Recenze: Odborná literatura

Neřešitelná rovnice

1 1 1 1 1 (1 hlas)
il

Vyřešit nevyřešitelnou rovnici byl neuskutečněný sen mnoha generací matematiků. Historie tohoto příběhu sahá pro mnohé z nás překvapivě až 5000 let do minulosti. A právě na tento dlouhý a zajímavý výlet do historie nás ve své knize vezme její autor Mario Livio.


knihaMario Livio, původem z Rumunska, studoval v Izraeli a nyní pracuje jako vedoucí jednoho z týmů Hubble Space Telescope. Ve své profesi se zabývá kosmologií, temnou energií, temnou hmotou a dalšími oblastmi astrofyziky. Je autorem několika populárně-vědeckých knih (u nás vyšla například ještě kniha Zlatý řez, která je ve světě ověnčena několika cenami za popularizaci).

Autor knihy Neřešitelná rovnice si neklade za cíl podat exaktní matematický popis problematiky řešitelnosti rovnic, symetrie a teorie grup, ale ukazuje nám vznik, vývoj a řešení tohoto problému na historickém pozadí, v kontextu životních osudů hlavních aktérů a v souvislostech s dalšími obory lidské činnosti, včetně umění a hudby. Záměr je to jistě úctyhodný a ambiciózní. Podívejme se, jak se ho zhostil.

Kniha je pozoruhodná hned z několika hledisek:
a) Svým autorem, jenžto je aktivní vědec, ale též významný popularizátor, který byl za svou popularizační činnost oceněn prestižními cenami.
b) Část textu vychází z autorova výzkumu životopisných událostí N. Abela a É. Galoise.
c) Text je velmi pečlivě opatřen poznámkami, které odkazují na zdroje informací, které autor použil a které zvídavý čtenář může použít k prohloubení svých znalostí. Rešerše jsou dalším důkazem pečlivé autorovy přípravy k sepsání tohoto díla.

Prolistujme jednotlivé části knihy poněkud podrobněji.

V prvních dvou kapitolách autor podává velmi poutavý, a přesto stručný přehled o podstatě a výskytu symetrií v lidském životě. Čtenář má možnost nahlédnout pod pokličku nejlepším hudebníkům, malířům, architektům, a dokonce i psychologům. Jsem přesvědčen, že se čtenáři dostanou k pro ně dosud neznámým poznatkům a souvislostem. Obě kapitoly jsou psány věcně a srozumitelně. K srozumitelnosti svým významným dílem přispívají nesčetné obrázky a ilustrace.

Třetí kapitola tvoří spojovací článek mezi kapitolami úvodními a dalšími částmi knihy. Je v ní velmi podrobně probrána historie problematiky rovnic, a to se zaměřením na kvadratické a vyššího řádu. Domnívám se, že tato část by se měla dostat do učebnic matematiky, neboť by jistě velmi dobře posloužila jako přirozená motivace ke studiu kvadratických rovnic. Obsah kapitoly je líčen plasticky v několika vzájemně propojených rovinách. Jedna rovina je věnována samotné matematické podstatě rovnic (lineárními počínaje přes kvadratické a kubické a kvintickými, tj. pátého řádu, konče). Druhou rovinu tvoří životní osudy matematiků (velice často geniálních), kteří přispěli k této problematice.

Následující dvě kapitoly jsou oslavným hymnem dvou geniálních matematiků Nielse Abela a Évarista Galoise. Autor zde pouze nezprostředkovává již známé informace, ale přichází s novými poznatky z posledních dnů É. Galoise, které získal studiem v archivech. Po přečtení těchto dvou kapitol čtenář získá tragicky lidský rozměr vědeckého výzkumu. Z obou životopisů je zřejmé, že život vědců nemusí vždy nutně zapadat do zažitých stereotypů roztržitých staříků. Životní peripetie obou géniů by nevymyslela ani ta nejlepší autorka červené knihovny. Naštěstí autor při psaní těchto kapitol nesklouzl k senzacechtivosti, kýčovitosti a bulvárnosti.

Zbylá část knihy se pak již výhradně věnuje rozpracování objevu výše zmíněných matematiků – grupám a jejich užití. Ale nejprve velmi elegantně vyřeší otázku neřešitelnosti rovnic vyššího řádu, rozuměj obecné řešení pomocí vzorce.
Další kapitoly se věnují užití grup, o nichž se jejich tvůrcům ani nezdálo. A přitom musí autor nutně zabrousit do svého oboru fyziky a opět i do umění, a tak se vlastně dostáváme oklikou do výchozího bodu této knihy. Ovšem dostáváme se do tohoto bodu obohaceni o poznání jedinečného matematického aparátu, který umožňuje popsat stejně dobře symetrie v umění a ve fyzice, míchání barev, neřešitelnost rovnic pátého a vyššího řádu atd. Vše psané srozumitelně a přístupně. Nemalý podíl na srozumitelnosti a přístupnosti pro českého čtenáře má i překladatel Petr Holčák. Myslím, že jde opět o velmi dobrý počin nakladatelství Argo a Dokořán a že jejich společná řada Zip má na svém kontě další úžasnou knihu.

Knihu vřele doporučuji a věřím, že nebudete zklamáni, ať jste studenty středních škol – vám ukáže, že studium přírodních věd není nuda, ale dobrodružství, napětí a romantika –, nebo učiteli na středních a vysokých školách, neboť právě vám může sloužit jako vzor a zdroj informací, abyste učinili studentům hodiny matematiky pestřejší a zajímavější. Každý čtenář by také mohl ocenit velice rozsáhlou část s vyjmenováním použité literatury (neuvěřitelných 18 stran) a doplňujících poznámek (9 stran). V každém případě jde o dílo velmi výjimečné.

Knihu Neřešitelná rovnice společně vydala nakladatelství Argo a Dokořán

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení