Recenze: Odborná literatura

Jirák a Köpplová představují problematiku masových médií

1 1 1 1 1 (0 hlasů)

Knihu Masová média autorů Jana Jiráka a Barbory Köpplové, kterou v roce 2009 vydalo nakladatelství Portál, uvítají zejména studenti mediálních studií a žurnalistiky. V mnoha případech je tato publikace dokonce předepsaná jako jejich povinná literatura. Kniha je dále určena také pracovníkům v oblasti médií, marketingu a reklamy, pedagogům nebo sociálním psychologům.Jan Jirák a Barbora Köpplová nabízejí podrobné uvedení do studia médií z hlediska sociálněvědní disciplíny mediální studia. Jejich ústředním zájmem je mediální komunikace jako obecný pojem, který zahrnuje (jak se v knize píše) institucionalizovanou symbolickou interakci a složky, které se na ní podílejí, tedy média, publikum a společenský kontext. Jde o pohled, který bere v úvahu historii a současnost mediální scény západního světa, včetně mediální scény tuzemské. Svůj výklad autoři doplňují řadou příkladů z České republiky i ze zahraničí.

Kniha Masová média, o které je třeba říci, že je psaná odborným stylem, a proto jí laická veřejnost porozumí spíše stěží, se skládá celkem z pěti kapitol, jež se dále člení do jednotlivých témat a podtémat. Jedná se o kapitoly, které se zabývají masovými médii ve společenském a historickém kontextu, mediální produkcí, mediálním publikem, mediálními produkty a vlivem médií.

Struktura knihy Masová média je velmi podobná knize Média a společnost, kterou autoři vydali v roce 2003. Jirák a Köpplová se rozhodli ponechat strukturu knihy z roku 2003, ale v nové knize Masová média se více soustředí na propracování jednotlivých témat a podtémat. Berou tak více v potaz zachycení vývoje „myšlení o médiích“ i zdůraznění sociálně-komunikační povahy médií.

V  knize Masová média nalezneme vzhledem k předchozí publikaci Média a společnost také podrobnější výklad dějin médií. V textu knihy jsou tak zřejmé historické vsuvky, které se zabývají charakteristikou období od vynálezu knihtisku Johannem Gutenbergem v 15. století do přelomu 18. a 19. století, kdy došlo k nástupu masového tisku v důsledku průmyslové revoluce. Další z výkladů dějin médií se soustředí třeba na komercializaci médií na přelomu 19. a 20. století nebo na vývoj médií ve 20. století.

Abyste si o knize Masová média udělali představu, přikládám menší ukázku, v níž se vysvětluje, co si lze pod pojmem masová média vlastně představit:

O „masových médiích“ (a ve stejném významu zástupně jen o „médiích“) padají ve veřejných i soukromých promluvách velmi četné zmínky. Zpravidla se těmito výrazy rozumí periodický tisk (čili především noviny a časopisy určené široké veřejnosti) a rozhlasové a televizní vysílání, ale stále častěji také veřejně dostupná sdělení na internetu, ať již mají povahu výstupu výrobní organizace (např. zpravodajské portály), akumulace uživatelských příspěvků (severy typu YouTube), individuální počinů (např. autorské blogy), popř. kontaktních sebeprezentačních nástěnek (facebook). Jedná se o historicky a společensky podmíněné formy sociální komunikace, jejichž (minimálním) společným charakteristickým rysem je to, že:
a) díky technickým, organizačním a distribučním možnostem jsou (potenciálně) dostupné neomezenému množství adresátů/uživatelů a (reálně) využívané jejich velkým počtem;
b) nabízejí těmto uživatelům obsahy, které pro ně mohou být z různých důvodů (pro poučení, orientaci ve světě, návody na jednání i jako zdroj zábavy) použitelné;
c) tyto obsahy nabízejí průběžně nebo pravidelně a
d) na zájmu a potřebách uživatelů namnoze závisí samotná existence těchto forem komunikace (ať z důvodů ekonomických, nebo politických, např. stranických).

(Jirák, Jan – Köpplová, Barbora: Masová média. Praha: Portál 2009, s. 21.)

Ke knize Masová média mám osobní vztah. Stala se mi totiž věrným společníkem při přípravě na státní závěrečné zkoušky z mediálních studií a žurnalistiky. Jak už jsem uvedla výše, tato kniha je jako na míru šitá především studentům žurnalistiky a také všem těm, kteří se z odborného hlediska zajímají o teorii médií. Pro laickou veřejnost je však podle mého názoru poněkud tvrdším oříškem.

Knihu Masová média vydalo nakladatelství Portál

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení