Dějiny literatury

Co nám přinesl středověk?

1 1 1 1 1 (7 hlasů)
mec

Středověku nejčastěji označujeme jako temné období, jako kdyby středověcí lidé ani neznali smích a obyčejné radosti života. Opak byl však pravdou. Právě ve středověku se mimo jiné zrodila dvorská kultura a způsobila revoluci, jejíž stopy jsou patrné ještě v dnešní době v chování a etiketě, v galantním chování vůči ženě a také v pojetí zakázané lásky.Středověká dvorská kultura se zrodila během 12. století na dvorech jižní Francie společně s lyrickou okcitánskou poezií. Postupně se z Provence šíří do celé Francie, dále pak do Německa a ostatních evropských zemí (Španělska, Portugalska, Anglie, Itálie). V Itálii později vyústila v literární proud „dolce stil nuovo“, tzv. stilnovisty.

Přínos okcitánské poezie, kterou zpívali potulní trubadúři a truvéři, spočívá zejména v novém pojetí lásky a pohledu na ženu. Dvorská láska představuje spíše literární fenomén než-li reálnou skutečnost. Jedná se totiž o idealizaci lásky a hodnot, díky níž se chtěla šlechta distancovat od měšťanské společnosti a chudiny, a zachovat si tak svou prestiž. Ideál středověkého rytíře v boji s mečem v ruce z hrdinských eposů se proměňuje v rytíře klečícího u nohou své opěvované dámy. Hrdinství a boj zůstávají, ale mění se jeho cíl. Rytíř se nesnaží dobýt slávu na bitevním poli, ale získat srdce své vyvolené. Dává se tedy do služeb lásky a dámy svého srdce. Jak bychom si takovou dámu měli představit?

Ideálem dokonalé dámy byla manželka někoho jiného. Byla to kultivovaná, citlivá a samozřejmě krásná dáma, která pocházela z vyšší společenské třídy než její nápadník. Jen výjimečně se jednalo o ženu stejného společenského postavení nebo o rytířovu manželku. Pokud nebyla dáma vdaná, byla přinejmenším už někomu zaslíbená a zasnoubená. Sňatky ve středověku měly často jen majetnické či rodové zájmy, a srdce dámy tak bylo volné pro jejího případného nápadníka. Rytíř se musel dámě dvořit a prokázat, že je hoden jejího srdce. Díky svému vytříbenému a jemnému chování, kláním, soubojům a také díky svému vytříbenému jazyku a básním se mohl zasloužit o její přízeň a přesvědčit ji o skutečné hloubce svých citů.  

Bohužel lásce brání společenská a kulturní pravidla a nedochází svého naplnění. Dvorská láska je ušlechtilá, dokonalá a má platonickou podobu. Nedosažitelnost dámy poukazuje především na ryze ideální a morální hodnoty milostného citu bez jeho tělesné stránky. Dvorská láska představuje hluboký cit, díky němuž dochází k získání ctností a později ke zdokonalení člověka. Zároveň však má i svou druhou stránku. Pokud se rytíři nebo básníkovi zadaří, dostává nazpátek za odměnu srdce dámy. Touha však zůstane nenaplněna a díky tomu vzniká v evropském myšlení i pojetí vášně a její valorizace. Hodnotu získává nikoli přímé dosažení lásky včetně tělesného naplnění, ale samotný proces získávání a dosahování lásky. Dvorská láska představuje jakousi lásku k touze, která už má jen krůček k všespalující vášni. Právě dvorské lásce vděčíme za náš evropský pohled na erotiku a její ztvárnění v literatuře a umění. Snad nejznámějším a nejtypičtějším příkladem může být příběh Tristana a Isoldy: láska zakázaná, společensky nepřípustná, stavící se proti manželskému svazku a odehrávající se mimo něj, láska tragická končící smrtí a spojením milenců až mimo tento svět.

Neměli bychom se domnívat, že středověk znal pouze nedosažitelnou ženu a platonickou lásku. Za nemálo verši můžeme odhalit náznaky porušení normy, a pokud existovaly idealizované ženy, kterým se rytíři pouze dvořili, byly také ženy nižšího postavení, se kterými žili a sdíleli lože.

 

Aktuality

 • Svět knihy 2023 vrcholí. Sobota 13. května očima návštěvníka knižního veletrhu

  Pražské Holešovice oživil ve dnech 11.–14. května mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Tak jako vždy nabídl besedy s autory, autogramiády, přímé setkání s českými i světovými spisovateli a také bohatý doprovodný program. Letos se veletrh nesl ve znamení tématu Autoři bez hranic, ať už se jednalo o hranice států, hranice kulturní nebo sociální. Zelenou měl každý autor, který je umí překročit.

  Číst dál...  
 • Na Černé louce v Ostravě opět proběhne knižní festival

  Ostravské výstaviště v březnu opět přivítá knižní nakladatele, novináře, spisovatele a tisíce milovníků knih. Ve dnech 3. a 4. 2023 proběhne na Černé louce Knižní festival Ostrava.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení