Aktuality

Magnesia Litera 2012

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
kniha

Stejně jako v předchozím ročníku, i v loňském desátém ročníku výročních knižních cen Magnesia Litera tato soutěž splnila svůj hlavní účel – propagovat kvalitní současnou českou literaturu. Vítězná kniha Jana Balabána Zeptej se táty sice nevykázala po vyhlášení výsledků tak dramatický nárůst prodejů jako triptych Zmizet v roce 2010 (tehdy se původní prodej 2500 výtisků během půl roku zvýšil až na 12000), přesto se Balabánova nesnadná próza i díky cenám Magnesia Litera zařadila mezi nejprodávanější knihy první poloviny roku 2011. Výsledky prodejů byly nadprůměrné již po vydání knihy i pro pozadí jejího vydání (autor nečekaně a náhle zemřel, dříve, než kniha vyšla).agDle statistik nakladatelství Host se od vydání (květen 2010) do vyhlášení nominací v únoru 2011 prodalo cca 8000 výtisků, v dubnu 2011 prodeje skokově stouply o 2500 výtisků a celkový prodej dosáhl na bestsellerových téměř 19 000 prodaných výtisků. O něco méně v absolutních číslech pomohlo ocenění Litera za prózu románu Martina Ryšavého Vrač: toho se do vyhlášení nominací prodalo 1470 výtisků, poté dalších 1580, z toho 520 těsně po vyhlášení v dubnu, kdy kniha také nakrátko pronikla do českého žebříčku bestsellerů. Velkou propagací bylo také záříjové vyhlášení Knihy desetiletí k desetiletému jubileu Magnesie Litery – zejména Šrutův román Lichožrouti od té doby prakticky nezmizel z českého žebříčku bestsellerů a s téměř 13 000 prodanými výtisky se stal jednou z nejúspěšnějších knih pro děti v roce 2011.

Struktura hlasování se také v letošním roce přidrží fungujícího modelu: o hlavní ceně Magnesia Litera – Kniha roku a také o nadžánrové kategorii Litera pro objev roku bude rozhodovat třísetčlenný sbor hlasujících, který tvoří lidé všech profesí knižní branže: knihkupci, knihovníci, redaktoři, kritici, pedagogové i samotní autoři, samozřejmě s vyloučením těch, u nichž by mohl nastat střet zájmů; loni z tří set oslovených hlasovalo 135. O nominacích a vítězích jednotlivých kategorií rozhodují odborné pětičlenné poroty, předsedou poroty jako celku je stejně jako v loňském roce básník, písničkář a předseda Českého centra PEN klubu Jiří Dědeček.

Slavnostní ceremoniál se bude letos poprvé konat v prostorách Nové scény Národního divadla (4. dubna od 20.00 hodin), moderátorkou bude Anna Geislerová. Česká televize jej bude vysílat přímým přenosem. ČT bude znovu vysílat dvouminutové portréty všech 24 nominovaných autorů a to počínaje 12. březnem od 19.58 hodin na ČT1. Nominovaní autoři budou mít možnost představit své knihy na čtyřech veřejných, zdarma přístupných autorských čteních, která budou probíhat každé březnové úterý počínaje 6. březnem v Knihovně Václava Havla v pražské Galerii Montmartre v Řetězové ulici. Letošní ročník byl obeslán 325 přihláškami, což je nový rekord – loni to bylo 318 přihlášek, předloni 285. Číslo zároveň není konečné, porotci si mohou vyžádat další tituly, které mezi přihláškami postrádají – jak také již někteří učinili.

Titulárním partnerem cen zůstává i v jedenáctém ročníku společnost Karlovarské minerální vody se značkou minerální vody Magnesia. Společnost i letos odmění autora Magnesia Litera - Knihy roku prémií ve výši 200 000 Kč. Partnerem Ceny čtenářů je od letoška největší český nakladatelský dům Albatros Media a. s.. Tituly z produkce společnosti Albatros Media přirozeně nebudou ani v anketě ani v hlasování porotců nijak zvýhodněny. Albatros Media odměňuje tisíc vylosovaných čtenářů poukazem v hodnotě 250 Kč na libovolně vybrané knihy ze své produkce (tj. z produkce značek Albatros, Plus, CooBoo, Edice České televize, Motto, XYZ, Computer Press, CPress, BizBooks a Edika). K dispozici je 100.000 pohlednic v knihkupectvích, knihovnách, školách či kavárnách. Aby byl jejich hlas platný, musejí čtenáři uvést knihu, která poprvé vyšla v roce 2011 a tou knihou musí být původní česká beletrie – tedy próza, poezie nebo kniha pro děti. Hlasovat lze i elektronicky prostřednictvím internetové stránky www.magnesia-litera.cz nebo na mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a to až do 24. března.

Novým mediálním partnerem je časopis Respekt, vedle něj tradičně zůstává deník Lidové noviny, dále Radio 1, Harper’s Bazaar, literární časopisy A2, Host, iLiteratura, Literární noviny a Tvar. Partnery projektu jsou Východočeská tiskárna Pardubice, společnost Wine Food Market a také Městská knihovna Praha, kde probíhá významná část natáčení dvouminutových portrétů nominovaných spisovatelů.

foto


Počet přihlášek v jednotlivých kategoriích (celkem 325)
Litera pro objev roku: 24
Litera za knihu pro děti a mládež: 46
Litera za nakladatelský čin: 31
Litera za literaturu faktu: 74
Litera za poezii: 44
Litera za prózu: 62
Litera za překladovou knihu: 68

STATUT KNIŽNÍCH CEN MAGNESIA LITERA

Článek I.
a) Posláním ceny Magnesia Litera je podpora a popularizace kvalitních knih, původních českých i překladových.
b) Vyhlašovatelem ceny Magnesia Litera je občanské sdružení Litera. Stanovy a členy určuje samostatný status.
c) Ceny jsou udělovány každoročně, vždy na začátku druhého čtvrtletí roku za rok předcházející.
d) Ceny mohou být uděleny pouze knihám, které mají v tiráži jako datum prvního vydání uvedeno datum předcházejícího roku, resp. roku na který se vztahuje udílení cen Litera. Za uzávěrku bude považováno datum 31. ledna příslušného roku, pokud nebude pořadateli oznámeno jiné. Knihy, které budou přihlášeny po tomto datu, nebudou do soutěže zařazeny ani v případě, že v jejich tiráži bude uveden jako datum vydání předcházející rok.
e) Knihy mohou přihlašovat fyzické i právnické osoby, a to písemně na k tomu určeném formuláři.
f) Oficiální trofejí spojenou se všemi kategoriemi je soška LITERA, případně finanční ocenění. Hlavní cena Magnesia Litera – Kniha roku je spojena s finanční prémií ve výši nejméně 100.000 Kč. Tuto prémii získává autor, překladatel nebo nakladatel podle toho, v jaké kategorii byla kniha nominována; v případě souběhu nominací bude prémie rozdělena rovným dílem.

Článek II.
a) Ceny v jednotlivých kategoriích udělují pětičlenné odborné poroty mimo kategorie které upravuje bod IIe.
b) Složení těchto odborných porot je plně v kompetenci níže uvedených organizací a sdružení. Žádný člen poroty nesmí v porotě pracovat nepřetržitě déle než tři roky.
c) Odborné poroty mají právo nominovat tři kandidáty v příslušných kategoriích. V kategorii Litera za prózu může být nominací šest.
d) V případě nedostatku kvalitních titulů v některé z kategorií nemusí být nominován ani jeden titul.
e) O vítězi kategorie Litera pro objev roku a hlavní kategorie Kniha roku rozhoduje široký (100-300 členů) sbor hlasujících, které jmenuje občanské sdružení Litera. Hlasy sčítají společně předseda poroty a dva členové občanského sdružení.
f) Pokud se v některé z kategorií více než polovina porotců zdrží hlasování, nebude v této kategorii vyhlášen vítěz.
g) Je-li některý z členů sboru hlasujících autorem nominované knihy, v příbuzenském vztahu s autorem nominované knihy či nakladatelem nominované knihy, nebude jeho hlas uznán jako platný.
h) Počty hlasů, jichž dosáhly nominované tituly, se nezveřejňují.
i) Každý rok se ve všech kategoriích postupuje bez ohledu na výsledky uplynulého ročníku.

Článek III.
Knižní ceny Litera  jsou vyhlašovány v těchto kategoriích:
1. Litera za nakladatelský čin.
Cenu získává nakladatelství za vydání mimořádné publikace či edice.
Cena se uděluje na návrh odborné poroty jmenované Svazem českých knihkupců a nakladatelů.
2. Litera za překladovou knihu.
Cenu získává překladatel za první překlad cizojazyčného textu do češtiny, pro jeho význam a objevnost v českém prostředí. Cena se uděluje na návrh odborné poroty jmenované Obcí překladatelů.
3. Litera za literaturu faktu.
Cenu získává autor za práci naučnou, populárně naučnou či publicistickou.
Cena se uděluje na návrh poroty jmenované společně Akademií věd ČR a Svazem knihovníků a informačních pracovníků.
4. Litera za knihu pro děti a mládež
Cenu získává autor za knihu pro děti a mládež. Cena se uděluje na návrh poroty jmenované Českou sekcí IBBY.
5. Litera za poezii.
Cenu získává autor za básnickou knihu (nikoliv výbor z díla).
Cena se uděluje na návrh odborné poroty jmenované společně Českým centrem PEN klubu a Obcí spisovatelů.
6. Litera za prózu.
Cenu získává autor za prozaické dílo.
Cena se uděluje na návrh odborné poroty jmenované společně Českým centrem PEN klubu a Obcí spisovatelů.
7. Litera pro objev roku.
Cenu získává autor, který dříve knižně nikdy nepublikoval. Cena nemá odbornou porotu. Nominace navrhnou jednotlivé odborné poroty. Věnují přitom zvláštní pozornost původní české beletrii.
8. Kniha roku
Hlavní cena, která vzejde z nominací kategorií Litera za non-fiction, Litera za knihu pro děti a mládež, Litera za poezii, Litera za prózu a Litera pro objev roku. Tato cena v názvu ponese slovo Litera a jméno generálního sponzora.

Občanské sdružení Litera
Výbor:
Jan Kanzelsberger (Nadace Český literární fond)
Vladimír Karfík (České centrum PEN klubu)
Pavel Mandys

Ostatní členové
Miroslav Balaštík (Nadace Český literární fond)
Jiří Beneš (AV ČR)
Lubomír Brožek (Obec spisovatelů)
Jana Čeňková (Česká sekce IBBY)
Markéta Hejkalová (Obec překladatelů)
Zlata Houšková (SKIP)
Pavel Janoušek (Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR)
Radek Malý (Česká sekce IBBY)
Vladimír Pistorius (SČKN)
Roman Ráž (České centrum PEN klubu)
Vít Richter (SKIP)
Blanka Stárková (Obec překladatelů)
Jiří Trávníček (SČKN)

 

Aktuality

 • Svět knihy 2023 vrcholí. Sobota 13. května očima návštěvníka knižního veletrhu

  Pražské Holešovice oživil ve dnech 11.–14. května mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Tak jako vždy nabídl besedy s autory, autogramiády, přímé setkání s českými i světovými spisovateli a také bohatý doprovodný program. Letos se veletrh nesl ve znamení tématu Autoři bez hranic, ať už se jednalo o hranice států, hranice kulturní nebo sociální. Zelenou měl každý autor, který je umí překročit.

  Číst dál...  
 • Na Černé louce v Ostravě opět proběhne knižní festival

  Ostravské výstaviště v březnu opět přivítá knižní nakladatele, novináře, spisovatele a tisíce milovníků knih. Ve dnech 3. a 4. 2023 proběhne na Černé louce Knižní festival Ostrava.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení