Čtenářský deník

Chrám Matky boží v Paříži

1 1 1 1 1 (4 hlasů)
zena

Viktor Hugo bezesporu patří k nejvýznamnějším představitelům světového romantismu, k jehož hlavním znakům patří: protiklad mezi snem a realitou; výjimečnost hlavního hrdiny, prostředí; kontrast, klade se důraz na city, kdy hlavní hrdina prožívá lásku, jež bývá nešťastná; autor se často ztotožňuje s hlavním hrdinou a kulisy děje jsou často odrazem minulosti.

 

knihaVšechny tyto znaky, můžeme nalézt i v Hugově stěžejním díle, románu Chrám Matky boží v Paříži. Děj knihy začíná 6. ledna 1482 na Den bláznů v Paříži, kdy se v poledne začala hrát mistérie, kterou napsal Petr Gringoire, ale stále ji někdo narušoval, až se přítomné obecenstvo rozhodlo jít raději volit krále bláznů, kterého vyhrál Quasimodo. Petr Gringoire byl zoufalý, že jeho hra neměla úspěch, a proto raději bloumal ulicemi Paříže. Náhle uslyšel výkřik, rozběhl se k tomu místu a uviděl, jak Quasimodo a Klaudius Frollo, kněz, který se ujal a vychoval Quasimoda, unášejí krásnou dívku – Esmeraldu. Pokusil se ji zachránit, ale Quasimodo ho uhodil. Naštěstí kolem jela zrovna vojenská hlídka, která uviděla tuto scénu, a jeden ze strážců Esmeraldu zachránil. Když se Gringoire probral, byli už všichni pryč, a tak šel dál bloumat uličkami. Zašel do jedné uličky a náhle proti němu vyrazil dav žebráků a ti ho odvedli ke svému náčelníkovi. Ten se rozhodl Gringoira pověsit, ale Esmeralda se rozhodla ho zachránit tím, že si ho vzala za manžela na 4 roky. Po obřadu ho odvedla k sobě domů, dala mu najíst a nechala ho vyspat.

Quasimoda zatím odvedli k soudu, kde byl odsouzen za výtržnosti k trestu zbičování. Když ho na náměstí začali bičovat, pokusil se o odpor, ale byl příliš pěvně svázán. Měl velkou žízeň, ale dav se mu jen smál. Najednou uviděl Esmeraldu, jak k němu kráčí se svojí kozičkou, myslel si, že se mu jde pomstít za ten nevydařený únos, ale ona jediná mu dala napít. Soudce Quasimoda pustil a dav se rozešel, Esmeralda začala znovu tančit na náměstí, kde ji z balkónu pozoroval strážce, který ji v noci zachránil, se svou snoubenkou a jejími kamarádkami. Pozvali ji k sobě nahoru, aby jim zatančila a oni se pobavili. Strážcovi se Esmeralda velmi líbila, ale dívky ji vyhnaly.

Když odešla z náměstí Esmeralda, začal zde předvádět své kousky Gringoire. Tady ho poznal Klaudius Frollo, vzal si ho stranou a snažil se z něj dostat informace, protože chtěl upálit všechny cikány, o kterých se tradovalo, že jsou čarodějové. Gringoire mu řekl, že ten večer má Esmeralda domluvenou schůzku se strážcem - Pheobusem, který ji onehdy zachránil. Večer tedy sledoval Pheobuse a domluvil se s ním, že mu zaplatí pokoj, když se bude moci přesvědčit, že má schůzku opravdu s Esmeraldou. Strážce s tím souhlasil a Esmeralda opravdu dorazila na schůzku, strážce ji málem svedl, ale v poslední chvíli vyskočil ze své skrýše kněz a strážce probodl. Esmeralda pod náporem událostí omdlela, a když se probudila, byla obklopena vojáky noční hlídky. Byla obžalována z čarodějnictví a vraždy, ale ani jednou svou vinu nepřiznala, proto ji začali mučit. Zavřeli ji do vězení a poslali za ní kněze, aby se mohla vyzpovídat. Byl to Klaudius.

Strážce nebyl mrtvý, jak si všichni mysleli, ale pouze upadl do bezvědomí. Když ho ranhojiči vyléčili, vrátil se zpět do Paříže, a to přesně v den, kdy se konala poprava Esmeraldy. Díval se na tu popravu společně se svou snoubenkou, když ho Esmeralda poznala a zavolala na něj, odvrátil zrak. Náhle se objevil Quasimodo a unesl svázanou Esmeraldu na věž kostela, kde ji schoval, mluvil s ní a ona stále doufala, že ji strážce miluje.

Mezitím se Klaudius Frollo sešel s Gringoirem a chtěl po něm, aby se nechal pověsit místo Esmeraldy, ale ten toto s hrůzou odmítl. Vymysleli tedy jiný plán. Všichni tuláci, zloději a cikáni se spojili a seskupili se před chrámem. Quasimodo toto sledoval z věže chrámu a byl ochoten pro Esmeraldu zemřít. Házel na dav pod sebou trámy, kameny a tím je oslabil. Jediný, komu se povedlo proniknout do chrámu, byl Jan Frollo (bratr Klaudia), ten lehce zranil Quasimoda do ramene, ale ho vzápětí zabil. Zprávy o nočních nepokojích se donesly až ke králi, jenž poslal všechny své vojáky, aby zachránili chrám před drancováním.

Mezitím Esmeralda uprchla z chrámu s Gringoirem. Loďka je převezla na druhý břeh a Gringoire zmizel ve tmě, Klaudius chytil Esmeraldu a táhnul ji na náměstí k šibenici. Tam jí dal na výběr, buď on, nebo šibenice. Odmítla ho. Tentokrát už katovi z oprátky neutekla. Když Quasimodovi došlo, co Klaudius udělal, shodil jej z balkonu chrámu. Sám pak zmizel. 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení