Recenze: Odborná literatura

Jak se neučit na státní maturitu

1 1 1 1 1 (3 hlasů)
detail

Když pojmenujete knihu Příprava na státní maturitu a připojíte k tomu ještě magické slůvko Angličtina, máte o prodej postaráno. Vždyť co jiného koupí zástupy zoufalých studentů a rodičů, hledající lék na obávanou epidemii s děsivým názvem státní maturita? Jenže co za peníze svoje, či rodičů, tito studenti vlastně dostanou? V případě učebnice od nakladatelství Fragment jednu rozumnou předmluvu a k ní asi 150 stran relativně zbytečného textu.

Zpočátku kniha, která má na titulní straně líbivý slogan „Připrav se na ústní zkoušku“, spíše než učebnici připomíná reklamní brožurku. Ještě před obsahem najdeme komiks, který nám na jedné straně vysvětlí, jaká je hloupost vypracovávat si témata sám, případně vše stáhnout z internetu, ale že tou nejlepší a nejjednodušší cestou je mít „supr knížku.“ Ostatně hned první věta v předmluvě jasně hlásá: „právě držíš v ruce výjimečnou knihu.“ (s. 11) Vzápětí na to se dozvíme, že nám kniha „poradí, jak si jednotlivé otázky zpracovat bez šprtání nazpaměť.“ S tím bohužel jako učitel, který má za sebou zkoušení a hodnocení u maturitní zkoušky z angličtiny a v současné době připravuje na maturitu tři třídy, nemohu souhlasit. S čím souhlasím, je druhý odstavec předmluvy, kde se mimo jiné píše: „U maturity z angličtiny jde především o to ukázat, že víš, co k určitému tématu říct, a že to umíš anglicky vyjádřit. A k tomu se přece nemusíš učit odříkávat mnohdy zbytečně složité, předem připravené texty.“ Možná vás po přečtení těchto řádků překvapí, že většinu obsahu učebnice Příprava na státní maturitu – Angličtina tvoří mnohdy zbytečně složité a předem připravené texty.

knihaHlavní metodou, kterou učebnice při zpracovávání jednotlivých témat doporučuje, je tvorba myšlenkové mapy. K tomu má studentovi dopomoci dvacet šest témat připravených autory učebnice. Každé téma nejprve obsahuje více než deset otázek v češtině, poté asi dvě strany krátkých anglických textů, dále letmé připomenutí určitého gramatického jevu a nakonec cvičení, které zkouší, jak pozorně student texty pročetl, případně jak danou gramatiku pochopil.

Jenže, bohužel, tento způsob spíše obere studenta o čas, kterého obvykle není před maturitou nazbyt, aniž by mu nějak zásadně pomohl. Ústní maturitní zkouška z anglického (a cizího obecně) jazyka se totiž skládá ze čtyř specifických  částí, přičemž žádná z nich není v učebnici dostatečně zastoupena. Kterýkoliv zájemce o její podobu se může podívat na video kanál Youtube.com, na kterém MŠMT zveřejnilo tři videa jasně ukazující, jak tato zkouška vypadá.

První částí jsou otázky dotýkající se jak tématu, tak studentových zkušeností, názorů, či přání. Ano, na začátku každého tématu v učebnici opravdu jsou otázky, ale za prvé jsou, pro mě nepochopitelně, v češtině a za druhé často prověřují znalosti studentů, například z historie, politologie, či geografie (např. na straně 52: „Jmenuj tři události, které jsou podle tebe v historii Kanady nejdůležitější.“), což vůbec v první části ústní zkoušky není. Nemluvě o některých natolik hloupých otázkách jako například: „Víš co se stalo v roce 1989? Kolik ti bylo v té době let?“ (s. 30) Co má na něco takového odpovědět současný maturant, kterému je převážně devatenáct let? Mínus čtyři, mínus pět?

Druhou částí zkoušky je popis a porovnání obrázků. K tomu ale v učebnici nic nenajdete a přitom by stačilo přidat jednu dvě strany textu a několik vhodně vybraných fotografií. Naštěstí je to šikovně zpracované na, komiksem zatracovaném, internetu.

Třetí část může být dosti rozmanitá a obsahovat vše od obrázků, otázek, konverzace se zkoušejícím po velmi časté dotazy na některý ze států, v němž je angličtina státním jazykem, případně na Českou republiku, či Prahu. V tomto případě učebnice rozhodně pomoci může, avšak neobsahuje mapy, se kterými se u maturity u geografických úkolů běžně pracuje.

Čtvrtou, poslední, částí ústní zkoušky je rozhovor mezi zkoušejícím a studentem, ve kterém se musí na něčem dohodnout. Naprosto uznávám, že na toto vás žádná učebnice nemůže připravit a vždy potřebujete toho druhého, který s vámi bude konverzovat.

Celkově Příprava na státní maturitu – Angličtina studentům spíše vezme čas, než aby jim v jejich učení se na maturitní zkoušku opravdu pomohla. Gramatiku či slovní zásobu najdou jinde mnohem lépe, zpracovaná témata by si museli sáhodlouze upravit pro svoje potřeby a navíc, i v případě, že si zpracované téma vytáhnou, nemohou vědět, jestli se jich zkoušející zeptá zrovna na to, co je v učebnici zmíněno.

Knihu Příprava na státní maturitu - Angličtina vydalo nakladatelství Fragment

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení