Aktuality

Magnesia Litera 2013

1 1 1 1 1 (1 hlas)
cena

Stejně jako v předchozích letech, i v loňském jedenáctém ročníku výročních knižních cen Magnesia Litera tato soutěž splnila svůj hlavní účel – propagovat kvalitní současnou českou literaturu a pomoci oceněným knihám k cestě za čtenáři. Vítězná kniha Michala Ajvaze Lucemburská zahrada sice nedosáhla na bestsellerové prodeje předchozích vítězů hlavní ceny (počet prodaných výtisků knih Zmizet od Petry Soukupové a Zeptej se táty Jana Balabána shodně překročil číslo 18 000), přesto se díky vítězství prodalo téměř čtyřikrát více výtisků této novely, než v předchozím období. Dle statistik nakladatelství Druhé město se od vydání (září 2011) do vyhlášení nominací v březnu 2012 prodalo cca 1100 výtisků, od dubna 2012 do konce roku se prodalo 4200 výtisků.

 

modratoriStruktura hlasování se také v letošním roce přidrží fungujícího modelu: o hlavní ceně Magnesia Litera – Kniha roku a také o nadžánrové kategorii DILIA Litera pro objev roku bude rozhodovat třísetčlenný sbor hlasujících, který tvoří lidé všech profesí knižní branže: knihkupci, knihovníci, redaktoři, kritici, pedagogové i samotní autoři, samozřejmě s vyloučením těch, u nichž by mohl nastat střet zájmů. O nominacích a vítězích jednotlivých kategorií rozhodují odborné pětičlenné poroty, předsedou poroty jako celku je stejně jako v loňském roce básník, písničkář a předseda Českého centra PEN klubu Jiří Dědeček.

Slavnostní ceremoniál se bude letos opět konat v prostorách Nové scény Národního divadla (24. dubna od 21.00 hodin), moderovat jej budou společně Jiří Havelka (zároveň scenárista a režisér slavnostního večera) a Daniela Písařovicová, která bude uvádět také dvouminutové portréty nominovaných knih. Tyto portréty bude Česká televize vysílat od 31. března do 23. dubna od 20.00 hodin na programu ČT1, slavnostní předávání bude vysílat přímým přenosem na programu ČT2. Nominovaní autoři budou mít možnost představit své knihy na čtyřech veřejných, zdarma přístupných autorských čteních, která budou probíhat v Knihovně Václava Havla v pražské Galerii Montmartre v Řetězové ulici vždy ve středu od 27. března do 17. dubna. Letošní ročník byl obeslán 324 přihláškami, což je o jednu méně, než loňské rekordní číslo. Knihy kromě nakladatelů přihlašovali i sami autoři a jejich přátelé, dále muzejní a galerijní instituce, regionální knihovny i obecní úřady. Číslo zároveň není konečné, porotci si mohou vyžádat další tituly, které mezi přihláškami postrádají – jak také již někteří učinili.

Titulárním partnerem cen zůstává i ve dvanáctém ročníku společnost Karlovarské minerální vody se značkou minerální vody Magnesia. Společnost i letos odmění autora Magnesia Litera - Knihy roku prémií ve výši 200 000 Kč. Partnerem Ceny čtenářů je od letoška největší české internetové knihkupectví Kosmas. Společnost odmění 500 vylosovaných čtenářů poukazem v hodnotě 200 Kč na libovolně vybrané knihy v internetovém knihkupectví kosmas.cz nebo v kamenných prodejnách Kosmas. K dispozici je 100.000 pohlednic v knihkupectvích, knihovnách, školách či kavárnách. Aby byl jejich hlas platný, musejí čtenáři uvést knihu, která poprvé vyšla v roce 2012 a tou knihou musí být původní česká beletrie – tedy próza, poezie nebo kniha pro děti. Hlasovat lze i elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.magnesia-litera.cz a www.kosmas.cz a to až do 18. dubna.

Letos získají poprvé v historii cen Magnesia Litera finanční prémie také vítězové některých kategorií. Jde o ty kategorie, jejichž patrony se staly Skupina ČEZ, divadelní, literární a audiovizuální agentura DILIA a Nakladatelství Petr Prchal. Tyto kategorie ponesou v názvu jména zmíněných společností, v jednom případě pak autorské osobnosti. Jde o kategorie ČEZ Litera za literaturu faktu, DILIA

zenaLitera pro objev roku a Litera Lucie Seifertové za knihu pro děti a mládež (Lucie Seifertová je autorka knih pro děti, v roce 2004 oceněná Literou za knihu pro děti a mládež za Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí a za tutéž knihu pak v roce 2011 nominovaná na Knihu desetiletí pro děti a mládež). Díky příspěvkům všech zmíněných společností je možné odměnit všechny vítěze příslušných kategorií shodně částkou 30 000 Kč.

Mediálními partnery jsou časopis Respekt a deník Lidové noviny, dále kulturní a literární časopisy A2, Host, iLiteratura, Literární noviny a Tvar. Partnery projektu jsou Východočeská tiskárna Pardubice, společnost Wine Food Market, která zajistí občerstvení po slavnostním večeru, a také Městská knihovna Praha, kde probíhá významná část natáčení dvouminutových portrétů nominovaných spisovatelů. Počet přihlášek v jednotlivých kategoriích (celkem 324)

ČEZ Litera za literaturu faktu: 54
DILIA Litera pro objev roku: 29
Litera Lucie Seifertové za knihu pro děti a mládež: 48
Litera za nakladatelský čin: 47
Litera za poezii: 40
Litera za prózu: 69
Litera za překladovou knihu: 66

STATUT KNIŽNÍCH CEN MAGNESIA LITERA
Článek I.
a) Posláním ceny Magnesia Litera je podpora a popularizace kvalitních knih, původních českých i překladových.
b) Vyhlašovatelem ceny Magnesia Litera je občanské sdružení Litera. Stanovy a členy určuje samostatný status.
c) Ceny jsou udělovány každoročně, vždy na začátku druhého čtvrtletí roku za rok předcházející.
d) Ceny mohou být uděleny pouze knihám, které mají v tiráži jako datum prvního vydání uvedeno datum předcházejícího roku, resp. roku na který se vztahuje udílení cen Litera. Za uzávěrku bude považováno datum 31. ledna příslušného roku, pokud nebude pořadateli oznámeno jiné. Knihy, které budou přihlášeny po tomto datu, nebudou do soutěže zařazeny ani v případě, že v jejich tiráži bude uveden jako datum vydání předcházející rok.
e) Knihy mohou přihlašovat fyzické i právnické osoby, a to písemně na k tomu určeném formuláři.
f) Oficiální trofejí spojenou se všemi kategoriemi je soška LITERA, případně finanční ocenění. Hlavní cena Magnesia Litera – Kniha roku je spojena s finanční prémií ve výši nejméně 100.000 Kč. Tuto prémii získává autor, překladatel nebo nakladatel podle toho, v jaké kategorii byla kniha nominována; v případě souběhu nominací bude prémie rozdělena rovným dílem.

Článek II.
a) Ceny v jednotlivých kategoriích udělují pětičlenné odborné poroty mimo kategorie které upravuje bod IIe.
b) Složení těchto odborných porot je plně v kompetenci níže uvedených organizací a sdružení. Žádný člen poroty nesmí v porotě pracovat nepřetržitě déle než tři roky.
c) Odborné poroty mají právo nominovat tři kandidáty v příslušných kategoriích. V kategorii Litera za prózu může být nominací šest.
d) V případě nedostatku kvalitních titulů v některé z kategorií nemusí být nominován ani jeden titul.
e) O vítězi kategorie Litera pro objev roku a hlavní kategorie Kniha roku rozhoduje široký (100-300 členů) sbor hlasujících, které jmenuje občanské sdružení Litera. Hlasy sčítají společně předseda poroty a dva členové občanského sdružení.
f) Pokud se v některé z kategorií více než polovina porotců zdrží hlasování, nebude v této kategorii vyhlášen vítěz.
g) Je-li některý z členů sboru hlasujících autorem nominované knihy, v příbuzenském vztahu s autorem nominované knihy či nakladatelem nominované knihy, nebude jeho hlas uznán jako platný.
h) Počty hlasů, jichž dosáhly nominované tituly, se nezveřejňují.
i) Každý rok se ve všech kategoriích postupuje bez ohledu na výsledky uplynulého ročníku.

Článek III.
Knižní ceny Litera jsou vyhlašovány v těchto kategoriích:
1. Litera za nakladatelský čin.
Cenu získává nakladatelství za vydání mimořádné publikace či edice.
Cena se uděluje na návrh odborné poroty jmenované Svazem českých knihkupců a nakladatelů.
2. Litera za překladovou knihu.
Cenu získává překladatel za první překlad cizojazyčného textu do češtiny, pro jeho význam a objevnost v českém prostředí. Cena se uděluje na návrh odborné poroty jmenované Obcí překladatelů.
3. Litera za literaturu faktu.
Cenu získává autor za práci naučnou, populárně naučnou či publicistickou.
Cena se uděluje na návrh poroty jmenované společně Akademií věd ČR a Svazem knihovníků a informačních pracovníků.
4. Litera za knihu pro děti a mládež
Cenu získává autor za knihu pro děti a mládež. Cena se uděluje na návrh poroty jmenované Českou sekcí IBBY.
5. Litera za poezii.
Cenu získává autor za básnickou knihu (nikoliv výbor z díla).
Cena se uděluje na návrh odborné poroty jmenované společně Českým centrem PEN klubu a Obcí spisovatelů.
6. Litera za prózu.
Cenu získává autor za prozaické dílo.
Cena se uděluje na návrh odborné poroty jmenované společně Českým centrem PEN klubu a Obcí spisovatelů.
7. Litera pro objev roku.
Cenu získává autor, který dříve knižně nikdy nepublikoval. Cena nemá odbornou porotu. Nominace navrhnou jednotlivé odborné poroty. Věnují přitom zvláštní pozornost původní české beletrii.
8. Kniha roku
Hlavní cena, která vzejde z nominací kategorií Litera za non-fiction, Litera za knihu pro děti a mládež, Litera za poezii, Litera za prózu a Litera pro objev roku. Tato cena v názvu ponese slovo Litera a jméno generálního sponzora.

Občanské sdružení Litera

Výbor:
Jan Kanzelsberger (Nadace Český literární fond)
Vladimír Karfík (České centrum PEN klubu)
Pavel Mandys

Ostatní členové
Miroslav Balaštík (Nadace Český literární fond)
Jiří Beneš (AV ČR)
Lubomír Brožek (Obec spisovatelů)
Jana Čeňková (Česká sekce IBBY)
Markéta Hejkalová (Obec překladatelů)
Zlata Houšková (SKIP)
Pavel Janoušek (Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR)
Radek Malý (Česká sekce IBBY)
Vladimír Pistorius (SČKN)
Roman Ráž (České centrum PEN klubu)
Vít Richter (SKIP)
Blanka Stárková (Obec překladatelů)
Milan Trávníček (SČKN) 

Aktuality

 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  
 • Co mě zaujalo na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

  7. 10. 2023 skončil 33. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Jako vždy byl plný různých doprovodných programů, které se bohužel z časových důvodů mnohdy překrývaly, proto chci informovat jen o těch, kterých jsem se stačil zúčastnit.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení