Aktuality

Rok 2010 aneb rok Karla Hynka Máchy

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
abstrakce

16. listopadu 2010 uplyne již dvě stě let od narození českého básníka a prozaika, představitele českého romantismu a zakladatele české moderní poezie Karla Hynka Máchy (16. 11. 1810 – 6. 11. 1836). K tomuto významnému jubileu připravila po celý rok 2010 Obec spisovatelů ve spolupráci s dalšími institucemi (například s Památníkem národního písemnictví, Národní knihovnou, Ústavem pro českou literaturu AV ČR, občanským sdružením Litterula a různými nakladatelstvími či knihovnami) řadu celorepublikových i regionálních akcí, výstav, konferencí, autorských čtení, besed, odborných diskusí nebo knih a sborníků. Výše zmíněný projekt nese souhrnný název Rok Karla Hynka Máchy 2010.

 

karel hynek machaProjekt Rok Karla Hynka Máchy 2010, nad nímž mimo jiné převzal záštitu prezident ČR Václav Klaus, primátor Prahy Pavel Bém, ministr kultury ČR Václav Jehlička, starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč a Česká komise pro UNESCO, započne již počátkem roku 2010, kdy se uskuteční první výstavy a přednášky o tomto velikánovi české literatury.

Program projektu Rok Karla Hynka Máchy 2010 je opravdu pestrý. Mě osobně zaujala pozvánka na čtení Máchových básní a veršů ostatních slavných českých básníků (jako třeba Halase, Holana, Seiferta nebo Biebla), které se bude konat po celý rok 2010, a to přímo v  pražském metru.

Pro přehled předkládám souhrn všech akcí, které se v rámci projektu Rok Karla Hynka Máchy 2010 uskuteční na území téměř celé České republiky. Řadí se mezi ně výstavy, konference a odborná setkání, doprovodné a propagátorské akce, vydání několika knih a sborníků, ale i natočení filmových dokumentů o osobě a díle K. H. Máchy, přesun Máchovy sochy z Bělé pod Bezdězem do Doks či vydání poštovních známek a medailí s Máchovým vyobrazením.


Program projektu Rok Karla Hynka Máchy 2010

Výstavy

- Výstava 200 let od narození Karla Hynka Máchy. Mapy. Máchův kraj
(únor – duben 2010, Galerie Klementinum, Praha)   

- Výstava Máchův Máj a jeho knižní vydání
(květen – červen 2010, Galerie Klementinum, Praha)

- Velká máchovská retrospektiva
(červen – říjen 2010, Letohrádek Hvězda, Praha)

- Výstava K. H. Mácha a jeho dědicové
(listopad – prosinec 2010, Staroměstská radnice, Praha)

- Zázrak K. H. Mácha
(duben – prosinec 2010, Česká centra ministerstva zahraničí, Litoměřice a Praha)

- Jest osud pěvce světem putovati
(únor – prosinec 2010, foyer Parlamentu ČR, Praha)

- Máchovy podoby
(památník KHM v Doksech)

- K. H. Mácha v kraji svého Máje
(památník KHM v Doksech)

Konference a odborná setkání

- IV. Kongres světové literárněvědné bohemistiky
(28.6. – 2. 7. 2010, Praha)

- „Krajina literatury – paměť krajiny.“ Literatura a příroda
(říjen 2010, Brno)

- „Jest pěvcův osud světem putovati“. K. H. M. v české a světové literatuře
(začátek listopadu 2010, Litoměřice)
Doprovodné a propagátorské akce

- Máchovy básně a verše slavných básníků dvacátého století v metru  (Holan, Hora, Halas, Seifert, Biebl aj.)
(pražské metro, po celý rok 2010)

- Čtení mladých adeptů poezie
(v předvečer 1. máje u Máchovy sochy na Petříně v Praze)

- Odvysílání archivních snímků tvorby K. H. Máchy
(leden a únor 2010, rádio Hortus)

- Kde k nebesům modrým vysoko
(květen 2010, Komorní scéna Aréna Ostrava)

- A jen zem bude má
(květen 2010, Divadlo loutek Ostrava)

- Nepřetržité čtení z Máchova díla
(25.-31. květen v prostorách Jazzové sekce – Artfora, Praha)

- Vzpomínkové setkání nad osobností a dílem Františka Hrubína, jednoho z Máchových dědiců a pokračovatelů
(září 2010, Lešany)

- Vzpomínkové setkání nad životem a dílem Oldřicha Mikuláška jako jednoho z Máchových dědiců
(říjen 2010, Dolní Dunajovice u Mikulova)

- Mácha – Březina – večer poezie / básnická konfrontace
(říjen – listopad 2010, Mahelův památník Brno nebo Moravská zemská knihovna)

- Festival Ethnica 2010
(polovina října 2010, Praha)

- Melodram na slova K. H. Máchy: Slavné ticho panovalo
(podzim 2010, Praha)

- Den poezie 16. 11.
(16. listopad 2010 – výročí Máchova narození, na různých místech v ČR)

- Aniž křičte, že vám stavbu bořím
(listopad 2010, Komorní scéna Aréna Ostrava)

Vydání několika sborníků a antologií v rámci projektu Rok K. H. Máchy 2010
- Sborník máchovských příspěvků ze IV. Kongresu světové literárněvědné bohemistiky
- Sborník k máchovské výstavě v Letohrádku Hvězda
- Sborník ke 200. výročí narození KHM
- Sborník příspěvků z litoměřické konference „jest pěvcův osud světem putovati“
- Sborník z brněnské konference o krajině a literatuře
- Reprezentativní antologie K. H. Mácha a jeho dědicové
- Vydání otisku prvního vydání a nového vydání Máchova Máje
- Vydání Máchových kreseb

Filmové dokumenty v rámci projektu Rok K. H. Máchy 2010

- Petr Kaňka, Jan Suk: dokument o Máchovi
- Pavla Slancová: dokument o Máchově Máji

Ostatní

- návrat K. H. Máchy do krajiny svého Máje – přesun Máchovy sochy z Bělé pod Bezdězem do Doks
- vydání aršíku poštovních známek s podobou básníka od akademického malíře Jana Kavana
- vydání pamětních medailí s podobou K. H. Máchy od akademického sochaře Josefa Klimeše


Čtěte také:


Život a dílo Karla Hynka Máchy

Máchův Máj


Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení