Knižní novinky

Rok 2013 ve znamení C. G. Junga

1 1 1 1 1 (3 hlasů)
autor

Červená kniha C. G. Junga vyvolala ve světě i v Česku obrovský ohlas. Jungovo učení, jeho profesní i soukromý život se ukázaly v novém světle. Portál vydal Červenou knihu v říjnu 2010, již rok po jejím prvním zveřejnění. A rok 2013 je pro nakladatelství opět ve znamení Junga. Vydává dvě nové publikace: čtenářskou edici Červené knihy a Jungův životopis na pozadí jeho četby s názvem C. G. Jung – Život v knihách. Setkání s knihami se v Jungově intelektuálním životě stala zásadními zlomovými body. Výpravná obrazová publikace tak čtenáři dopřeje procházku Jungovou knihovnou.

 

kniha17. října znovu vyšla Jungova Červená kniha, nyní ovšem v čtenářské edici. Obsahuje pouze text bez grafického doprovodu. Malby vytvořil sám Jung, nicméně až poté, kdy zapsal své vize a představy. Červená kniha v textové verzi, tedy čtenářské edici, umožní čtenáři soustředit se pouze na slovní sdělení. Z něj nyní mnohem více vystoupí do popředí jazyková barevnost Jungova rukopisu i jeho profétická síla obraznosti. 

Jung začal na knize pracovat v roce 1913 a pokračoval 16 let. V té době procházel osobní krizí, prožíval apokalyptické vize, obával se dokonce psychické nemoci. Rozhodl se s těmito stavy bojovat tak, že se jim oddával v aktivní imaginaci a ztvárňoval je v deníku. Tato cesta do jeho nitra mu pomohla odhalit nové postupy v psychoanalýze. Tady mají původ jeho zásadní teorie o archetypech a kolektivním nevědomí.  

Kniha obsahuje popis jeho putování mystickou krajinou, boj s příšerami, setkání s bohem i ďáblem a další situace, jejichž překonání vedlo k jedinému – záchraně vlastní duše. Sám Jung o knize řekl: „Povrchnímu pozorovateli to bude připadat jako šílenství. A taky by se jím stalo, kdybych nebyl schopen vstřebat tu obrovskou sílu původních zkušeností… Vždycky jsem věděl, že tyto zkušenosti obsahují cosi vzácného, a pochopil jsem, že není nic lepšího než je zaznamenat do vzácné knihy nejlépe, jak dovedu.“ 

Po odborné stránce je Červená kniha klíčem k Jungovu dílu i učení. Sonu Shamdasani, její editor, tvrdí: (Kniha) „poskytuje obraz toho, jak Jung sloučil své fantazie s vědeckým bádáním a pokusil se formovat psychologii jako vědu. Jen na tomto základě mohou životopisci začít psát Jungovu biografii.“ Obsahově však osloví každého, kdo má odvahu pustit se na cestu poznání vlastního nitra.

Velkoformátovou Červenou knihu v podobě středověkého foliantu si tak čtenáři mohou nyní doplnit útlejší čtenářskou edicí, která četbu tohoto díla obohatí o nový rozměr. A ti, pro něž byla původní Červená kniha finančně příliš nákladná, jistě uvítají možnost pořídit si tento titul v cenově mnohem přijatelnější podobě.

Červená kniha vyvolala ve světě znovuobnovení zájmu o Jungovo dílo. Podrobné zkoumání Jungovy pozůstalosti dovedlo S. Shamdasaniho k dalšímu mimořádnému počinu – vydání knihy, která mapuje Jungovu četbu a upozorňuje na její vliv na Jungovu práci.

C. G. Jung – Život v knihách je obsáhlým ilustrovaným komentářem k Jungovu životopisu na pozadí jeho četby. Kniha vychází z unikátních, dosud nezveřejněných Jungových rukopisů a z faksimile knih z jeho knihovny, které Junga provázely po celý jeho život a byly mu inspirací při promýšlení psychologických a filozofických koncepcí. Čtenáři zde najdou jak srozumitelný výklad, tak i fotokopie vybraných stran Jungových poznámek v knihách, fotografie jeho osobní knihovny, dobových vydání oblíbených knih i jeho vlastních děl. Znovu se setkají také s ukázkami z Červené knihy. 

Jung měl k literatuře přístup už od dětství prostřednictvím otcovy knihovny. Ponořil se hlavně do studia filozofie. Shamdasani ukazuje vliv četby i na výběr studia: „Během dospívání narůstal Jungův zájem o přírodní vědy, což ho přivedlo k rozhodnutí studovat přírodovědu. Volba medicíny byla kompromisem, jenž mu měl umožnit vydělat si na živobytí. Vedle studia lékařství pokračoval v rozsáhlé mimooborové četbě.“

Z psychologů ho nejvíce ovlivnili např. T. Flournoy či psychiatr R. von Krafft. Výsledkem této četby bylo rozhodnutí specializovat se na psychiatrii. Později napsal: „Chtěl jsem pochopit ty vetřelce v mysli – ty, kteří působí, že se lidé smějí, když se nemají smát, a pláčou, když nemají plakat.“

Jung byl však téměř renesanční člověk, jeho zájmem zdaleka nebyla jen psychologie a psychiatrie. Studoval práce spiritistických autorů, díla o archeologii, mytologii, antropologii. Právě tyto směry ho zásadně formovaly v jeho učení, a to i za cenu toho, že se začal názorově rozcházet s některými kolegy. Nejznámější je asi jeho odklon od učení S. Freuda, který vyvrcholil po vydání Jungovy práce Proměny a symboly libida. 

Jungův rozchod s vědou je spojen především s četbou Nietzscheho knihy Tak pravil Zarathustra. Jung se začal intenzivně věnovat aktivní imaginaci a své vize zapisoval do deníku, jenž se stal základem Červené knihy. Nebylo náhodou, že pro přepis zápisků zvolil pergamen a kaligrafické písmo, které doprovodil vlastnoručními malbami. Inspirací mu byly starověká mytologie, indická literatura, Bible, Homérova Odyssea, Ovidiovy Proměny i dílo W. Blakea. Červenou knihu sice za svého života nevydal, ale vědecká obec se s jeho učením mohla seznámit např. v díle Psychologie nevědomých procesů.

Červené knize se po 16 letech přestal věnovat proto, že ho zaujala čínská filozofie a literatura. Jeho spolupráce na překladu Knihy proměn pro něj měla zásadní význam při propracovávání teorie kolektivního nevědomí. Jung pokračoval ve studiu východního myšlení, alchymie a religionistiky, což se opět promítlo v jeho vlastní tvorbě. Život v knihách odhaluje, jak se Jung spolu s předními učenci své doby snažil ustavit mezikulturní psychologii, která by překlenula rozkol mezi vědou a náboženstvím.

Život v knihách, publikace bohatě ilustrovaná fotografiemi dosud nepublikovaných rukopisů, vzácných prvních vydání a autorem opoznámkovaných knih, představuje Jungův intelektuální životopis. Jung dobře věděl, jak člověk ve svých knihách žije dál. V roce 1947 napsal: „Brzy budu moci říci se Schopenhauerem: legor et legar (jsem čten a budu čten).“

Carl Gustav Jung (1875 – 1961), švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie. 

O autorovi Života v knihách: Sonu Shamdasani (1962) je profesorem historie v Centru pro dějiny psychologických disciplín na University College v Londýně. Zabývá se dějinami psychologie a psychiatrie a je předním odborníkem na osobnost C. G. Junga. Je mimo jiné editorem a spolupřekladatelem Jungovy Červené knihy a autorem několika biografických prací o C. G. Jungovi. 

 

Soutěže

Aktuality

 • Více času na čtení (tentokrát trochu jinak) O poslechu audioknih a možnosti žít za dva

  Na podzim roku 2015 zahájilo internetové knihkupectví Martinus kampaň zvanou Více času na čtení. Ta se v principu odrážela od skutečnosti, že rozbalit si na Vánoce darovanou knihu je jedna věc, ale mít čas si ji skutečně přečíst, to už je věc jiná.

  Číst dál...  
 • Laureátkou 33. ročníku Ceny Jiřího Ortena je Hana Lehečková s novelou Svatá hlava nabízející ponor do „slabé" duše

  V pořadí 33. ročník Ceny Jiřího Ortena (CJO) pro mladé talentované autory do 30 let zná svou vítězku. Je jí literární redaktorka, spisovatelka a dramatička Hana Lehečková, která odbornou porotu jmenovanou Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) upoutala svou novelou Svatá hlava. Kniha vyšla v nakladatelství Vyšehrad v roce 2019 a čtenáři předkládá zápisky schizofrenika žijícího v pohraniční vesnici. Autorka prostřednictvím této perspektivy důmyslně ohledává vnitřní i vnější okraje nemocného světa, ale i naší "normálnosti". Slavnostní vyhlášení Ceny Jiřího Ortena 2020 spojené s autorským čtením tří autorů nominovaných do užšího výběru proběhlo 15. září od 17 hodin v Zrcadlové kapli Národní knihovny v pražském Klementinu.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Doporučujeme

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení