Recenze: Odborná literatura

Recenze: Robert Čapek – Uč jako umělec

1 1 1 1 1 (1 hlas)
5

Kvalita českého školství patří k často diskutovaným tématům odbornou i laickou veřejností. Že je stále co zlepšovat, vědí i samotní pedagogové. Ti přitom mohou začít přímo u sebe, a to tím, že budou zkrátka výborně učit. Jak lze ve výuce uplatnit zásady dobré didaktiky, nám v publikaci Uč jako umělec nastíní Robert Čapek, který z pozice lektora a spisovatele již řadu let vzdělává a inspiruje progresivně smýšlející učitele.Především pedagogům je určena knižní novinka Roberta Čapka, kterou vydalo na podzim nakladatelství Jan Melvil Publishing. Známý autor didaktických publikací, psycholog a učitel s mnohaletou praxí se před několika lety vydal na cestu boje proti nešvarům českého školství. Sem tam při tom někomu šlápne na kuří oko, ale jeho názory, myšlenky a podněty stojí za to si vyslechnout nebo jako v tomto případě přečíst.

Kniha Uč jako umělec (s podtitulem „Malá kniha o velkých myšlenkách“) je velmi příjemným a pozitivním čtením. Autor nám předkládá vizi školy, do níž se děti denně těší, zažívají tu zábavnou výuku v příjemné atmosféře a naplno rozvíjejí svůj potenciál, a to na základě individuálního a respektujícího přístupu učitele. Že je to naivní, těžko realizovatelná představa? Robert Čapek čtenáře ujišťuje, že to jde a že se to také na mnoha školách děje. Učit jinak – zábavně, moderně, s nadšením. A nejen na alternativních školách, ale i na těch běžných, státních.

Jak metody efektivní výuky a didaktiky uvést do praxe, autor podává odlehčeným, čtivým stylem, pro názornost často sáhne do příkladů ze své pedagogické praxe či zmíní zážitky jiných učitelů.  Píše z pozice zkušeného pedagoga, ale také jako lektor, který má díky návštěvám škol po celé zemi možnost sledovat, jak a jestli vůbec se české školství posouvá směrem k modernizaci a demokratizaci. Čapek se stává obráncem žáků, rodičů a samozřejmě i „osvícených“ učitelů proti kostmi chrastícímu konzervatismu, autoritářství či frontálnímu vyučování. Propaguje činnostní výuku, která má být propojena se skutečným životem. Žáci nemají být pasivními konzumenty učitelových „mouder“ a memorovat poučky a definice (ano, i to se v mnoha školách dle autora stále děje). Jejich vzdělávání a výchova by měly probíhat přirozeně, vycházet z individuálních schopností a přinášet pozitivní emoce. Autor klade důraz na rozvoj tzv. soft skills, konkrétní učivo je dle něj pouze prostředek, jak tyto dovednosti (např. kooperace, tvůrčí řešení problémů, plánování a organizování) rozvinout. Ideální formou výuky je tak skupinová práce, kdy se mohou tyto kompetence žáka naplno uplatnit. Jak takovou výuku realizovat, se mimo jiné dozvíme právě z knihy Uč jako umělec.

Název knihy je všeříkající. Učitelství by neměla být každodenní rutina, mělo by na něj být pohlíženo jako na kreativní práci, která s sebou sice nese hodně zodpovědnosti, ale také příjemných zážitků a prostor pro seberealizaci. Ostatně příměry s geniálními umělci prostupují celou knihou, třída je připodobněna k dílně renesančních malířských mistrů.

Představme si učení jako umělecký proces a žáka jako malířského učně. Chceme mu předat mnoho technik, vzorů, stylů a inspirace, a proto musí být naše výuka pestrá a kreativní. Ten, kdo to umí, učí jako umělec.“ ČAPEK, Robert, 2020. Uč jako umělec. Brno: Jan Melvil Publishing, s. 20. ISBN 978-80-7555-105-4.

Dobrý učitel by měl využívat rozmanité metody, překvapovat zábavnými aktivitami, nadchnout žáky pro daný předmět. Pro názornost autor zmiňuje některé praktické náměty do výuky, ty jsou velmi originální a inspirující, nicméně cílem knihy není předat čtenářům ucelený přehled konkrétních metod a nástrojů efektivního vzdělávání, ale spíše jej seznámit s teorií i praxí kvalitní didaktiky.

Kniha Uč jako umělec má bezpochyby co nabídnout nejen pravidelným čtenářům autorova známého blogu a jeho předchozích publikací, ale také pedagogům, kteří se chtějí s filozofií „líného učitele“ teprve seznámit. Texty naplněné pedagogickým entuziasmem a progresivním přístupem pochopitelně zaujmou i studenty učitelství a začínající učitele. Na závěr je potřeba ocenit i perfektní grafické a výtvarné zpracování knihy. Tandem spisovatele Roberta Čapka a výtvarníka Radka Petříka zafungoval výborně.

Autor: Robert Čapek
Název: Uč jako umělec
Ilustrátor: Radek Petřík
Nakladatelství: Jan Melvil Publishing
Místo vydání: Brno
Rok vydání: 2020
Vydání (1., 2. atd.): 1.
Počet stran: 240
ISBN: 978-80-7555-105-4
Ediční řada: Briquet

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení