Aktuality

Souboj čtenářů 2013

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
souboj

Společnost Svět knihy, s.r.o. pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů vyhlašuje v rámci kampaně Rosteme s knihou soutěž pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií ve znalosti obsahu knih Souboj čtenářů 2013.ctenariO soutěži
Soutěž je určena pro žáky 6. tříd základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. V rámci třídního kolektivu mají děti za úkol přečíst některou ze zadaných knih, které si mezi sebou rozdělí. V soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky, které prověřují znalosti žáků o obsahu knih získané četbou.

Souboj čtenářů je soutěž vycházející ze švýcarského projektu La bataille des livres (Bitva knih) a v České republice byly úspěšně realizovány již tři ročníky soutěže. Pilotní verze v roce 2010 se uskutečnila na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2010 ve spolupráci se třemi pražskými školami. Díky pozivitvním ohlasům a zájmu škol se již druhý ročník rozšířil na 17 soutěžících tříd, třetí dokonce na 33 tříd z celé České republiky, z nichž pět nejlepších, které uspěly v on-line předkole, postoupilo do finálového souboje přímo na veletrhu.Soutěž je určena pro žáky 6. tříd základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. V rámci třídního kolektivu mají děti za úkol přečíst některou ze zadaných knih, které si mezi sebou rozdělí. V soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky, které prověřují znalosti žáků o obsahu knih získané četbou.

Průběh soutěže
V letošním roce počítají organizátoři opět s velkým zájmem škol, stejně jako v loňském roce proto proběhne předkolo, do kterého jsou zvány a osloveny školy z celé České republiky. Počet soutěžících tříd je limitován s ohledem na logistické možnosti distribuce knih. Celkem se do předkola může dostat prvních 33 přihlášených tříd.

Předkolo proběhne on-line formou 15. dubna 2013 v 14:00. Třídní kolektiv bude prostřednictvím internetu obeznámen ve stanovený čas se soutěžními otázkami, na něž bude prostřednictvím on-line kvízového formuláře odpovídat. Forma otázek je doplňovací, tedy je nutné zaznamenat konkrétní odpovědi. Přesné informace o průběhu předkola budou přihlášeným školám zaslány do konce měsíce února 2013.

Finále soutěže proběhne za účasti 5 vyhlášených finalistů, kteří vzejdou z předkola, na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2013, v pátek 17. 5. 2013 v sále Rosteme s knihou v pravém křídle Průmyslového paláce od 13.00 do 14.50 hodin.

Během finále budou dětským kolektivům kladeny otázky týkající se zadaných knih. Žáci soutěžících tříd - z každé třídy max. 10 žáků v počtu vždy 2 soutěžících na jednotlivé tituly - vytvoří skupinu, která si zvolí svého zástupce. Ten na omyvatelnou tabuli píše odpovědi a zvedá na základě výzvy moderátora soutěže tabuli s odpovědí tak, aby si ji mohla přečíst porota i učitel, který zapisuje postupně odpovědi své třídy. Je zadáno celkem 25 otázek (ke každé knize 5), na něž soutěžící průběžně odpovídají výše popsanou formou. Dojde-li ke shodnému výsledku, je v rámci finále připraveno dalších 10 otázek, jež by měly vést k absolutnímu vítězi soutěže.

Po ukončení soutěžní části předají učitelé zápisy o odpovědích svých tříd porotě. Soutěžící mohou použít jako jedinou pomůcku při řešení odpovědí na otázky týkající se obsahu knih, jež četli, poznámkový blok, který si vytvářejí během období četby knih.

Pro vítězný čtenářský tým i s učitelem budou připraveny zajímavé odměny.

Role učitele
Soutěž je založena na aktivní motivaci dětí „soupeřit, soutěžit“ ve znalostech a na zodpovědnosti za celkový výsledek třídy. Základem přípravy je samostatnost dětí v přístupu k přípravě na soutěž. Učitel je především konzultantem pro výběr titulů jednotlivými žáky s ohledem na jejich čtenářské schopnosti (i děti s dyslektickými problémy mají velkou šanci v soutěži uspět, pokud si vyberou vhodný titul). Zde je zároveň apelováno na příkladné chování učitele, který vede žáky k poctivému přístupu, kdy žáci během předkola i finále získávají informace pouze ze svého poznámkového bloku – tedy bez použití knihy či rad učitele.

Poznámkový blok
Při četbě si děti vedou poznámkový blok, který je v době průběhu soutěže jejich jedinou pomůckou při řešení zadávaných otázek. Poznámkový blok je „vizitkou“ čtenáře, děti jej často výtvarně zdobí a doprovázejí ilustracemi. Struktura zápisu může být předmětem konzultace učitele, žáci však nesmějí ztrácet pocit vlastního kreativního přístupu k práci s touto pomůckou. Učitel může napomoci s tvorbou struktury zápisu, který by se měl týkat čteného titulu:

Údajů o názvu, autorovi, překladateli, ilustrátorovi či nakladateli
Popisu doby a místa (míst) děje
Popisu postav – jména, věk, charakteristika, vztahy
Záznamu klíčových událostí včetně významnějších detailů a dějových událostí, jež se týkají hrdinů (např. místa setkání postav, časové souvislosti, reakce postav apod.)

Takto strukturovaný zápis napomáhá metodě analytického čtení a zkušený pedagog v oboru český jazyk a literatura může svým žákům v přípravě na soutěž výrazně pomoci.

Příprava na účast v soutěži
Zápisné do soutěže činí 4 400,- Kč vč. 15% DPH, což představuje nákup 5 titulů po 5 exemplářích, celkem tedy 25 kusů knih a poštovné. Škola se zavazuje uhradit zápisné nejpozději do 28. 2. 2013 společnosti Svět knihy, s.r.o.

Škola, která má zájem účastnit se soutěže Souboj čtenářů, vyplní a potvrdí závaznou přihlášku (ve zvláštní příloze) a odešle ji společnosti Svět knihy, s.r.o. nejpozději do 1. 2. 2013. Knihy centrálně nakupuje a distribuuje společnost KNIHCENTRUM.CZ. Knihy škola obdrží po zaslání této potvrzené závazné přihlášky ze začátku měsíce února. Knihy zůstanou po skončení soutěže v majetku školy (školní knihovny).

K účasti v soutěži je nebytné spolehlivé internetové připojení, jehož prostřednictvím probíhá předkolo soutěže a vyplnění on-line soutěžního kvízu. Odpovědný učitel je s organizátory projektu v telefonickém i elektronickém kontaktu.

Seznam vybraných knih (podrobný popis ke knihám ve zvláštní příloze):
Jacqueline Wilsonová: Konec snění (BB/art)
Joachim Friedrich: Čtyři a půl kamaráda a poklad na školních záchodech (BB/art)
Lucinda Hare: Ta, která tančí s draky (Zoner Press)
Kol. autorů: Čertovo kopyto - Sborník undergroundových pohádek (Meander)
Štulcová Renata: Rafaelova škola 2: Tance nág (Mladá fronta)
Garantem výběru titulů je Klub školních knihoven.

Partnerem projektu Souboj čtenářů je KNIHCENTRUM.cz, síť 12 kamenných knihkupectví v České republice, doplněný o internetový obchod www.KNIHCENTRUM.cz. V jejich nabídce naleznete více než 43.000 titulů k okamžitému dodání. Právě prostřednictvím internetového obchodu KNIHCENTRUM.cz budou knihy zařazené do projektu Souboj čtenářů distribuovány soutěžícím.


Soutěže

Aktuality

 • Vlastislav Toman odešel, Hadži zůstává

  Ráno 11. května 2022 se na facebookovém profilu Nakladatelství Josef Vybíral objevila smutná zpráva – v nedožitých třiadevadesáti letech odešel dlouholetý (1956-1992) šéfredaktor ábíčka Vlastislav Toman.

  Číst dál...  
 • Ostravské výstaviště ožilo. Na Černé louce proběhl knižní festival

  Ve dnech 11. a 12. března 2022 po dlouhých dvou letech otevřelo výstaviště Černá louka své brány do světa všech příznivců knižní tvorby. Probíhal zde knižní festival, který se v této podobě, tedy s doprovodným programem, poprvé konal v roce 2019. Setkání se spisovateli a jinými osobnostmi mezi stánky s knihami bylo po době plné zákazů a omezení jako balzám na duši.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Doporučujeme

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení