Knižní novinky

Najděte s Michaelem Armstrongem cestu ke zvládnutí ekonomické krize

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
zena

Knihy Michaela Armstronga patří v oblasti HR a managementu k těm nejkvalitnějším, které český trh nabízí. V době současné ekonomické krize se publikace věnuje stěžejnímu tématu – řízení pracovního výkonu – tzn. jakým způsobem zvyšovat výkon zaměstnanců, pracovních týmů a celých organizací tak, aby tento proces byl co nejefektivnější a zároveň i nejlevnější.knihaKnihu přeložil prof. Ing. Josef Koubek, CSc., uznávaný odborník v oblasti řízení lidských zdrojů.

Kniha je napsána velmi odborně a její obsah i forma jsou velmi dobře přenositelné i do českých podmínek. Je určena především pro manažery větších organizací a firem, z nichž v Čechách je mnoho mezinárodních, a kde jsou procesy řízení výkonu dlouhodobě nastavovány a řízeny.

V řízení lidských zdrojů se neustále objevují nové pokusy, jak tuto složku řízení organizací přizpůsobit měnící se situaci v oblasti podnikání.  Současná pracovní síla musí být vybavena rozsáhlými znalostmi a dovednostmi a vyznačuje se daleko vyšší úrovní vzdělání, než tomu bylo v minulosti. U vzdělaných, sebevědomějších lidí však již nelze uplatňovat tradiční příkazové přístupy k řízení, ale je třeba respektovat jejich potřeby a názory a zapojovat je do rozhodování. Jinými slovy řečeno, je třeba uplatňovat participativní způsob řízení, založený na rovnoprávnosti, a tradiční podřízenost nahradit opravdovým partnerstvím.

Každá organizace má volbu, kam soustředit svoji pozornost ve vztahu k řízení výkonu a tím předurčovat svoji budoucnost.  Řízení pracovního výkonu umožňuje zlepšit výkon organizace prostřednictvím zvýšení počtu angažovaných pracovníků. Podle M. Armstronga „je poměrně snadné navrhnout nějaký systém řízení pracovního výkonu; mnohem obtížnější je zajistit, aby fungoval. “ Tato kniha je nepostradatelným pomocníkem pro všechny, kteří se do tohoto procesu pustí.

Publikace dokumentuje celou šíři problematiky řízení pracovního výkonu. Stěžejní část knihy se zabývá jednotlivými složkami řízení pracovního výkonu, jako je stanovování cílů, poskytování zpětné vazby, třistašedesátistupňová zpětná vazba, zkoumání a posuzování pracovního výkonu, analyzování a hodnocení pracovního výkonu a koučování.

Mimořádně cenné jsou informace o praktickém uplatňování této koncepce v různých organizacích a rovněž informace, shrnující výsledky výzkumů postojů jednotlivých kategorií pracovníků k uplatňování koncepce v jejich organizacích.

Zatímco převážná část současné literatury o řízení pracovního výkonu se zaměřuje na individuální pracovní výkon, Armstrong se ve své knize zaměřuje i na problematiku řízení pracovního výkonu týmů a celé organizace. Mimořádnou pozornost věnuje vztahu řízení pracovního výkonu a vzdělávání a řízení pracovního výkonu a odměňování.

Čtenáře nepochybně zaujmou i kapitoly věnované vytváření a udržování systému řízení pracovního výkonu, stěžejní roli liniových manažerů v tomto systému i soustavnému vzdělávání lidí zaměřenému na uplatňování koncepce řízení pracovního výkonu a v neposlední řadě i vyhodnocování systému řízení pracovního výkonu.

Důraz na praktické uplatňování koncepce řízení pracovního výkonu podtrhují dvě přílohy knihy. První nabízí široký soubor nástrojů, který ukazuje, jak postupovat a na co se zaměřit. Druhá příloha obsahuje mimořádně inspirativní případové studie.

Zkušenosti ukazují, že řízení pracovního výkonu vede nejen k lepšímu využívání schopností lidí, ale také ke zvýšení jejich spokojenosti s prací. Jde v podstatě o jeden z nejúčinnějších nástrojů motivování lidí. To se pochopitelně pozitivně odráží v efektivnosti a výkonnosti jednotlivce, týmu i organizace a ve svém konečném důsledku i v konkurenceschopnosti organizace na trhu a v jejích ekonomických výsledcích.

Kniha je vhodná pro manažery velkých organizací, podnikatele, personalisty, lektory, kouče, studenty oborů personalistiky a managementu.

Stručný  popis obsahu
Kniha je rozdělena do několika částí, každá část obsahuje tyto základní kapitoly:
I.     Pozadí koncepce řízení pracovního výkonu
II.     Uplatňování řízení pracovního výkonu
III.     Procesy řízení pracovního výkonu
IV.     Řízení pracovního výkonu v praxi
V.     Aplikace řízení pracovního výkonu
VI.     Vytváření a udržování systému řízení pracovního výkonu
Příloha A.     Soubor nástrojů pro řízení pracovního výkonu
Příloha B.    Řízení pracovního výkonu: Případové studie

 

Aktuality

 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  
 • Co mě zaujalo na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

  7. 10. 2023 skončil 33. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Jako vždy byl plný různých doprovodných programů, které se bohužel z časových důvodů mnohdy překrývaly, proto chci informovat jen o těch, kterých jsem se stačil zúčastnit.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení