Medailonky: Vaše Literatura - Literatura pro všechny!

Alexander Isajevič Solženicyn – bojovník, který se postavil sovětské totalitě

1 1 1 1 1 (1 hlas)
aolexander solzenicyn 100x100
Alexander Isajevič Solženicyn je nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Působil jako dramatik, prozaik a publicista. Patří mezi spisovatele, kteří začali psát proto, že měli skutečně o čem. Jeho strastiplný život mu poskytl víc námětů, než by si možná sám přál. Přežil válku, zradu, rakovinu, veřejnou potupu. Úpadek své milované krajiny a její znovuzrození. A vše, co přežil, zaznamenal pro nás.

Jeho strastiplný život začal 11. prosince 1918 v ruském Kislovodsku. Dětství prožil v Rostově na Donu. Po dokončení střední školy nastoupil na dvě fakulty rostovské univerzity: na fyzikálně matematickou a filozofickou.
Pokojného života se však nedočkal. Po vypuknutí druhé světové války se roku 1941 dobrovolně přihlásil na frontu. Stává se velitelem dělostřelecké baterie, dvakrát byl vyznamenaný za statečnost.
V jednom ze svých listů příteli se pustil do kritiky J. V. Stalina. Za tento akt byl zatknutý a vězněný v moskevské Ljublanke. Následujících osm let strávil putováním po různých táborech.
Propuštěný byl roku 1953. Byl však poslaný do vyhnanství v Kazachstánu. V tom stejném roce onemocněl rakovinou. Léčí se na onkologické klinice v Taškente. Tato událost byla inspirací k napsání jeho nejslavnějšího románu Rakovina. Po vyléčení se pouští do psaní a začíná jeho spisovatelská kariéra.
Spisovatelovo vyhnanství trvá až do roku 1956. Po rehabilitaci se vrátil do Ruska a šest roků působil jako učitel v Rjazani.
Jeho díla se těší na západě velkému úspěchu, nejvíce Rakovina a V kruhu prvním. Naopak v Rusku se jeho postavení zhoršuje po nástupu Leonida Brežneva k moci. Je mu zakázáno oficiálně publikovat. Roku 1969 došlo k jeho vyloučení ze Svazu spisovatelů.
O rok později byl Andrejem Dimitrijovičem Sacharovem navržen na Nobelovu cenu za literaturu, kterou i získal. Nemohl si ji však osobně převzít, protože se obával, že by ho ruští byrokrati nepustili zpět do země.
Politická kampaň proti jeho osobě se však stupňovala a v únoru 1974, po vydání knihy Souostroví GULAG, byl násilně deportovaný ze země a zbavený ruského občanství. Nejdříve se za pomoci německého spisovatele Heinricha Bölla usadil v Zurychu v západním Německu, poté ve Švýcarsku a nakonec se přesunul do USA.
Roku 1983 dostal Templetonovu cenu a roku 1990 mu bylo vráceno ruské občanství. O rok na to byl oproštěn z obvinění z vlastizrady a podruhé rehabilitován.
Do Ruska se vrátil roku 1994. O tři roky na to byl zvolený za řádného člena Ruské akademie věd. Spisovatel se však stahuje do ústraní. Ruské obyvatelstvo se moc o svého velikána nezajímalo a Solženicyn ani o publicitu nestál.
V posledních letech se na něj spíše vzpomínalo v souvislosti s kontroverzními výroky, které nesly silný podtón xenofobie a nacionalizmu. Vystoupil proti morálce západu, Severoatlantické alianci a Židům.
Odmítal přijmout státní vyznamenání z rukou Borise Jelcina, který podle něj přivedl Rusy do neštěstí. Roku 2007 ho navštívil Vladimír Putin, od kterého však už cenu přijal. Shodl se s ním na tom, že Rusko stojí morálně nad Západem a musí se znovu stát mocným státem.
Ve věku 89 let zemřel 3. srpna 2008 v Moskvě na srdeční infarkt.

alexander solzenicyn


Dílo

Solženicyn patří mezi autory, jejichž život by se dal nazvat ne právě nejlehčím. Vězení, vyhoštění, choroba, to vše se podepsalo na jeho názoru na svět a zároveň ho inspirovalo k napsání většiny jeho děl.
V novele Jeden den Ivana Denisoviče zachycuje své vzpomínky na pracovní tábory. Jsou svědectvím toho, jak se zacházelo s vězni. Autor popisuje ponižování a ztrátu lidské důstojnosti prostřednictvím hlavního hrdiny Ivana Denisoviče, který zažívá jen jeden z dalších obyčejných pracovních dnů v táboře, kterých tu má strávit celkem více než tři a půl tisíc.
V románu Rakovina vypráví příběh frontového vojáky, který roku 1955 přichází do onkologické léčebny bojovat svůj největší boj. Střetává se s rozdílnými lidmi. Lidmi různých generací, společenského postavení, národností, náboženství. V jednom jsou si ale všichni rovní. Mají rakovinu. Ta si nevybírá a neděla rozdíly. V určitém smyslu slova je spravedlivá. Po smíření se se smrtí se voják uzdravuje a odchází do města, ve kterém má strávit vyhnanství.
Inspirací autorovi poskytl jeho vlastní pobyt v léčebně a boj s rakovinou, který také nakonec vyhrál. Čerpá z vlastních zkušeností a z osudů lidí, které přitom potkal.
Děj se odehrává retrospektivně a kromě boje s rakovinou v něm můžeme najít svědectví o situaci s Sovětském svazu. O nerovnoprávném postavení žen, o ruském pocitu nadřazenosti, o vysídlování celých národů.
V díle V kruhu prvním popisuje zkušenosti v vyhnanstvím a pobytem v pracovních táborech. Jedno z nejznámějších děl autora je Souostroví GULAG, které zachycuje vězeňský systém Sovětského svazu. Autor čerpal z vlastních zkušeností stejně jako z autentických dobových dokumentů. Přezkoumal svědectví více než 220 lidí a vytvořil dílo, které je sice napsané jako román, ale zároveň podává autentické svědectví o hrůzách, které zažívalo ruské obyvatelstvo v Sovětském svazu.
Knihu napsal v letech 1958 až 1968. V Sovětském svazu byla ale oficiálně vydána až roku 1989.
Název knihy tvoří vlastně akronym. Slovo GULAG označuje Hlavní správu táborů. Jednotlivé tábory potom Solženicyn přirovnává k ostrovům souostroví GULAG. Vypráví nám příběh jednoho vězně od okamžiku zatknutí, přes soud, transport, tábor až po vyhnanství. Dílo je doplněno o osudy jiných vězňů či jiných národů, které jsou násilím přesídlené. Najdeme tu úvahy, v nichž autor rozebírá sovětské zákonodárství a práva. V poslední části se zabývá vývojem krajiny po Stalinově smrti.
Nepodařilo se dokázat, že vše, co autor uvádí, je pravdivé, ale i napříč tomu je kniha cenným svědectvím o SSSR a stalinismu.
Vydává také mnohasvazkovou epopej Červené koleso, ve které se snaží popsat nejdůležitější okamžiky ruské historie, které vedou k pomalé záhubě země. Zachycuje události od revoluce v roce 1905 přes první světovou válku až po říjnovou revoluci.
Patří sem díla s názvem Srpen čtrnáctého, Říjen šestnáctého, Březen sedmnáctého.
V posledních letech se věnuje psaní politických děl, v nichž se snaží přijít na to, jak vytvořit z Ruska opět silný a hrdý stát, který se nebude jen opičit po Západě. Najdeme tu díla: Jak bychom měli uspořádat Rusko, Rusko v troskách, 200 roků spolu.

alexander solzenicyn


V knihách Alexandra Solženicyna můžeme cítit velkou beznaděj a nedůvěru vůči tehdejším vládním činitelům. Jeho hrdinové jsou lidé, kteří se sice pokouší věřit v lepší budoucnost Ruska, ale vždy narazí. Jejich představy a naděje se rozplynou po tvrdém střetu s realitou a plány sovětského vedení. A není se čemu divit. Krajina, kterou tak miloval, ho většinu jeho života nenáviděla a označovala za zrádce.
Proto se zdá být dosti překvapivým jeho přístup v posledních letech životy, kdy všechnu důvěru vkládal do budoucího mocného Ruska a postavil se proti Západu.
Ať už byly jeho politické názory jakékoliv, patřil mezi velikány světové literatury, na jehož knihy by se nemělo nikdy zapomenout a na věky by měl zůstat v paměti jako odvážný člověk, který byl ochotný bojovat za své přesvědčení.

Zdroj obrázků: www.solzhenitsyn.ru

Aktuality

 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  
 • Co mě zaujalo na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

  7. 10. 2023 skončil 33. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Jako vždy byl plný různých doprovodných programů, které se bohužel z časových důvodů mnohdy překrývaly, proto chci informovat jen o těch, kterých jsem se stačil zúčastnit.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení