Recenze: Odborná literatura

Recenze: O. Prochaska, John C. Norcross, Carlo C. DiClemente, James O. Prochaska, John C. Norcrss – Změna k lepšímu

1 1 1 1 1 (1 hlas)
5

Nakladatelství Portál vydalo v českém překladu Ondřeje Fafejty publikaci Změna k lepšímu: šestistupňový program pro překonání zlozvyků (původně kniha vyšla v roce 1994 pod názvem Changing for Good).  Kniha čtenáře seznamuje s transteoretickým modelem změny, který pomáhá lidem usilujícím o změnu.Kniha pochází z pera Jamese O. Prochasky, profesora psychologie a ředitele Výzkumného centra pro prevenci rakoviny při University of Rhode Island, Johna C. Norcrosse, profesora a bývalého vedoucího katedry psychologie na University of Scranton, a Carla C. DiClementa, profesora a vedoucího katedry psychologie na University od Maryland. Všichni tři působí i jako praktikující kliničtí psychologové. Někteří čeští čtenáři již znají společnou publikaci Prochasku a Norcrosse nesoucí název Psychoterapeutické systémy (1999).

Autoři se v knize Změna k lepšímu: šestistupňový program pro překonání zlozvyků věnují otázce, jestli „...existují nějaké základní principy, které odhalují strukturu změny." (str. 11)

Publikace je rozdělena na dvě části, které se dále člení na kapitoly. V úvodu první části (Věda) autoři představí samotný transteoretický model změny, jenž je postaven na jednotlivých přednostech většiny psychoterapeutických teorií, seznámí čtenáře s devíti hlavními procesy změny (zvyšování vědomí, sociální osvobození, emoční vyburcování, sebepřehodnocení, závazek, vzdorování, kontrola prostředí, odměna, podpůrné vztahy) a pak vysvětlí rozdíl mezi procesem a technikou (pro jeden proces mohou existovat stovky technik). Následně v krátkosti ozřejmí jednotlivá stadia změny, její spirálovitý charakter a některé mýty týkající se sebezměny.

Druhá, obsáhlejší část publikace (Aplikace) pojednává podrobně o jednotlivých stadiích změny (kterými jsou: prekontemplace, kontemplace, příprava, akce, udržení, ukončení) a procesech, které se v nich nejčastěji uplatňují. Tedy procesech, které jsou pro dané stadium statisticky neužitečnější (např. lidé ve stadiu kontemplace značně spoléhají na proces zvyšování vědomí a na proces emočního vyburcování). Sami autoři uznávají, že klíčovou strategií, kterou jejich kniha předkládá, je spojení procesu a stadia. Efektivní sebezměna totiž závisí na tom, že „...děláme správné věci ve správný čas.“ (str. 53)

Druhá část však neobsahuje jenom teoretický návod. U každého procesu je možné najít krátké sebeposouzení. Tento dotazník je nejen zdrojem informací, ale zejména, jak autoři uvádí (str. 84), nástrojem sebekorekce, který může dramaticky zvýšit šance posunutí se do dalšího stadia změny.

Druhá část je rovněž doplněna o příběhy lidí, kteří změnu podstoupili – podíváme se tak např. za Gail, která se pokoušela zhubnout, či za Georgem, který chtěl přestat pít.

V závěru publikace je pak možné nalézt pětistránkový seznam literatury věnující se dané tématice a literatury obsahující studie zkoumající transteoretický model změny.

Co se týče nedostatků svépomocných knih, tyto si uvědomují i autoři a sami na ně upozorňují v krátké podkapitole s názvem Omezení svépomocných knih (na str. 221-222). Řadí mezi ně problémy s porozuměním informacím uvedeným v knize, neschopnost uplatnit výklad v praxi, neschopnost pustit se do samotné akce jenom na základě knihy.

I když z pochopitelných časových důvodů recenzent nestihl v průběhu psaní této recenze vyzkoušet úspěšnost transteoretického modelu změny představeného autory, tak kniha jej minimálně přiměla k podobnému kroku se odhodlat a s její pomocí se do procesu změny u některých zlozvyků pustit.

I z tohoto důvodů recenzent nelituje, že po knize sáhl, a doporučuje ji těm, kteří o nějakou změnu usilují, i těm, kteří v rámci své profese přicházejí do kontaktu s lidmi, kteří se potýkají s emočními problémy, zavilostmi apod. A samozřejmě i těm, kteří se věnují otázkám zdravého životního stylu a prevence některých onemocnění.


Změna k lepšímu
Autor O. Prochaska, John C. Norcross, Carlo C. DiClemente, James O. Prochaska, John C. Norcrss
Překlad Ondřej Fafejta
Nakladatelství Portál
Místo vydání Praha
Rok vydání 2018
Vydání 1.
Počet stran 248
ISBN/EAN 978-80-262-1343-7
Ediční řada -

Do nakladatelstvíPorovnat ceny

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení