Komiksy

Memento zmaru a děsu

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
knihy

Pro všechny autentické příběhy obsažené v této comicsové knize je určující zrůdná totalitní ideologie. Jsou řazeny chronologicky a provázejí nás několika dekádami moderních dějin, které byly mimořádně neblahé a tragické. Ale nikdy není tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř, což nám dosvědčuje i současnost, jež se svým vývojem navrací jako bumerang někam zpět do éry let třicátých 20. století, takže nabývá i na aktuálnosti a my všichni bychom neměli váhat a poučit se. Neboť dnes jako tehdy byla příčinou četných neštěstí a smutných událostí právě hospodářská recese, jíž se ta soudobá chystá v mnoha ohledech překonat. Byť despotismus ducha je nahrazen takovou materiální malicherností, jakou peníze bezesporu jsou, ačkoli se nás několik globálních kapitalistů snaží zarputile přesvědčit o opaku.knihaNynější svět se opět nachází v ohrožení lidskými stvůrami a kreaturami podobným těm, jakými byli Hitler se Stalinem. Nad matičkou Zemí visí Damoklův meč nesvobody a konfliktů, jejichž ústřední příčinou je sociální nerovnost a důsledkem ponížení obyčejného člověka na úroveň nevolníka, potažmo otroka.

Kam to povede? V Maďarsku schválili zákon, který činí z chudoby a bezdomovectví ilegální záležitost. Kolik času nás tedy dělí od okamžiku, kdy choromyslní potentáti usazení v korupcí prolezlých poslaneckých lavicích ustanoví vznik speciálních táborů pro nezaměstnané, v nichž budou lidé mizet podobně jako napřed psychicky nemocní a tělesně postižení v době nacistického Německa, následováno genocidou Židů a holým, nezdůvodnitelným, neospravedlnitelným a zcela iracionálním šílenstvím, jakým bylo vše, co se týkalo tak zvaného souostroví gulag?

Lidská civilizace se opět nachází na pokraji zkázy. Sborník Ještě jsme ve válce pro nás proto může být výstražně vztyčeným ukazováčkem varujícím před tím, kam až nás stávající krize, kterou zapříčinili nenasytní a hamižní bankéři, jimž vydatně asistují právě zmínění politici, může zavést. Člověk se stal pouhou položkou ve zvrácené logice účetní mantry má dáti dal a pokud nedal, měl by být potrestán. Možná nejlépe přímo vaporizován, protože přece pro chudé lidi není na světě místo!

Politici se dopouštějí vlastizrady. Plundrují jednotlivé státy a aktivně se zasazují nejen o likvidaci všech sociálních výdobytků, ale přímo i o devastaci demokracie samotné. V Ještě jsme ve válce tak můžeme uzřít v co hrůzného toto zaslepené jednání může vyústit, byť v podobě modifikované ve vztahu k soudobým dějinným okolnostem.

Představují se nám zde osudy lidí, kteří boj za svobodu a právo na důstojné bytí nevzdali. Taky je obsaženo i mravní selhání jedince zviklaného ke spolupráci s STB. Ocitáme se v pohnuté době Druhé světové války, kdy ti, kdo se zúčastnili odporu na straně Západních spojenců, byli za to následně perzekuování poúnorovou mocí. Je nám umožněno nahlédnout do životů politických vězňů, zoufalých snah o emigraci, i třeba pogromu zcela nevinných sudetských Němců, ale i peripetií takového undergroundu, jemuž šlo primárně o kulturu, avšak v konfrontaci se zlovůlí státního aparátu se z uměnímilovných lidí stala protizákonná verbež, která musela být eliminována za mříže. A proč?

Aby se lidem dalo jasně na srozuměnou, že mají držet hubu a krok.

Občanská pasivita má pro nás všechny negativní následky. Ale my češi jsem jaksi uvyklí ohnout hřbet a nechat si srát na hlavu. Nechtěnému osudu se vzepřou vždy jen jednotlivci a právě o takovýchto statečných lidech tato kniha vypráví.

Jeli jsme tři dny, aniž by se vagóny otevřely. V prostoru pro deset koní bylo nacpáno padesát lidí… Pro které sloužily dva kýble. Jeden na pití, druhý na vyměšování.
(kolektiv autorů Ještě jsme ve válce. Argo: Praha, 2011, s. 35)

Knihu Ještě jsme ve válce vydalo nakladatelství Argo

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení