Medailonky: Medailonky autorů

Život a dílo Karla Hynka Máchy

1 1 1 1 1 (19 hlasů)
karel hynek macha 100x100
Tento básník se narodil v Praze v rodině mlynářského dělníka, ožebračeného státním krachem v roce 1811. Studoval na novoměstském gymnáziu, později filozofii a od roku 1832 právnickou fakultu. Již jako gymnazista bedlivě pozoruje společenský a literární život, čte díla staré české literatury i současnou tvorbu autorů. Sleduje polské povstání v roce 1830 a vidí v něm začátek osvobozujících bojů v celé Evropě. Dostává se do styku s poraženými revolucionáři, kteří přes naše země odchází do exilu. Ve stejné době však navštěvuje i Jungmannovy přednášky o českém jazyku a literatuře.

Přitahuje ho divadlo, chodí na česká představení a po celý tento rok 1835 hraje jako ochotník v českých hrách na Stavovském divadle u Kajetánů. Rád cestuje, podnikl několik cest do severních a severovýchodních Čech, dvakrát byl v Krkonoších. Nejdelší cestu do Itálie, kdy navštívil Benátky, podnikl o prázdninách 1834 se svým přítelem Antonínem Strobachem. Na svých cestách po romantickém vzoru se vžíval do zašlých dob a pozoroval krásy přírody.
Po dokončení právnických studií odešel Mácha do Litoměřic, kde přijal místo advokátního praktikanta. V Litoměřicích však prožil sotva měsíc. Počátkem listopadu 1936 onemocněl a 6. listopadu zemřel. V roce 1939 byly jeho ostatky převezeny do pražského Vyšehradu.

První Máchovy verše jsou psány německy, vznikají přibližně asi v roce 1829. Mácha je nikdy neotiskl, považoval je zřejmě za básnické pokusy, zkoušky. V prosinci 1831 byla vydána prvotina – báseň Svatý Ivan. V počátcích své tvorby navázal Mácha na domácí literární tradice, na ohlasovou poezii a historické veršování s náměty dávné slovanské minulosti.

Velmi rychle se zbavuje konvenčního nebo přejatého pohledu na život a svět a s nevšední hloubkou a odpovědností si počíná klást otázky po smyslu lidského života, jeho vzniku i vzniku celého světa a vesmíru. Je krajně důsledný a nezastavuje se před žádným závěrem, k němuž dospěl, ani před zjištěním nutné protikladné jednoty krásy a ošklivosti, života a smrti, ideálu a skutečnosti. Poznává, že jedinou opravdovou realitou je smyslové poznání naší země. Vztah člověka a země řeší jako důsledný materialista, člověk ze země vychází, země je jeho kolébkou, a zas do země padá, země je jeho hrobem. A tento koloběh se opakuje stále a nikdo neví, kdy počal, ani kdy skončí.
Mácha má svou představu o společnosti a vztahu mezi lidmi. Jsou to představy revolučního romantismu. Hledal skutečné lidi, ale nacházel jen prázdné masky, a tak zůstával stále sám, obklopen nanejvýš skupinou přátel, z nichž nejvíce informací o něm přinesl Sabina.

Nejvýznamnějším Máchovým dílem je lyrickoepická báseň Máj (1836), vydaná několik měsíců před jeho smrtí. Děj básně je velmi skromný a odpovídá Máchovým záměrům. Milenci Jarmila a Vilém hynou cizí vinou, on jako otcovrah na popravišti, ona sebevraždou, svedena otcem svého milence. Toto dějové pásmo je jen naznačeno několika narážkami. Hlavním obsahem Máje je vylíčení duševních stavů vězně, která očekává smrt a uvažuje o smyslu životy a bytí vůbec. Postaven tváří v tvář smrti se táže, zda po smrti může ještě něco následovat, zdali ono prázdné, jež se před člověkem otvírá, je absolutní. Ptá se s vášnivostí a odvahou autorovi vlastní  a svou odpověď statečně nese.
Celý příběh se odehrává v překrásné, ale k člověku lhostejné přírodě severních Čech, která Máchu tak okouzlila. Toto okouzlení je zřetelné v celé básni, v níž krajina není jen krásnou kulisou. Tři podoby přírody a krásné krajiny korespondují s duševními stavy postav Máje.
Skladba Máje je neobyčejně promyšlená, báseň sestává z věnování, čtyř zpěvů, dvou intermezz. Jedinečné je zobrazení přírody, ročních dob i úseků dne, kontrastů světla a tmy, zachycení barev a jejich odstínů. Mácha měl jemný cit pro hudební stránku jazyka, Máj uchvacuje rytmem i melodií slov. Důmyslně obměňuje významovou stránku veršů, rytmem i melodií slov. Důmyslně obměňuje významovou stránku veršů, nalézá polotóny hromadění přídavných jmen, která oslabují významové jádro substantiv.

pomnika karla hynka machy

Máj
byl soudobou kritikou přijat velmi nepříznivě, a to z nejrůznějších důvodů. Starší generaci, vychované ještě v zásadách klasicismu, se zdálo, že Mácha narušuje ideje krásna. Někteří mladší kritici, především Tyl, v něm viděli porušení výchovného rázu české literatury. Jiní toto dílo, řešící základní filozofické problémy, vůbec nepochopili. Ale patrně nejvnitřnějším jádrem odporu k Máchově poezii byl pocit charakterizovaný kdysi F. X. Šaldou, že totiž Máchou vešel do českého života i umění revolucionář, který to myslel velmi vážně jak se životem, tak i s umění.

Předčasná Máchova smrt ochudila českou literaturu i o vynikajících prozaika. Mácha se chystal k napsání čtyřdílného prozaického příběhu Kat (1831), ze kterého uskutečnil jen první část Křivoklad. Jednotlivé celky měly být nazvány dle českých hradů: Valdek, Vyšehrad a Karlštejn. V realizované první části líčí Mácha uvěznění krále Václava IV., jeho osvobození a návrat do Prahy. Smyslem práce však není líčení historické události, ale zachycení vnitřní tragédie osamoceného člověka, zde krále a jeho přítele kata.

Některé další Máchovy prózy zůstávají velmi blízké jeho lyrice, především však skutečnou či fingovanou autobiografičností. To platí zejména o Obrazech ze života mého, z nichž druhým je pražský obrázek Márinka. Nejrozsáhlejší Máchovou prózou je román Cikáni, který byl napsán patrně koncem roku 1835. ale byl vydán až v roce 1867. Cikáni jsou nejepičtějším Máchovým dílem, jsou vlastně posledním dějstvím velmi složité rodinné tragédie s mnoha tajemnými romantickými zápletkami.

Mácha je jednou z největších postav české literatury 19. století a patrně české literatury vůbec. Za dvacet let se ke jeho odkazu přihlásili májovci.


Zdroj obrázků: Wikipedie.cz

Čtěte také:

Rok 2010 aneb rok Karla Hynka Máchy

Máchův Máj


Soutěže

Aktuality

 • Jaký byl 31. ročník Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě?

  Všichni vědí, jaký vliv měl v minulém roce koronavirus na kulturu v České republice, ostatně zasažen byl celý svět. Mohlo by se tedy zdát, že zrušení knižního veletrhu je jen drobností. Ale z drobností sestává celý život, takže lidé, kteří mají k takovým akcím vztah, to pociťují jako tvrdý zásah.

  Číst dál...  
 • Znovu začínáme

  Milí čtenáři,

  naše krátká odmlka se chýlí ke konci, stejně jako léto a prázdniny. Od 28. 8. 2021 začnou opět pravidelně vycházet recenze, nejprve s trochu menší frekvencí, ale ta se velmi brzy zvýší, protože plány našich vydavatelství vypadají velmi zajímavě a jistě bude co číst a čem psát. Doufám, že jste léto využili k odpočinku, pokud ne v zahraničí, jak jsme si v poslední době zvykli, tak aspoň na krásných místech u nás. K odpočinku patří také četba a pokud vás něco zaujalo, chtěli byste se o svůj čtenářský zážitek podělit s ostatními a našli odvahu k tomu, abyste zkusili napsat recenzi, ozvěte se nám na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Třeba se z toho vyvine zajímavá spolupráce.

  Těším se na nové setkání s vámi.

  Jiří Lojín

  Šéfredaktor

   

   

   

Nové komentáře

Doporučujeme

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení