Čtenářský deník

Václav Havel – Vyrozumění

1 1 1 1 1 (3 hlasů)
abstrakce 100x100
Na blíže nespecifikovaném úřadě se zavádí nový jazyk – ptydepe. Jeho účelem je odstranit z jazyka veškerou emocionalitu a tím zpřesnit a zjednodušit komunikaci v úředních věcech. První obraz začíná v okamžiku, kdy ředitel úřadu přichází do práce a probírá poštu. Narazí na dopis, který nedává vůbec žádný smysl a jeho text vypadá jen jako náhodné shluky písmen.

 

Od rozjímání nad podivným dopisem ho vyruší jeho náměstek Baláš s kolegou Kubšem. Přišli si postěžovat, že nemají další evidenční sešit, do kterého by mohli zapisovat. Ředitel jim dá peníze a oni odcházejí. Od své sekretářky se doví, že se jedná o nový předpis. Jazyk ptydepe se postupně budou muset naučit všichni pracovníci úřadu. Baláš s Kubšem opět přicházejí a oznamují zakoupení sešitu, který jim ale nechce autorizační oddělení autorizovat, protože nebyl zakoupen z financí úřadu. Ředitel jim dá ústní pokyn pro autorizační oddělení a oni odchází. Sekretářka Hana řediteli sděluje, že z důvodu výuky ptydepe bylo v místě účtárny zřízeno ptydepové pracoviště a účtárna byla přestěhována do sklepa.

vyrozumeni obalTaké zjišťuje, že vše bylo nařízeno jeho náměstkem, který se přitom tvářil, že o ničem neví. Opět přichází Baláš s Kubšem a požadují příkaz pro autorizační oddělení písemně. To ředitel odmítá, ale Baláš ho začne vydírat zmínkami o razítku s bankovním spojením, které si prý ředitel brává s sebou domů. Aby se jich zbavil, ředitel nakonec podepíše. Když se snaží zjistit, proč Baláš bez jeho vědomí začal zavádět ptydepe, odpoví mu, že vše činí pro dobro úřadu. Vysvětluje, že tušili odpor z jeho strany, a proto vše zařídili dřív, než ho obeznámili, aby hned mohl vidět výsledky a snáze pochopit jejich nadšení pro věc. Také upozorňují na to, že všichni úředníci stojí za nimi, a pokud bude ředitel klást odpor, bude sám proti sobě. Nakonec se s Kubšem shodnou, že mu dají ještě hodinu, aby „uzrál“. Po jejich odchodu se ředitel ptá sekretářky, zda umí ptydepe, a po záporné odpovědi se podiví, jak ho tedy mohla poznat. Hana mu vysvětlí, že v první fázi se v ptydepe vydávala jen jistá vyrozumění o výsledcích inventarizace jednotlivých úseků a vedoucím pracovníkům se v tomto dopise oznamují výsledky. Ředitel se jí ještě zeptá, kde přesně se nachází ptydepové pracoviště, a odchází na oběd.

Druhý obraz se odehrává v ptydepovém učilišti. Vyučující zde přednáší základní principy ptydepe čtyřem žákům. Mezi nimi sedí také Kalous, který je dokonalou ukázkou šprta.

V třetím obraze přichází ředitel do překladatelského střediska ptydepe. Setkává se s vedoucím překladatelského střediska a dovídá se, že překlad textu je poskytnut každému zaměstnanci úřadu, který je obyvatelem tohoto státu a přinese náležité povolení. Vedoucí Mašát z ničeho nic rychle odběhne. Během čekání se v kanceláři objeví Helena a ptá se po Honzovi. Když jí ředitel nemůže dát uspokojivou odpověď, uvědomí si, že se jedná o cizího člověka, a vzájemně se představí. Helena je v centru předsedkyní, ale ještě neví, čeho. Ve spěchu odkráčí a ředitel dál čeká. Po chvíli se vrací Mašát z toalety. Navazuje na předchozí hovor a vysvětluje, že povolení k překladu vydává takzvaný ptydomet, který tím může evidovat všechny překlady, které v centru vzniknou. Vtom pro něj přichází jeho kolega Kunc, aby mohli společně jít na oběd. Kunc je řediteli představen jako zdejší ptydomet, ale když s ním chce ředitel mluvit, omluví se a odchází, aby nepropásl oběd. Zatímco ředitel čeká na Kunce, vstoupí do místnosti Helena. V domnění, že se jedná o Honzu, zakryje řediteli oči a nutí ho, aby hádal, kdo je. Když zjistí, že Honza stále není přítomen, odchází. Ředitel pokračuje v čekání na Kunce. Po chvíli se opravdu objeví i s Mašátem a baví se o obědě. Když se řediteli podaří upoutat na sebe konečně pozornost, doví se od Kunce, že vydá povolení každému, kdo mu přinese své osobně-evidenční materiály. Nakonec se doví i to, kdo vydává tyto materiály – předsedkyně Helena. Když ji chce požádat o vydání materiálů, Helena mu uteče do vedlejší kanceláře, kde je oslava narozenin. Zatímco čeká, až se Helena vrátí, seznamuje se s pozorovatelem, který je zavřený v mezeře mezi místnostmi a štěrbinami sleduje dění uvnitř, a také se seznamuje se sekretářkou Marií.

Čtvrtý obraz se opět odehrává v kanceláři ředitele. Baláš s Kubšem už na něj čekají a chtějí znát jeho rozhodnutí ohledně ptydepe. Ředitel stále razantně odmítá, ale Baláš zdůrazňuje, že nemůže vydat rozkaz k zastavení ptydepe, když nevydal rozkaz k jeho zavedení. Ředitel tedy chce, aby tento rozkaz vydal on, ale Baláš nemůže příkaz zrušit, protože také žádný nevydal. Podle jeho slov bylo ptydepe zavedeno pouze ústním příkazem podloženým příslibem, že ředitel vydá příkaz dodatečně. Když ředitel stále nechce ustoupit, začne ho opět vydírat a tentokrát kromě razítka vytáhne i příhodu se zakoupením evidenčního sešitu. Nakonec přinutí ředitele dodatečný souhlas podepsat. Když ho ředitel žádá, aby mu byl při ruce, než začne chápat všechny věci okolo, využije situace a přesvědčí ředitele, že by bylo nejlepší, aby se tedy on – Baláš – stal ředitelem a ředitel jeho náměstkem. Obraz končí výměnou osazenstva kanceláře, ředitel si symbolicky odnáší svůj hasicí přístroj visící na stěně a Baláš místo něj věší svůj.

V pátém obraze prochází ředitel (v současné době náměstek) opět přes třídu pro výuku ptydepe. Pokusí se přimět učitele, aby mu přeložil jeho vyrozumění, ale ten je ochoten přání akceptovat pouze, pokud ředitel prokáže dostatečný zájem o nový jazyk. Ředitel se tedy chvíli účastní výuky, ale protože ani na jednu z položených otázek není schopen správně odpovědět, odmítne vyučující jeho text přečíst.

Následující šestý obraz je situován opět do kanceláře ptydepového centra. Ve vedlejší místnosti se slaví narozeniny, takže řediteli nezbývá než čekat. Za okamžik oslava skončí a v místnosti se objeví nejprve Mašát s Kuncem a posléze i Helena. Ředitel se s ní snaží navázat hovor, ale ona ho pro jiné činnosti vůbec nevnímá. Když mu konečně odpoví, zjistí, že materiály stejně nedostane, protože mohou být vydány jen těm, kdo v poslední době nedostali vyrozumění v ptydepe, protože by to mohlo být v rozporu s obsahem vyrozumění. Ředitel si uvědomuje, že se právě dostal do začarovaného kruhu, z nějž pravděpodobně neexistuje východisko. Ve chvíli, kdy s touto skutečností rozčíleně seznamuje tři přítomné, se do místnosti tiše dostaví Baláš s Kubšem a na ředitelovu závěrečnou otázku, co má tedy vlastně dělat, aby se dověděl obsah svého vyrozumění, mu doporučí, aby se naučil ptydepe. Také ředitele pokárá za jeho špatný přístup k situaci i k dění na úřadě a rozhodne se ho potrestat.

Sedmý obraz začíná stejně jako první, jen za stolem sedí místo ředitele Baláš. Třídí poštu, když v tom najednou objeví stejný ptydepový dopis jako ředitel. Sám ptydepe neumí, takže se nemůže dovědět, co mu sdělují. Když za ním přijde ředitel pro svou výpověď, roztržitě ho vykáže. Jeho věrné dvojče Kubš se každou chvíli ztrácí ze scény odvolán některým ze svých kolegů, ale když se ho Baláš zeptá, co chtějí, vždy jen mávne rukou, že nic důležitého. Jakmile se objeví jeho sekretářka, začne vyzvídat, jestli snad neumí ptydepe. Ona mu ale oznámí, že musela studia ptydepe zanechat, protože to nezvládala. Poté se opět objevuje ředitel, aby si vyzvedl výpověď. Ten ho však opět vykáže, aby přišel později. Od sekretářky se pak dovídá, že ptydepe je nesmírně náročné na paměť a většina úředníků už jeho studia zanechala. Jediný, kdo ptydepe skutečně ovládá, je učitel a pracovníci překladatelského centra. Když potřetí vstupuje ředitel, dostane místo výpovědi novou pracovní příležitost jako pozorovatel. Sekretářka pak řediteli prozrazuje, že se mezi lidmi šeptá, že je ptydepe založeno na pochybných principech a jeho dopis může být buďto vyrozumění o inventarizaci, což Baláš zpochybní, nebo nějaký protest, protože se rozšířilo, že záležitosti psané v ptydepe jsou upřednostňovány.

Osmý obraz z učebny ptydepe popisuje třídu, kde již zůstal s učitelem pouze jediný žák – šprt Kalous. A i ten je během krátkého zkoušení vykázán ze třídy, protože si nedokáže vzpomenout na jedno slovíčko.

V devátém obraze je ředitel již jako pozorovatel. Vyděsí sekretářku ptydepového centra, když jí pochválí nový klobouček. Do místnosti přichází Baláš a vyzvídá na řediteli, co se mezi úředníky říká o ptydepe. Ten mu to nechce říct, protože je přeci pozorovatel a ne udavač. Baláš ho poučí, že je jeho morální povinností mu sdělit, co si myslí lidé. Mezitím vstoupí do místnosti Mašát a snaží se rychle proklouznout. Baláš ho však zastaví a vyzvídá na něm, jak jdou překlady do ptydepe. Ukáže se, že zatím byl přeložen jeden text. Když chce Baláš odůvodnění, začne se Mašát vymlouvat, že je to těžké, každé slovo se musí konzultovat a podobně, a co nejrychleji zmizí za Kubšem do vedlejší místnosti. Stejný proces se opakuje, když kanceláří prochází Kunc. V okamžiku, kdy se snaží proklouznout předsedkyně Helena, se jí zeptá Baláš na rovinu, jestli nemá pocit, že to s ptydepe nějak vázne, a ona souhlasí. Když odejde, omluví se Baláš řediteli za to, jak se k němu choval, a přemluví ho, aby mu opět dělal náměstka, že to jde s ptydepe z kopce a že ho potřebuje vedle sebe. Poté, co ředitel jde pro původního pozorovatele Jirku, se do kanceláře vrací Mašát, Kunc a Helena. Baláš se jich ptá, kolik textů bylo přeloženo z ptydepe, a ukáže se, že ani jeden, právě kvůli začarovanému kruhu s povoleními. Baláš si konečně uvědomí podstatu problému a změní strukturu pro získání překladu. Tak se konečně může dovědět, co má ve svém ptydepovém dopise. Ukáže se, že je to protest pracovníků účtárny proti jejich umístění ve sklepě. Poté, co se tohle doví, je Mašát propouští a oni rychle mizí zpět za Kubšem. Ředitel přivádí zpět původního pozorovatele, který je vzteklý. V kanceláři se potkávají se sekretářkou, která dodává řediteli odvahu, že všechno dobře dopadne, jen je třeba neztrácet odhodlání. V zápalu nadšení mu dokonce přeloží jeho vyrozumění, ze kterého se dovídá, že nejen inventarizace jeho úseku dopadla výborně, ale také že vedení je zcela proti ptydepe a má jejich plnou moc podniknout všechny kroky k jeho zastavení.

Desátý obraz se opět odehrává v pracovně ředitele. Baláš sedí za stolem a hledá cigarety, zatímco se k němu vřítí ředitel a na základě poznatků z vyrozumění mu oznamuje, že ukončuje jeho ředitelování a podnikne všechno, co se dá, aby zastavil šíření ptydepe. Baláš mu neodporuje a nechává ho mluvit. Kubše, který každou chvíli nakoukne do dveří, stále odkazuje na později. Když se ředitel vymluví, začne na něj Baláš hrát komedii o tom, jak ohledně ptydepe prozřel a uvědomuje si svou chybu. Když však přijde řeč na jeho výpověď, začne ředitele vydírat papírem s podepsaným prohlášením o dodatečném zavádění ptydepe. Řediteli tedy nezbývá než si ho ponechat jako náměstka. Po ukončení rozhovoru napochoduje do místnosti Kubš se členy překladatelského střediska a začnou recitovat připravenou řeč o tom, že cítí, jak ptydepe neplní svůj účel a jen věci komplikuje. Na to je Baláš přerušuje a oznamuje jim výsledek předchozího rozhovoru a ředitel dodává, že se na ně nezlobí a odpouští jim. Načež oni přistoupí k další části projevu, kde zdůrazňují, že potřebují znát konkrétního viníka situace. Na to Baláš bleskurychle reaguje a jako viníka určí Kubše, který zoufale hledá záchranu u svých kolegů. Ti se od něj odvracejí a Kubš poraženě utíká. Místo něj se okamžitě objevuje podobná mlčenlivá existence, kolega Šuba. Všichni jsou propuštěni na oběd a Baláš se stěhuje se svým hasicím přístrojem z kanceláře a ředitel si svůj věší na původní místo.

V bývalé ptydepové třídě se v jedenáctém obraze opět vyučuje. Tentokrát je plný počet žáků a mezi nimi i šprt Kalous. Nevyučuje se však ptydepe, nýbrž chorukor, který je v podstatě pravým opakem ptydepe. Když to ředitel spatří, okamžitě zamíří do kanceláře překladatelského centra, aby zjistil, co se děje.

Ve dvanáctém obraze opět ve vedlejší místnosti probíhá oslava narozenin. V pracovně překladatelského centra je plačící sekretářka, kterou Baláš zrovna vyhodil, protože pozorovatel na ni prozradil, že řediteli přeložila ptydepové vyrozumění. Ředitel se ptá Baláše, jak je možné, že se zase vyučuje nějaký umělý jazyk, snad prý se jasně domluvili na jejich zrušení. Baláš ale tvrdí, že se zrušilo pouze ptydepe, o dalších jazycích nebyla řeč. Ředitel navrhuje, jestli nechce být Baláš opravdu radši ředitelem a on náměstkem, když se evidentně nechytá. To ale Baláš odmítá, protože už nechce opakovat svou předchozí chybu. Když s Šubou odejdou do vedlejší místnosti na oslavu, ptá se ředitel sekretářky, co se jí stalo. Ona mu vysvětlí, že ji prozradil pozorovatel, a Baláš usoudil, že když překládala bez zkoušek z ptydepe, mohla by totéž dělat i s chorukorem, což by ohrozilo chod věcí. Chce po řediteli, aby její výpověď nějak zastavil, ale ten jí v rozsáhlé promluvě vysvětlí, že s tím vlastně nemůže nic dělat a že mu třeba jednou bude vděčná za životní dráhu, která se jí otevře s odchodem z úřadu. Marie je jeho řečí dojatá a konstatuje, že tak hezky s ní ještě nikdo nemluvil.

Aktuality

 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  
 • Co mě zaujalo na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

  7. 10. 2023 skončil 33. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Jako vždy byl plný různých doprovodných programů, které se bohužel z časových důvodů mnohdy překrývaly, proto chci informovat jen o těch, kterých jsem se stačil zúčastnit.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení