Aktuality

Vyhlášení literární soutěže v oboru poezie, prozy a publicistiky HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2012

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
kniha

X. bienále. Máte zajímavý námět a chuť psát? Zapojte se do naší soutěže! Soutěž vyhlašuje dne 12.12.2011 Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte.Podmínky soutěže:
•    Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval v oboru POEZIE, PRÓZA a PUBLICISTIKA.

•    Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat
-    na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice,
-    na tel.: 311 512 564, na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
-     http://www.mkc-horovice.cz/mkc-hvh.html

•    Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru:
POEZIE - max. 5 básní
PRÓZA - text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu)
PUBLICISTIKA - příspěvek v rozsahu do 5 stran (fejeton, esej, reportáž).
Téma je volné. Lze soutěžit ve všech oborech.

•    Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché a zaslat je lze do 2.3.2012:
a)  poštou: jedno vyhotovení na formátu A4 vložit společně s přihláškou do velké obálky
s označením „HVH 2012“ a poslat na výše uvedenou adresu
b) e-mailem: textový soubor se soutěžní prací (dokument aplikace WORD nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2012", do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce a zprávu odeslat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Soutěžní práce se nevracejí.

•    Práce bude hodnotit odborná porota. Hodnocení bude anonymní - každé práci bude přiděleno číslo. Odbornou záštitu literární soutěže převzaly: České centrum Mezinárodního PEN klubu, redakce časopisu HOST, Český rozhlas Plzeň a  Klub pražských spisovatelů. 

STANOVY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Článek I.

Poslání soutěže

1)    Hořovice Václava Hraběte je literární soutěž v oboru poezie, prózy a publicistiky (dále jen soutěž). Soutěž je inspirována osobou básníka Václava Hraběte, který v Hořovicích studoval na gymnáziu a žil v nedalekých Lochovicích.
2)    Cílem a posláním soutěže je vyhledávat talentované mladé autory a umožnit jim vzájemnou konfrontaci.

Článek II.

Organizátor soutěže
1)    Soutěž vyhlašuje Městské kulturním centrum Hořovice (dále jen organizátor), spolu s Gymnáziem Václava Hraběte a městem Hořovice.
2)    Obsahovou náplň soutěže a seminářů, včetně organizace setkání mladých literátů, zajišťuje MKC Hořovice.
3)    MKC Hořovice je rovněž pověřeno přípravou doprovodných kulturních pořadů a dalších akcí na dny setkání mladých literátů.
4)    Organizátor informuje veřejnost jak o vyhlášení soutěže, tak i o výsledcích jednotlivých ročníků prostřednictvím sdělovacích prostředků a internetu (http://www.mkc-horovice.cz/mkc-hvh.html).
5)    Organizátor  jmenuje  pro  hodnocení  soutěžních  prací  a  vyhlášení  výsledků  soutěže odbornou porotu, nejpozději do uzávěrky soutěže. Organizátor může jmenovat též čestné členy poroty.
6)    Přihlášky a soutěžní práce je nutné zaslat nejpozději do 2.3.2012
na adresu: MKC Hořovice, Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice
nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Další písemný kontakt nebo telefonické dotazy je možné realizovat i po tomto termínu na stejné adrese, e-mailu nebo na tel. č. 311 512 564.

Článek III.

Záštita soutěže
1)    Odbornou literární záštitu soutěže přebírá České centrum mezinárodního PEN klubu, redakce časopisu HOST,  Český rozhlas Plzeň a Klub pražských spisovatelů.

Článek IV.

Podmínky soutěže

1)    Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud knižně nepublikoval.
2)    Účastník soutěže vyplní přihlášku, kterou zašle spolu se soutěžní prací v oboru poezie, prózy nebo publicistiky. Je možné soutěžit současně ve všech oborech.
3)    V oboru próza jde o povídku, ukázku z novely či románu, nejvíce však 5 stran.
V oboru poezie maximálně 5 básní.
V oboru publicistika esej, fejeton nebo reportáž, v rozsahu do 5 stran.
Téma je volné pro všechny obory.
4)  Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché a zaslat je lze do 2.3.2012:
a) poštou: jedno vyhotovení na formátu A4 vložit společně s přihláškou do velké obálky s označením „HVH 2012“ a poslat na výše uvedenou adresu
b) e-mailem: textový soubor se soutěžní prací (dokument aplikace WORD nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2012", do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce a zprávu odeslat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
5)    Názvy a počty zaslaných prací musí souhlasit s názvy a počty prací uvedených v přihlášce.
6)    Nebude-li soutěžní práce splňovat výše uvedené podmínky, bude ze soutěže vyřazena.
7)    Soutěžní práce se nevracejí a organizátor si vyhrazuje právo je otisknout v úplné nebo zkrácené podobě ve Sborníku HVH.

Článek V.

Hodnocení a vyhlášení výsledků soutěže

1)    Odborná porota předloží organizátorovi výsledek svého hodnocení a stanoví pořadí na prvních deseti místech v každém oboru.
2)    Vyhlášení prvních deseti mladých literátů proběhne za účasti veřejnosti.
3)    Práce umístěné na prvních třech místech budou odměněny finanční částkou a věcnými cenami.
Výše peněžité odměny:
obor poezie    obor próza     obor publicistika
1. místo - 2000 Kč    1. místo - 2000 Kč     1. místo - 2000 Kč
2. místo - 1300 Kč    2. místo - 1300 Kč     2. místo - 1300 Kč
3. místo -   700 Kč    3. místo -   700 Kč         3. místo -   700 Kč
4)    Soutěžní práce na dalších sedmi místech budou odměněny  věcnými cenami.

Článek VI.

Kalendář soutěže
1)    Organizátor vyhlašuje soutěž v roce, který předchází roku uvedeném v názvu soutěže.
2)    Organizátor oznámí jmenované členy poroty při setkání účastníků soutěže v Hořovicích a zahájení bienále HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2012.
3)    Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci kulturních programů bienále literární soutěže Hořovice Václava Hraběte 2012 dne 29.4.2012.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení
1)    Stanovy jsou veřejnou listinou, kterou může získat každý, kdo o ni požádá.
2)    Organizátor je oprávněn provést před vyhlášením nového ročníku úpravy stanov.
3)    Stanovy nelze měnit v průběhu trvání soutěže.

Organizátor soutěže:             
Jiří Šalena, ředitel MKC Hořovice
PhDr. Jiří Vlček, ředitel Gymnázia Václava Hraběte
Ondřej Vaculík, starosta města Hořovice

•    Práce vyhodnocené na prvních třech místech v každé kategorii budou odměněny finanční částkou v celkové výši 12.000,- Kč a věcnými cenami, dalších sedm míst bude odměněno věcnými cenami.

•    Organizátoři připravují i pro X. bienále tradiční setkání soutěžících literátů ve dnech 27.4. – 29.4.2012. V těchto dnech se uskuteční jak literární semináře, tak i řada kulturních akcí pro příznivce výtvarného umění, hudby a dalších tvůrčích oblastí. Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne dne 29.4.2012.

•    Literární soutěž i třídenní festival v Hořovicích se koná za finanční podpory Středočeského kraje a pod záštitou starosty města Hořovice pana Ondřeje Vaculíka.

 

Aktuality

 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  
 • Co mě zaujalo na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

  7. 10. 2023 skončil 33. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Jako vždy byl plný různých doprovodných programů, které se bohužel z časových důvodů mnohdy překrývaly, proto chci informovat jen o těch, kterých jsem se stačil zúčastnit.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení