učivo z mých poznámek nejasné, ihned jsem díky rejstříku našla potřebnou informaci a přečetla si ji. Často jsem však nezůstala jen u hledaného klíčového pojmu, ale začetla se mnohem hlouběji. Navíc díky tomu, že je část teorie vysvětlena i na příkladech a v širším kontextu jsou údaje uvedené v knize snadno zapamatovatelné a pro studenta psychologie, ale nejen pro něj, velmi přínosné. Protože podle mne je pro každého výhodné mít alespoň obecnou představu o tom, co které vývojové období s sebou přináší. Může to pak vést k bližšímu pochopení nás samých i našich blízkých. A to je jedině dobře.

Ukázka z knihy:

Životní dráha obsahuje tři časové dimenze – životní (individuální), rodinný a historický čas. Tyto časové dimenze se vzájemně ovlivňují:
1) Životní čas (ontogenetický čas) je dán chronologickým věkem člověka. Určuje, v jakém období vývoje se nachází. Na základě jeho věku můžeme stanovit i určitá úskalí, která z věku vyplývají. Jde například o zvýšenou citlivost na jisté typy společenských změn, například změnu věku odchodu do důchodu. Jde o věk od narození po smrt.
2) Rodinný čas stanovuje postavení člověka na základě jeho vztahu k předcházejícím a následujícím generacím. Rodinný čas se neustále mění tak, jak se mění generace v rodině. To znamená, že člověk může být v určitém životním období pouze v postavení dítěte, zatímco v jiném období se stává také rodičem. Rodinný čas naznačuje adekvátní čas, když je potřeba opustit dům, vstoupit do manželství a vychovat děti.
(MILLOVÁ, Katarína. Psychologie celoživotního vývoje: Uvedení do moderních teorií. Brno: Host, 2012. s. 54.)

Knihu Psychologie celoživotního vývoje: Uvedení do moderních teorií vydalo nakladatelství Host

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení