Aktuality

Zářijové akce v knihovnách

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
tyle=

Chcete vědět, co zajímavého se děje v knihovnách a jaké akce si pro své čtenáře připravily? Pak sledujte rubriku Knihovny, v níž vás budeme pravidelně informovat o dění v knihovnách a akcích s nimi spojených.

 

 

 

 

HRADEC KRÁLOVÉ OSLAVUJE FRANCII

 

Hradec Králové, 14. - 17. září 2015

Francouzská aliance Pardubice, ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou, Informační střediskem Europe Direct Hradec Králové a s Bio Central, pořádá Francouzské dny v Hradci Králové. Rádi byste poznali či znovu objevili Francii, její tradice a zajímavosti? Neváhejte a přijďte se zúčastnit těchto dnů.

Francouzské dny, již pevně zakotvené v hradeckém kulturním dění, se staly hravou společenskou událostí na téma Francie. Bohatý program tohoto třetího ročníku slibuje mnoho zajímavých událostí a překvapení! Pardubická Aliance touto akcí s potěšením udržuje vytvořená silná pouta s vědeckou a s městskou hradeckou knihovnou, s Europe Direct a s Bio Central. Frankofilové i frankofonní zájemci jsou tak srdečně zváni na čtyřdenní výlet do francouzského světa.

Čeká Vás bohatý a poutavý program, který potěší malé i starší. Gurmáni a labužníci zajisté zamíří na kulinářské dílny: budete moci připravit a následně si vychutnat pain perdu (francouzský Ztracený chléb) nebo palačinky. Nerozhodní mohou navštívit obě dílny. Hraví lidé ocení kvízy o zámcích na Loiře nebo o francouzské gastronomii a taktéž možnost vyhrát spoustu zajímavých dárků! Před hraním a vyplňováním kvízu jsou připravené originální prezentace realizované přímo rodilými mluvčími. Francouzština, která zazní, jistě okouzlí Vaše uši. A nakonec, nejnadšenější a nejodvážnější z Vás se budou moci ještě více sblížit s jazykem Molièra při ukázkových kurzech. Děti, rodiče i prarodiče... zveme celou rodinu.

Dalším zpestřením bude promítání francouzského filmu (s českými titulky) a koncert skupiny Chanson Trio Coucou, který francouzskými šansony příjemně uzavře tyto Francouzské dny. Všechny akce jsou zdarma (kromě promítání filmu) a přístupné i těm, kteří francouzsky ještě nehovoří (překlad do češtiny je vždy zajištěn).

Francouzská aliance byla v Pardubicích založena v roce 1999. Jedná se o neziskovou organizaci respektující místní právo, která aktivním způsobem propaguje a podporuje francouzský jazyk a kulturu ve východních Čechách. Kromě kurzů francouzštiny všech jazykových úrovní (a určených všem věkovým kategoriím) pořádá během celého roku velké množství kulturních akcí, které souvisejí s frankofonní kulturou. Francouzská aliance je také místem konání oficiálních mezinárodních jazykových zkoušek DELF/DALF.

 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ LIPNICKÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY


Ve středu 8. září se po prázdninové rekonstrukci čtenářům znovu otevře dětské oddělení městské knihovny v Lipníku nad Bečvou. Dny otevřených dveří potrvají až do pátku 11. září.  Kromě prohlídky zrekonstruovaných prostor čeká na návštěvníky řada akcí. „ Pro děti i dospělé je připraveno společné čtení z letních knižních novinek, hraní deskových her, tvořivá dílnička, kvízy a soutěže,“ řekla knihovnice Simona Ryšavá. „A ještě jsme připravili speciální nabídku pro děti, které měly na vysvědčení z minulého školního roku samé jedničky. Ty po jeho předložení získají čtenářský průkaz do knihovny zdarma,“ dodala.

Dětské oddělení na první pohled upoutá výraznou barevností a změnou prostorového uspořádání knihovního fondu a dalších prostor. „Velkou část zaujímá relaxační prostor s komfortním sedacím nábytkem, který budou moci návštěvníci knihovny využít k mnoha aktivitám. Pohodlně usazení si budou moci číst či prohlížet knihy a časopisy přímo v knihovně, příjemně strávit čas luštěním čtenářských kvízů, plněním úkolů v různých soutěžích, ale také kreslit, tvořit či hrát deskové hry, zlepší se podmínky pro pořádání akcí pro školy, “ představila hlavní změny ředitelka knihovny Miroslava Střelcová. Dětské oddělení rekonstrukcí získalo také samostatně vyčleněný studijní prostor, ve kterém návštěvníci naleznou online katalog knihovny a počítače s připojením na internet. Novinkou je také možnost využití wi-fi.  

Ve Dnech otevřených dveří lze dětskou knihovnu navštívit v úterý od 13:00 do 17:00 hodin, ve středu a pátek v době 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin a ve čtvrtek v době 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin.


 

 

PROGRAM MĚSTSKÉ KNIHOVNY V BEROUNĚ

 

Tajemné hory a vrcholy Berounska
Další beseda s Otomarem Dvořákem z cyklu Setkání s autory, které máte rádi bude spojená s promítáním nového dílu filmu studia J.O.P. Za tajemnými místy Berounska. Akce se koná ve středu 9. září v sále Klubu důchodců od 17:30 hod. Zájemci se budou moci přihlásit na říjnový výlet Sedlčanskem po stopách Jakuba Krčína. Vstup volný.

Podzemní Čechy
Nová kniha Podzemní Čechy je dílem autorů Václava Cílka, Milana S. Korby a Martina Majera. Jejím cílem je ukázat neznámé a nepřístupné bohatství podzemních Čech a popsat tisíciletý vliv, který mělo hornictví na utváření země. Promítání fotografií a beseda s autory se uskuteční ve čtvrtek 10. září od 17:30 hodin. Knihu bude možné na místě zakoupit. Vstup volný. www.podzemnicechy.cz

Magdalena Dobromila Rettigová
V letošním roce uplynulo 170 let od úmrtí všeradické rodačky, české buditelky a spisovatelky Magdaleny Dobromily Rettigové. Autorku slavné kuchařky nám připomene spisovatelka a historička Martina Bittnerová. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 17:30 hodin. Vstup volný.

Plná náruč vzpomínek
Další společná výstava Evy Vinterové a Ing. arch. Jany Vinterové bude tentokrát zaměřena na malbu a grafiku. Najdete ji jak ve vestibulu knihovny, tak v prostorách oddělení pro dospělé a studovny po celý měsíc září.

Soboty na dětském
Zavítat na oddělení pro děti můžete v sobotu 26. září od 8:30 – 11:00 hodin.

Nadační fond Světluška
Berounská knihovna se letos opět zapojí do veřejné sbírky Světluška. Jejím účelem je získání prostředků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením. Organizátorem sbírky je Nadační fond Českého rozhlasu. Prodej sbírkových předmětů bude probíhat po celý měsíc září ve studovně. 

 

AKCE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V LIPNÍKU NAD BEČVOU

 

pondělí 07.09.
Literární klub pro seniory I
Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Pohoda (snížené přízemí) Domu s pečovatelskou službou v sídlišti Zahradní od 9:30 hodin. Téma: „František Wawerka – významná osobnost regionu.“ Beseda s prezentací.

úterý 08.09.
Host v knihovně V
Přednáška Mgr. Milana Tempíra na téma „Historie Moravské brány"
Moravská brána je od pradávna významnou komunikační spojnicí Moravy a Slezska. Přednáška přiblíží jednotlivé historické etapy tohoto území v rámci historie českých zemí -  postupné osidlování v pravěku, pronikání křesťanství ve středověku, hospodářský a kulturní rozkvět za panování rodu Pernštejnů a Žerotínů, sužování obyvatel za třicetileté války, následnou rekatolizaci, osvícenské reformy Josefa II. a období Národního obrození, 1. a 2 světovou válku i léta meziválečná až po současnost.Připomene významné osobnosti spjaté s Moravskou bránou, ale také cenné kulturní a přírodní památky, které jsou jedinečné a je třeba je chránit pro budoucí generace. Přednáška začíná v 17:30 ve výstavním sále městské knihovny Domeček.

středa 09.09.
Evropa pro seniory
Čeká na Vás den plný zábavy, deskových her a soutěží, během kterého proběhnou také soutěžní klání mezi seniory a dětmi. V nabídce je připraveno mnoho zábavně-vzdělávacích her: AZ kvíz, Svět v kostce, Evropa - otázky a odpovědi, Cestování s Jiřím Kolbabou, Kvíz o Evropě aj. Bude možnost využít prohlídky města s průvodcem, zasoutěžit si na kole štěstí, kde Vaše znalosti prověří otázky s tématikou Evropské unie. Pobavit se můžete také u skládání velkoformátového puzzle. Přijďte ukázat své znalosti, zručnost a odvahu. Pro každého účastníka je připraven dárek. Akce bude probíhat v atriu městské knihovny a výstavním sále Domečku od 9:00 do 17:00 hodin.

pondělí 14.09. – středa 30.09.
Stejnokroje a výstroj československých legií
Výstava věnovaná stejnokrojům a vybavení našich legionářů bojujících ve Velké válce. Součástí ukázka uniforem a výstroje československých legionářů z let
1914 – 1920. Výstavní sál Domeček, pondělí - středa 9:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00 hodin, sobota 15:00 - 17:00 hodin.

pondělí 21.09.
Literární klub pro seniory II
Čtení o zajímavých tématech v klubu Pohoda (snížené přízemí) Domu s pečovatelskou službou v sídlišti Zahradní od 9:30 hodin. Téma: „Fantastická fantasy.“ Seznámení se s díly dnes populárního literárního žánru.

středa 30.09.
Jak na počítač – začátečníci
První lekce základního kurzu práce s počítačem. Celkem 12 vyučovacích hodin ve čtyřech lekcích v dopoledních i odpoledních hodinách. Přihláška nutná předem. Další lekce 7., 14. a 21. října 2015. Studovna MěK. Dopolední kurz od 8:30 hodin, odpolední kurz od 15:00 hodin.


 

 

AKCE V KNIHOVNĚ MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

 

Výstavy:

1. – 26. září, galerie v přízemí, CCV, Wonkova
Filatelie bez hranic
Propagační výstava poštovních známek ze sbírek královéhradeckých filatelistů je přístupná současně s otevírací dobou knihovny. Po celou dobu trvání nabízí odborné poradenství z oblasti filatelie. Pořádá Klub filatelistů 05 – 01 Hradec Králové.

1. – 30. září, pobočka Moravské Předměstí B, J. Masaryka 605
Vladimír Skalický – Fotografie
Fotograf pocházející z Lanškrouna respektuje přednosti digitalizace a současných nových technologií. Sám ovšem zůstává věrný tradičním fotografickým postupům a procesům, které může a dokáže ovlivňovat. Jeho obrázky vznikají klasickým způsobem na stříbro, které přenáší fotografickou informaci, jež není pomíjivá.

1. – 30. září, foyer přízemí, CCV, Wonkova
Nacismus a vzdor
Známý východočeský historik a člen Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jiří Plachý ve spolupráci  s OV ČSBS zvou na výstavu zaměřenou na významné dějinné okamžiky spjaté s nacismem a vzdorem proti němu. Chtějí tak připomenout tragické zářijové dny, kdy nacistická III. Říše napadla 1. září 1939 Polsko a rozpoutala tak Druhou světovou válku, nejkrvavější konflikt 20. století.

1. – 30. září, pobočka Malšovice, Náhon 105
Lucie Procházková – Autíčka
Prodejní výstava textilních hraček akademické sochařky MgA. Lucie Procházkové v prostorech dětského oddělení pobočky v Malšovicích.

3. září – 1. října, foyer 1. patro, CCV, Wonkova
Místo, kam se rád vracím
Komponovaná výstava, jejíž první část je věnovaná stejnojmenné výtvarné soutěži pro občany Královéhradeckého kraje a sestává z prací, které se tématu dotýkají zvnějšku, tedy jsou to skutečně oblíbená místa. Druhá část výstavy je věnována malířce Iloně Vodičkové z Hradce Králové, která se tématu dotýká zevnitř, a věnuje se intuitivní malbě. Výstavu připravil a soutěž pořádal Impuls Hradec Králové.

Další pořady:

do 9. září, referenční centrum, CCV, Wonkova
Vaše pomoc v našem světě
Prázdninová fotosoutěž pro amatérské fotografy s tématem evropského Roku pro rozvoj. Soutěžní fotografie by měly vyprávět příběh konkrétních lidí, kteří se zapojili do pomoci druhým. Více informací a podmínky soutěže v referenčním centru knihovny, na webu www.europe-direct.cz/strediska/hradec-kralove/ a na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

do 20. září, hudební oddělení, CCV, Wonkova
Hudba v přírodě
Hudební oddělení knihovny ve spolupráci se SKIPem, region 08 Východní Čechy, a IMPULSem Hradec Králové vyhlašují první ročník fotografické soutěže pro amatérské fotografy starší patnácti let s bydlištěm ve východních Čechách. Vyhodnocení soutěže proběhne 5. října 2015 v Hudebním oddělení. Pravidla soutěže naleznete na www.knihovnahk.cz.

do 30. září, dětské oddělení, CCV, Wonkova
Barvy pekla
Dětské oddělení U Velryby vyhlašuje výtvarnou a fotografickou soutěž, která probíhá v rámci projektu Rok s Janem Drdou. Více podrobností na www.knihovnahk.cz.

vždy v pátek od 10:00 do 11:30, v pobočkách knihovny
Tréninky paměti anebo Procvičme si mozek
11. září – Malšovice, tel.: 495 264 687 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
25. září – Nový Hradec Králové, tel.: 495 268 288 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Cyklus je pořádán s podporou města Hradec Králové. Vstupné 10,- Kč. Nutná rezervace předem.

9. září – středa od 15:00, dětské oddělení, CCV, Wonkova
Výtvarná dílna – zápisníčky
Nemusíte si vše pamatovat, když máte ten správný zápisník. Pro děti. Vstupné 20,- Kč.

15. září – úterý od 15:00, CCV, Wonkova
Francouzské dny
Rádi byste poznali či znovu objevili Francii, její tradice a zajímavosti? Přijďte navštívit Francouzské dny v Hradci Králové! V knihovně je připravena palačinková kulinářská dílna, ukázkový kurz francouzštiny a prezentace francouzské gastronomie. Program a další info naleznete na http://www.europe-direct.cz/strediska/hradec-kralove/kalendar-akci/francouzske-dny-v-hradci-kralove/. Vstup volný.

16. září – středa od 15:00, dětské oddělení, CCV, Wonkova
Výtvarná dílna - náramky
Přijďte si vyrobit vlastní originální náramek z korálků. Pro děti. Vstupné 20,- Kč.

16. září – středa od 17:00, víceúčelový sál, CCV, Wonkova
Der filmklub – Promítání filmu Ein freund von mir
Nadšenci pro němčinu a kulturu německy mluvících zemí se mohou těšit na nepravidelná setkání německého filmového klubu. Prvním promítaným snímkem bude film Ein Freund von mir (Kámoš). Vstup volný.

17. září – čtvrtek od 11:00 a od 18:00, víceúčelový sál, CCV, Wonkova
Proces stárnutí v obrazech Rembrandta van Rijn
Cyklus Letní univerzita pro seniory v Hradci Králové II.
Holandský malíř, který se od ostatních odlišoval svéráznými náměty i mistrovskými portréty, ve kterých sledoval proces stárnutí. Cyklus je pořádán ve spolupráci s Informačním střediskem Europe Direct. Přednáší PhDr. Jana Jebavá. Vstupné 20,- Kč.

21. září – pondělí od 17:00, víceúčelový sál, CCV, Wonkova
Proč jsme nemocní aneb Úvod do psychosomatiky
Úvodní přednáška MUDr. Josefa Štefánka. Moderní medicína dosáhla velkých úspěchů v léčbě řady onemocnění. Přesto však narůstá počet nemocných, kteří trpí různými potížemi. Jakou roli při vzniku a rozvoji nemoci hraje náš vlastní životní příběh, naše starosti, obavy a konflikty? Jak se tyto zdravotní potíže dají řešit jinak než pomocí běžných léků? Vstupné dobrovolné.

22. září – úterý od 16:00, dětské oddělení, CCV, Wonkova
Komiksový klub
Slavnostní otevření komiksového klubu spojené s výtvarnou dílnou. Přijďte si prohlédnout nově vytvořený prostor pro vaše lenošení s komiksy.

22. září – úterý od 17:00, víceúčelový sál, CCV, Wonkova
Lidmila Pekařová – Agresivita i u dětí z dobrých rodin aneb Co s tím
Proč jsou děti takové, jaké jsou. Rodiče neumí vychovávat děti, i když chtějí a snaží se. Výchova začíná pozdě. Do škol nastupují děti nevychované a neposlušné. Problém puberty a agresivity. Matky dominují ve výchově. Zabíjíme citové devizy. Návrhy „Co s tím“. Pořádá knihovna ve spolupráci se společností 4kompetence, s r.o. Vstupné 150,- Kč.

23. září – středa od 15:00, dětské oddělení, CCV, Wonkova
Výtvarná dílna – přírodní loutka
Pořiďte si veselého kamaráda do podzimních plískanic a vytvořte si loutku skřítka z přírodních materiálů. Pro děti. Vstupné 20,- Kč.

23. září – středa od 17:00, sál hudebního oddělení, CCV, Wonkova
Osudy dobrého vojáka Švejka
Deset hlasů známých herců čte z knihy Jaroslava Haška. Doplněno ukázkou ze stejnojmenného DVD z fondu hudebního oddělení. Vstup volný.

25. září – pátek od 15:00 do 18:00, CCV, Wonkova
Noc vědců
Noc vědců se bude konat na stovkách míst po celé Evropě, u nás je určena hlavně dětem. Na děti čekají pokusy, experimenty, objevy, vynálezy, optické klamy a hlavolamy. Přijďte soutěžit, hrát si, poznávat a objevovat svět kolem nás. Vstup volný.

29. září – úterý od 16:30, víceúčelový sál, CCV, Wonkova
Něco z filmové avantgardy: Buńuel, Murnau a ti druzí
Cyklus Malá filmová akademie
První setkání nad uměním kinematografie v rámci druhého semestru cyklu přednášek a projekcí filmů. Ukázky z filmu Andaluský pes a Upír z Nosferatu. Lektor prof. Mgr. Rudolf Adler. Pořádá knihovna ve spolupráci s Východočeským sdružením pro amatérský film a video. Koná se s podporou města Hradec Králové. Registrační poplatek 40,- Kč za každou přednášku.

30. září – středa od 15:00, dětské oddělení, CCV, Wonkova
Výtvarná dílna – ježečci
Přijďte do knihovny vyrobit veselého ježečka. Pro děti. Vstupné 20,- Kč.

Pozvánka literární kavárny:

10. září – čtvrtek od 18:00, Literární kavárna, Wonkova
Italské loučení s prázdninami
Literární kavárna zve na další pokračování úspěšné Aperol party. Můžete se těšit na ukázky práce profesionálního barmana, ochutnat jím připravené drinky a další dobroty. Samozřejmostí jsou i letos drobné dárky, příjemný program a malé občerstvení. Vstupné 75,- Kč.

Uzavírka:

Z provozních důvodů bude ve dnech 14. – 25. září uzavřena pobočka na Novém Hradci Králové, Brněnská 33. K vracení půjčených knih lze využít samoobslužný bibliobox.


 

 

PROGRAM ČÍTÁRNY A KAVÁRNY AVION

 

Středa 9. 9. v 16:00
Hudební salon - Altissimo Saxquartet
Saxofonové kvarteto s těšínskými kořeny. Pořádá Městská knihovna Český Těšín. Vstup 100 Kč, pro členy Klubu AKROPOL 80 Kč

Pátek 11. 9. v 16:30
Lidia Hlawiczka: Izrael - Wiosna 2014
Počítačová prezentace – fotografie, hudba. Pořádá Městská knihovna Český Těšín. Vstup zdarma

Čtvrtek 17. 9. v 8:00
Cool turní hodina aneb Anglickou literaturou posedlí
Přednáška Petra Vlka. Akce je určena pro středoškolskou mládež. Pořádají Pygmalion a Městská knihovna Český Těšín. Vstup zdarma

Středa 23. 9. 9:00 - 11:00
Dobré ráno na sociální téma
Neformální setkání k sociální problematice. Budete mít možnost získat bližší informace o sociální oblasti a podiskutovat se zástupci města, odboru sociálního a městské policie. Pro všechny přítomné bude připraveno malé občerstvení. Vstup zdarma

Pátek 25. 9. v 17:00
Zahájení výstavy Mé obllíbené práce – Robert Mussacchio
Pořádají Občanské sdružení „Půda“ a Městská knihovna Český Těšín

 

 

 

 

PROGRAM MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE

 

9. 9. 18:00 Praha město literatury – Literární procházky
Dům čtení (Ruská 192/1455, Praha 10) 
Praha se 1. prosince 2014 stala kreativním městem literatury, pod patronací UNESCO. Součástí projektu budou od 20. září i literární procházky po pražských místech, která výrazně zasáhla do života a díla významných spisovatelů - např. Franze Kafky, Alberta Camuse, Egona Bondyho, Jana Nerudy, Jakuba Arbese a Vladimíra Holana. Průvodci budou současní čeští prozaici, básníci či teoretici. O literárních procházkách promluví koordinátorka projektu a spisovatelka Ivana Myšková a její hosté
(Věra Koubová, Petr Pazdera Payne ad.).  

10. 9. 16:00 Mistři písmen, učni slov
Smíchov (Náměstí 14. října 15/83, Praha 5)
První setkání nového cyklu literární dílny zaměřené na literarutu science fiction a fantasy. Určeno pouze pro předem přihlášené.
Pro účast v naší literární dílně je potřeba splnit několik podmínek:
1.    přihlásit se na emailu miloslav.linc@mlp¬.cz
2.    stát se čtenářem knihovny
3.    mít povídku v rozsahu cca 5–10 stránek, s níž budete ochotni v průběhu následujícího půl roku pracovat
Další podrobnosti se dozvíte na výše uvedeném emailu.

16. 9. 18:00 Promítej i ty! Promítání filmů festivalu Jeden svět – Úžasný Ázerbájdžán
Dům čtení (Ruská 192/1455, Praha 10) 
Ázerbájdžán je jako dravý orel, který přirozeně spojuje kultury Západu a Východu. Film Amazing Azerbajian! je příběhem země dvou tváří. Pod nablýskanou fasádou se podle mezinárodních pozorovatelů skrývá represivní a zkorumpovaný režim, který tvrdě potlačuje svobodu slova. S odpůrci nemá stát slitování.

17. 9. 18:00 Diskuzní večer Společně pro desítku: Jakou školu chceme pro naše děti?
Dům čtení (Ruská 192/1455, Praha 10) 
Jakou školu potřebují děti pro své budoucí uplatnění? Jakou považuje MČ Prahy 10 za ideální? Jakou chtějí zastupitelé budovat a rozvíjet? V panelové diskuzi vystoupí: pedagog a sociolog Arnošt Veselý z FSV UK, odborník na vzdělávání Petr Vrzáček z FHS UK a též ředitel o.s. Nová škola - oba jsou občany Prahy 10. Dále bude diskutovat Filip Kuchař, vedoucí odboru školství MČ Praha 7. Moderuje Karin Marques. K otevřené diskuzi jsou zváni všichni občané, zastupitelé a odpovědní úředníci.

21. 9. 18:00 Hans Christian Andersen v Čechách a českých překladech ve spolupráci se Skandinávským domem.
Ústřední knihovna (Mariánské nám. 1, Praha 1, klubovna)
O životě a díle H. Ch. Andersena se zaměřením na jeho vztah k Čechám a na českou recepci jeho děl. Přednáší skandinavistka Helena Březinová. Vstupné 40 Kč.

23. 9. 18:00 Vlastní světy Ivany Myškové a Víta Janoty, patronů Domu čtení na rok 2015
Dům čtení (Ruská 192/1455, Praha 10) 
Je sdílená poezie také sdělná? Kam se asi současná česká poezie ubírá? Kam se zase ubírá česká próza? A kam český autor? Do literárního provozu nebo do literárního undergroundu? Proč se tím vůbec zabývá? Nediskutuje a nečte víc, než píše? I o tom budou v Domě čtení diskutovat patroni Domu čtení prozaička Ivana Myšková a básník Vít Janota.

24. 9. 19:00 Shakespearovy sonety aneb Různé podoby lásky
Ústřední knihovna (Mariánské nám. 1, Praha 1, velký sál)
Pořad je zajímavým setkáním slova a hudby.                            
Nechte se pozvat na cestu za Sonety Wiliama Shakespeara. Ve svém překladu je bude číst a komentovat náš přední anglista a shakespearolog prof.  Martin Hilský. Herec Gabriel Andrews nám přiblíží originální Shakespearův text. Daniel Dobiáš se postará o hudební interpretaci formou výrazového šansonu. Vstupné 60 Kč

30. 9. 18:00 Uvedení nových básnických knih Evy Frantinové a Karla Sýse
Dům čtení (Ruská 192/1455, Praha 10) 
Oběma autorům vyšly v letošním roce nové básnické tituly, které uvedou a budou z nich číst právě na tomto večeru v Domě čtení. Eva Frantinová před nedávnem vydala svou básnickou, v pořadí již devátou, knihu s názvem Časovaná růže a Karel Sýs další básnickou knihu Tři vzkazy spáčům.


Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení