Aktuality

Cena Česká kniha: nezapomeňme na domácí prózu

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
psani

Literární ceny určitě nejsou v Česku nedostatkovým artiklem: vedle jedné státní existuje řada dalších, převážně oborových. Není tak zakládání ceny nové nošením dříví do lesa? Odpovědí je ne. Ambicí Ceny Česká kniha, jejíž první ročník se právě rozjíždí, je vedle podpory současné domácí beletrie, drcené aktuální knižní publicistikou a americkými stimulátory slzních kanálků, zvýšení počtu překladů českých autorů v zahraničí.Posledním českým spisovatelem soustavně překládaným do francouzštiny byl Bohumil Hrabal. Po něm se Češi nenápadně vytratili z pultů francouzských knihkupectví i povědomí tamních čtenářů. Nepočítáme-li stálici, Milana Kunderu, jehož ovšem dnes mnozí považují spíše za autora francouzského než českého.
O poznání lepší není situace ani jinde v Evropě. Zatímco si současní autoři z Polska, Maďarska či Rakouska za hranicemi svých zemí vydobyli důstojnou pozici, žádný z jejich českých kolegů se v zahraničí neproměnil ve značku, která „prodává“. Cena Česká kniha se chce pokusit přispět k nápravě tohoto stavu.
Projekt české literární ceny, jež by přesahovala hranice vlasti, se zrodil v létě mezi Prahou a Paříží, v hlavách několika autorů a překladatelů. Autoři nápadu pak sondovali terén u několika francouzských nakladatelů; projekt se setkal s příznivým ohlasem. Zahraniční nakladatelství, která se nebrání myšlence rozšíření edičních plánů o díla nadějných českých autorů, odbdrží status „evropských pozorovatelů“, a dočkají se tím některých výhod, zejména v podobě zevrubných informací o nominovaných dílech ve svém jazyce. Na nich pak bude, zda se některou z knih – včetně té vítězné - rozhodnou vydat v překladu.
Pro první ročník se počítá s pozorovateli z Francie a Polska, v následujících letech se vazby rozšíří o další země.

Hledá se Hrabalův nástupce

Cenu Česká kniha obdrží rok co rok jedna prozaická novinka vydaná domácími nakladatelstvími v průběhu roku předchozího. Už v květnu se tak dozvíme, který titul nejvíce upoutal porotce z loňské knižní nabídky.
A propos, porota. Na jejích bedrech spočívá tíha nejvyšší. Organizátoři zvolili přísný systém výběru porotců, který má zaručit nestrannost jejich verdiktu. Členové poroty pocházejí z různých koutů země, a nadto sestávají ze tří profesních trojic, jejichž společným jmenovatelem je, že mají co do činění s knihami. Jde o akademiky z oblasti literárních věd, překladatele a knihkupce.
Akademici ve svém soudu skloubí zhodnocení literárních kvalit díla s dlouhodobým výhledem. Překladatelé budou mimo jiné hledat odpověď na otázku, zda po převedení do cizího jazyka neztratí ta která kniha nic na své síle a působivosti. Konečně vzhledem ke své blízkosti čtenáři dokáží knihkupci nejlépe anticipovat jeho očekávání a potřeby.
Seznam porotců Ceny Česká kniha – se stručnými životopisy i fotografiemi - nalezne zájemce na webu www.ceskakniha.com. V zájmu transparentnosti tam bude průběžně doplňován i seznam titulů přihlášených nakladateli. Každý náštěvník bude mít možnost navrhnout jeho doplnění, nenajde-li v něm knihu, již by považoval za hodnou pozornosti porotců. Zavčas se zde objeví názvy dvaceti titulů, jež vzejdou z první selekce porotců, i sedmi nominovaných, v něž vyústí selekce druhá, poslední před volbou laureáta v květnu v Praze.
Za rozlet české beletrie. Motto nové literární ceny je současně měřítkem jejích cílů. Pokud mezi současnými českými autory není takový, který by dosahoval mezinárodního věhlasu Karla Čapka či Bohumila Hrabala, třeba se brzy objeví. Možná jeho knihy míjíme na pultech knihkupectví bez povšimnutí, do chvíle, než…

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení