Recenze: Odborná literatura

Bez pláče a s úsměvem do první třídy

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
zak

Okamžik, kdy je třeba začít s přípravou malého raubíře do první třídy, není jednoduchý, a to ani pro samotné dítě, ani pro jeho rodiče. Přestup ze školky do školního prostředí je postup od neformálních her k disciplíně a budování zodpovědnosti. Takový skok je pro šestileté dítě až příliš veliký, proto není divu, že je mnohdy provázen pláčem, úpěnlivými prosbami a zvýšenou podrážděností dítěte.Vstup dítěte do školy je skutečně nesmírně důležitým obdobím v životě celé rodiny. Dítě se dostává mimo tuto uzavřenou skupinu a jeho nástup do školy se dotýká i všech ostatních členů rodiny.
Jak připravit svého potomka do první třídy a jak ho první třídou provést v co nejoptimálnějším klimatu, jak jej správně motivovat, budovat v něm vztah ke školské instituci, která ho s největší pravděpodobností bude provázet ještě po mnoho let jeho života, vám poradí nakladatelství Grada, které právě představuje tři užitečné publikace zabývající se zmíněnou tématikou.

knihaPrvní z nich je kniha Terezy Beníškové První třídou bez pláče. Beníšková svoji knihu určila všem starostlivým rodičům, kterým budoucnost a zdravý psychický vývoj dítěte nejsou lhostejné. Autorka se zde důkladně věnuje všem otázkám nástupu dítěte do školy včetně období před nástupem, přičemž se dotýká i případných problémů, které mohou nastat. Počínaje výběrem školy přes první školní den, seznámení s učitelem a socializaci se spolužáky se dostává k dennímu režimu prvňáčka, domácím úkolům a mimoškolním povinnostem. Neopomíjí ani problematiku kázeňských přestupků a případných problémů. Velmi zajímavou část zachytila v kapitole Netypické situace, kde popisuje stav, kdy do školy jdou dvojčata či trojčata, věnuje se v ní intelektově mimořádně nadaným dětem a handicapovaným dětem. Především tuto část na knize oceňuji a vnímám ji jako přidanou hodnotu publikace.
„Chápejte, že vaše dítě je jiné, než bývají běžné děti. V některých oblastech odpovídají jeho vědomosti téměř vědecké úrovni, v jiných oblastech jsou jeho znalosti i dovednosti naopak slabé. V něčem se může chovat už jako dospělé, jindy vás může překvapit výrazně dětským chováním. Tolerujte i jeho zvláštní chování, které k vysokému nadání může (ale nemusí) patřit. Pomozte dítěti pochopit jeho jedinečnost. Dítě cítí, že je jiné než jeho vrstevníci. Naučte dítě s jeho nadáním žít, nestydět se za něj. Respektujte jeho citlivost a zranitelnost,“ doporučuje ve své knize První třídou bez pláče Beníšková rodičům intelektově mimořádně nadaných dětí. (S. 99)

knihaAutorkou druhé publikace z edice Pro rodiče je Dana Kutálková. Její dílo nese název Jak připravit dítě do 1. třídy a oproti předchozímu dílu se zaměřuje čistě na předškolní přípravu dítěte. Cílem publikace není podat přesný popis toho, co je nutné udělat, čemu je nutné se vyvarovat. Publikace naopak působí jako nenucený a svěží rádce pro rodiče. Tento rádce je navádí a směruje k takovým činnostem a aktivitám, jež přispějí k harmonickému rozvoji schopností, které umožní dítěti, aby bylo při vstupu do školy a při výuce co možná nejúspěšnější, čímž přispějí k primárnímu posílení jeho sebejistoty ve škole. 
Kutálková přestavuje nejdůležitější schopnosti předškoláka jednu po druhé a neopomíná ani zdůraznit význam těchto schopností. Na knize oceňuji především skutečnost, že autorka nezabředává do přílišných detailů, přesto dokáže podat ucelený obraz toho, co je nutné u dítěte rozvíjet, a vysvětlit, proč tomu tak je. Mnohdy čtenář skutečně s podivem zjišťuje, že jindy zcela běžné a pro něj banální věci mají svůj význam.
Současně Kutálková nabízí řadu námětů na hry, která dané schopnosti rozvíjí.
„Zbytečné zvuky začínají ohrožovat už děti v kočárku, často vidíme, jak na peřince leží malé rádio a mluví, hraje, mluví a mluví. Mimino tak slyší lidský hlas, ale ten hlas pro ně nic neznamená. Přišlo na svět vybaveno úžasnou schopností už krátce po narození odlišit lidskou řeč od jiných zvuků, a teď si odvyká poslouchat, protože zvuky řeči nepřinášejí žádnou důležitou informaci (o jídle, o pochování, o spinkání). A později se rodiče diví, že všechno musí říkat třikrát,“ informuje čtenáře Kutálková v kapitole věnované sluchu. (S. 58)

knihaPoslední publikací, kterou v souvislosti s nástupem do první třídy a jejím absolvováním nakladatelství Grada představuje, je Krok za krokem 1. třídou autorky Zdenky Kreislové. Ta je na rozdíl od předchozích dvou knih věnována pedagogům, nikoli rodičům.
Každý začátek je těžký, a to nejen pro nově nastupující školáky a školačky, ale také pro jejich učitele. Chce to spoustu trpělivosti, shovívavosti a přesvědčení.
Publikace provede pedagoga celou první třídou, i když pouze teoreticky, počínaje prvním setkáním s novými žáčky přes roli učitele, prostředí třídy, hodnocení, spolupráci s rodiči, metody výuky i aktivity v období před prázdninami. Oproti předchozím dvěma publikacím má kniha Zdenky Kreislové odbornější charakter, což ovšem samo o sobě vyplývá z faktu, že je určena pedagogickým odborníkům. Nejen pro začínající pedagogy, ale i pro ostřílené učitele se může stát skvělou inspirací a pomocníkem při výuce v první třídě a rozvoji prvňáčků.
Jako jednoznačně nejpovedenější část knihy hodnotím kapitolu Nápady po celý rok. Učitel zde získává tipy na zahájení výuky, seznámení s dětmi, budování třídního ducha, podporu práce v týmech a rozvoj kooperativního myšlení u dětí a mnohé další. Nápady jsou skutečně neotřelé, přitom však jednoduché a velmi snadno v praxi realizovatelné.
„Také Vánoce přinášejí do třídy nejkrásnější chvíle plné očekávání a dětské radosti. Všichni netrpělivě očekáváme příchod Ježíška a jsme si jako kamarádi velmi blízcí. Máme báječnou příležitost prožít si v období adventu činnosti, které se stanou krásným vánočním dárkem. Kromě vyzdobené třídy a ručně vyrobených vánočních překvapení bychom měli dát co nejvíce příležitostí k přemýšlení o obyčejných lidských přáních a vztazích mezi námi. Vánoční čas určitě využijeme ke společnému setkání s rodiči a i jim můžeme věnovat dárek v podobě toho, co se děti již naučily,“ píše Kreislová a následně uvádí několik tipů na to, jak děti seznámit hravou formou s vánočními zvyky, nebo jaké neotřelé dárky připravit spolu s dětmi pro rodiče. (S. 126)

Knihu První třídou bez pláče, Jak připravit dítě do 1. třídy a Krok za krokem 1. třídou vydalo nakladatelství Grada

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení