Čtenářský deník

Christopher Paolini – Eragon

1 1 1 1 1 (3 hlasů)
drak

Výpravu tří elfů přepadne v lese horda Urgalů. Jejich jediným cílem je získat modrý kámen. Dříve než se však Stínovi, vůdci celé akce, podaří zneškodnit jeho nositelku, přemístí ho pomocí kouzla.

 

Eragon je šestnáctiletý mladík. Otce nepoznal a matka jej hned po porodu opustila. Nyní žije na farmě se strýcem Gerem a bratrancem Roranem. Při jedné z loveckých výprav do Dračích hor objeví zářivě modrý kámen.


obal knihyObchodníci, kteří každý rok přijížděli do Carvahallu vykupovat přebytečné plodiny, se letos opozdili. Když konečně rozložili své stánky, dověděli se obyvatelé vesnice o podivných událostech v zemi. Houfují se vojska, krajem se potulují hordy Urgalů a tak dále… Ačkoliv se Carvahall nacházel stranou od hlavních měst, přece jen vesničané znervózněli. Eragona však víc než novinky ze světa zajímaly příběhy o Dračích jezdcích, a proto se nemohl dočkat večera. Když konečně slunce zapadlo, shromáždili se lidé kolem ohně a čekali na příchod trubadúrů a vypravěče Broma. Tento večer byl obzvláště významný, protože Brom vyprávěl příběh o zkáze Jezdců, který byl v království tabu.

V noci Eragona probudil zvláštní zvuk. Dlouho nemohl najít jeho zdroj a nakonec se ukázalo, že vychází z modrého kamene. Kámen totiž nebyl kámen, ale vejce. A za pár okamžiků se z něj vyklubal malý, zářivě modrý drak. Eragon byl nejprve vyděšený, ale pak se mu drak začal líbit. Když se ho poprvé dotkl, projela mu dlaní ostrá bolet a objevila se na ní bílá značka podobná jizvě po spálenině. I když zprvu přemýšlel, že by draka zabil nebo se ho jinak zbavil, zjistil, že to nedokáže. Ráno ho odvedl do lesa, kde mu vystavěl příbytek. Jak čas ubíhal, pouto mezi nimi stále sílilo. Drak ovšem rostl velmi rychle, takže Eragon musel znovu začít přemýšlet, jak oznámit strýci, že si pořídil „mazlíčka“. Při jednom z pravidelných setkání zažil Eragon další šok, v hlavě se mu totiž ozvalo jeho jméno, jako by na něj někdo promluvil. Jeho spojení s drakem totiž už natolik zesílilo, že byli schopni spolu komunikovat prostřednictvím myšlenek. Bylo tedy třeba najít konečně nějaké jméno, kterým by draka oslovoval.

Pro informace o dracích i o dračích jménech se vydal za Bromem. Snažil se být velmi nenápadný, aby stařec nezískal sebemenší podezření, což se mu také povedlo. Společně s drakem, který se ukázal být dračicí, nakonec vybrali jméno Safira.

Roran se ve vesnici dověděl, že v sousední vsi potřebují do mlýna pomocníka, a rozhodl se tuto práci přijmout. Chtěl si vydělat nějaké peníze, aby mohl požádat o ruku Slounovu dceru Katrinu. Když Eragon doprovází Rorana do vesnice, vyslechne, jak Sloun vypráví podivným cizincům o kameni, který Eragon našel v Dračích horách. I když netuší, o koho jde, chápe Eragon, že to nejsou přátelské existence. V uličkách vesnice narazí na Broma a nepodaří se mu před ním ukrýt dračí značku v dlani. Bromovi sice zaplanou oči, ale nic neřekne. Eragon rychle odchází z vesnice a míří přímo za Safirou. Ta, když slyší o podivné návštěvě, vzlétne s Eragonem na zádech a letí bez jakéhokoliv vysvětlení dál a dál do Dračích hor. Až po velmi dlouhé době se podaří Eragonovi prorazit pevnou bariéru její mysli a přinutit ji přistát. Od drsných šupin má úplně rozedrané vnitřní strany stehen a je celý zmrzlý. Chápe, že je Safira vystrašená, ale zároveň se jí snaží vysvětlit, že její útěk mu zabránil varovat strýce Gera, kterému možná hrozí nebezpečí. Nakonec však nezbývá než vyčkat do rána a doufat, že už nebude pozdě. Ráno se Eragon musí velmi překonat, aby znovu vylezl Safiře na hřbet, ale strach o Gera ho pohání. Bohužel se ukáže, že přiletěli pozdě. Farma je zbořená, jako by vybuchla, a strýce Eragon nachází těžce zraněného v sutinách. V ruce svírá kus černého pláště, stejného jako měli podivní cizinci ve vesnici. Eragon sestrojí provizorní nosítka, na kterých se společně se Safirou pokusí dostat Gera do Carvahallu. Bohužel Safira ještě neunese dlouho takovou zátěž, takže kus cesty před vesnicí musí náklad složit a Eragon táhne Gera po sněhu sám. Na silnici naštěstí potkává Broma, ale dřív než stačí cokoliv říct, se zhroutí vyčerpáním.

Eragon se probudil o dva dny později v domku Gertrudy, bylinářky. Poté, co se najedl, odvedli ho do Horstova domu, kde bojoval o život Gero. Jeho zranění byla velmi rozsáhlá a navíc se spáleniny vůbec nehojily. Kromě nich ho také sužovala vysoká horečka. I přes veškerou péči Gero nad ránem zemřel.

Bolest a pocit viny dodaly Eragonovi dost sil a odvahy na to, aby se vydal pronásledovat nepřátele. Dřív než stačil vyrazit, se setkal s Bromem a ten se mu „vnutil“ jako společník. Ukázalo se, že o dracích a Jezdcích toho pravděpodobně ví víc, než je ochotný přiznat. Na lesní mýtině, kde se uložili ke spánku, obdaroval Brom Eragona mečem jednoho z Jezdců, ale na otázku po jeho původu odmítl odpovědět. Druhého dne udělali z kůží, které si donesli z Carvahallu, provizorní sedlo, aby Eragon mohl na Safiře bezpečně létat, a vyrazili na cestu.

Po cestě Eragon stále kladl zvědavé otázky, ale málokdy dostal uspokojivou odpověď. Aby putovali rychleji a zároveň nepřitahovali pozornost, koupili si v jedné z vesnic koně a Safira je vždy v noci doletěla. Před spaním cvičil Brom Eragona v boji s mečem, takže kromě nohou zraněných od letu na Safiře teď uléhal se spoustou modřin a namoženými svaly. Po náročném pochodu se dostali do Yazuaku, kde na ně čekalo nemilé překvapení. Vesnice byla vyvražděna Urgaly. Ti na ně také zaútočili a jen díky velkému štěstí se Eragonovi podařilo je porazit.

Brom byl v boji zraněn a upadl do bezvědomí. Když se Brom probral a zjistil, že je Eragon zachránil pomocí kouzla, byl nejprve značně rozladěný.  Nakonec se však uvolil odpovědět na některé Eragonovy otázky. A tak se Eragon poprvé dověděl o starověkém jazyce, o kouzlech a síle, která je k nim potřebná, a také se mu dostalo varování, aby nic nezkoušel, dokud se dost nenaučí, protože by zaplatil životem. Další den mu Brom vysvětlil princip kouzlení podrobněji a také ho seznámil s vlastnostmi starověkého jazyka. Cesta do Daretu byla poklidná, a tak se Eragon přes den učil jazyk a kouzla a večer trénoval boj s mečem.

V Daretu se setkali s nepříliš vstřícným přijetím, protože jeho vyděšení obyvatelé byli nuceni odrážet nájezdy Urgalů, a tak pro ně každý cizinec znamenal další nebezpečí. Nakonec se však podařilo získat zásoby i informace. Eragon se také dověděl od Broma o dalších schopnostech, které může použít – nahlížení do mysli jiných a zahrazení své vlastní. Safira si po cestě z Daretu postavila hlavu a přinutila Eragona slíbit, že další den poletí s ní. Večer pak Brom usoudil, že je Eragon dostatečně zralý na boj se skutečným mečem. Ukázal mu, jak kouzlem zabezpečit ostří Zar’rocu tak, aby neublížilo, a pustili se do další fáze tréninku.

Další den nasedl Eragon s malou dušičkou na Safiru. Díky sedlu a propojení se Safiřinou myslí však zjistil, že létání je ve skutečnosti mnohem příjemnější a zábavnější. Když přistáli, sdělil jim Brom, že se stopy ra’zaků záhadně vytratily. Ukázalo se, že rýhy, které našli na konci stop, jsou podobné těm, které zanechává Safira, když vzlétá. Tím se ovšem dostali do úzkých, protože neexistoval způsob, jak zjistit, kam ra’zakové odletěli. Řešení nakonec nabídla láhev, kterou našli ležet opodál. Byl v ní zbytek seitrového oleje, který po magické „úpravě“ dokáže rozežrat jakoukoliv živou tkáň, ale nic jiného nezničí, čímž se stává ideálním vražedným prostředkem. Na základě tohoto objevu se jejich cesta stočila k Teirimu – obchodnímu centru.

Teirim je stejně jako zbytek země sužován podivnými přepadeními. Ta ovšem nejsou směřována přímo na město, ale na lodi, které z něj vyplouvají. Záhadně se ztrácejí na moři a už je nikdo nikdy nevidí. Brom s Eragonem se vydají navštívit Jeoda, Bromova starého přítele, který by jim mohl pomoci v pátrání. Jeod, který si celou dobu myslel, že je Brom mrtvý, nejprve nechce uvěřit tomu, co vidí. Eragon je velmi rozzlobený, protože oba mluví v hádankách. Nakonec ho Brom pošle ven zkontrolovat koně. Eragon se však nechce nechat jen tak odbýt a jejich rozhovor odposlechne pomocí kouzla. Doví se, že Jeod pomáhá zásobovat Surdu, jedinou svobodnou část země, o Tronjheimu, ve kterém žijí trpaslíci, o králi Ažihadovi a také, že Brom řekl Jeodovi o Safiře, což se mu dvakrát nelíbilo. Před spaním se ještě Eragon zeptal Broma, zda je možné vidět pomocí kouzla místo někde jinde na zemi. Dověděl se tak o metodě zvané nazírání. A také si uvědomí, že nebezpečí nehrozí jen jemu, ale i bratranci Roranovi.

Další den měl volno, protože Brom s Jeodem odešli už brzy ráno. Toulal se po městě, a když se vracel zpět do Jeodova domu, narazil na krámek porostlý popínavými rostlinami. Uvnitř se poprvé v životě setkal s kočkodlakem a následně s jeho paní – čarodějnicí Angelou. Ta mu nabídla speciální věštbu z dračích kůstek. Věštba se ukáže velmi náročná, protože Eragonův osud bude podle všeho velmi složitý. Nakonec mu předpoví dlouhý život, mnohá těžká rozhodnutí, velké bitvy a nakonec to, že bude muset navždy opustit zemi. Při odchodu dostal ještě od kočkodlaka Solembuma dvě rady, které mu mají v budoucnu pomoct.

Život začal dostávat téměř normální ráz a v tom okamžiku Brom rozhodl, že je čas uskutečnit plán. Do Eragonových snů se začal vkrádat podivný, opakující se sen o zmučené ženě, která potřebuje jeho pomoc. V podvečer určeného dne se všichni tři vypravili do hradu pod záminkou zapomenuté věci. Vloupali se do archivu záznamů a snažili se najít zprávy o větším množství seitrového oleje. Jen díky Solembumovi se jim podařilo včas uniknout strážím. Na základě získaných informací se Brom s Eragonem rozhodli pokračovat do Dras – Leony.

Když ráno opustili město, přesedl Eragon z koně na Safiru a dopoledne strávili spolu. V poledne se přidali k Bromovi a Eragon na něj udeřil s otázkami ohledně toho, co tajně vyslechl. Přinutí Broma odhalit mu minulost, a dovídá se tak o posledních třech dračích vejcích, o vejci, které se podařilo ukrást a roky putovalo mezi elfy a Vardeny, až se najednou objevilo v Dračích horách, kde ho našel Eragon, o mocenských bojích, kterých se chtě nechtě stane součástí. Při hledání vody na tábořišti narazil Eragon na čerstvou stopu Urgalů a nešikovným pádem si zlomil zápěstí. Rychle osedlali koně a vyrazili na útěk. Urgalové je přesto odhalili. Brom nechal Eragona pro větší bezpečí přesednout na Safiru a sám jel pod nimi na koni. Aby Broma ochránili, přistála Safira mezi ním a Urgaly. Ti však místo útoku předali Eragonovi zprávu. Měl se s nimi vydat k jejich pánovi a stát se jeho služebníkem. To Eragon odmítl a rozběsněné Urgaly omráčil pomocí kouzla. To ho však natolik vyčerpalo, že upadl do bezvědomí. Safira ho bezpečně dopravila k Bromovi a po domluvě s ním ho odnesla do bezpečí.

Když se Eragon probral, měl na ruce dlahu a celé tělo ho bolelo. Koně ani Safira nebyli v dosahu, a tak se vydal prozkoumat okolí. Když narazil na kaluž vody, vzpomněl si, co mu Brom říkal o nazírání, a pokusil se spatřit ženu ze snu. Mezitím se vrátila Safira s Bromem a Eragon dostal kázání o své nezodpovědnosti a zahrávání si se životem. V mrzuté náladě se vydali na další cestu.

Během putování ho Brom stále vzdělával a Eragon mu také řekl o ženě ze snu. V soubojích s mečem se nyní Eragon musel naučit používat levou ruku, protože pravou měl stále v dlaze. I přesto se mu podařilo Broma porazit a to bez jakéhokoliv úskoku.


Když dorazili do Dras – Leony snažili se vypátrat skladiště, kam se vozí seitrový olej. Při bloumání po městě se Eragon dostal až do chrámu, který se tyčil na vrcholu Dras – Leony. Bohužel však právě tam padl do spárů ra’zaků. Podařilo se mu utéct a pomocí Safiry předat Bromovi zprávu o nebezpečí. V chvatu se sbalili a vyrazili z města. Podařilo se jim utéct dřív, než se zavřela brána. Po zběsilém útěku se za tmy utábořili na skryté mýtině a dohodli se, že budou do rána držet hlídky. Z ničeho nic Eragona něco udeřilo do temene a padl v bezvědomí k zemi.

Když se probral, zjistil, že je zajali ra’zakové. Dohodli se, že Broma zabijí, aby se s ním nemuseli vláčet. Dřív než to stačili vykonat, zaútočil na ně někdo ze tmy. V nastalém zmatku zachránil Brom Eragonovi život, ale sám byl silně zraněn.

Když se Eragon probral, byli ra’zakové pryč a u ohně seděl jejich zachránce Murtagh. Eragon měl silné pohmožděniny, ale Brom na tom byl podstatně hůř. Eragon jeho rány vyléčil na povrchu, aby se mu do nich nemohla dostat další infekce. Ukryli se v jeskyni a snažili se Bromovi co nejvíce ulevit od bolesti. Po záchvatu křečí se Brom na okamžik probral a Eragon se dověděl, že také býval jezdec. Pak mu Brom dal požehnání, prozradil sedm slov starověkého jazyka a zemřel. Uložili ho do hrobky na vrcholu skály a Safira ji proměnila v diamantovou. V noci se Eragonovi opět zdálo o záhadné ženě a rozhodl se, že ji musí za každou cenu najít a zachránit. S tímto rozhodnutím se s Murtaghem a Safirou vydal do Gil’leadu.


Když dorazili do Gil’leadu, odešel Murtagh na průzkum. Podařilo se mu domluvit schůzku s mužem, který je odvede k Vardenům, ale pak musel utéct, protože byl odhalen. V noci jejich tábor přepadli Urgalové a zajali Eragona.

Probudil se ve vězení a cítil, že je podivně omámený. Přes mřížované okno ve dveřích viděl vojáky, jak odnášejí do cely ženu z jeho snu. Byla to elfka. A za ní kráčel strůjce toho všeho – Stín. Velmi brzy si Eragon uvědomil, že omámení způsobuje droga, kterou mu podávají v jídle. Začal ho tedy tajně vyhazovat, aby se mu vyčistila mysl a mohl elfku zachránit. Stín ho přišel navštívit přímo do cely a vyptával se na jeho pravé jméno. Eragon předstíral omámení a pravé jméno ve starověkém jazyce si vymyslel – Smrt stínům.


Když se znovu probudil, dokázal konečně použít kouzla. Odemkl si dveře cely a vyšel ven. Poté se spojil se Safirou a ta ho informovala, že je Murtagh na cestě do vězení. Podařilo se jim zachránit elfku a najít Zar’roc. V souboji se Stínem ho Eragon střelil šípem do čela. Protože zmizel, usoudil Eragon, že je mrtvý. Safira je všechny odnesla ke koním a rychle pokračovali v útěku. Na pokraji vyčerpání se utábořili a prohlédli elfku, která byla stále v bezvědomí. Její tělo bylo pokryto modřinami, spáleninami a otevřenými ranami od bičování. Eragon sebral všechny síly a uzdravil nejhorší rány.

Další cesta směřovala přes poušť Hadarak za hranice Království. Eragon se pokusil vstoupit do mysli elfky, která den za dnem setrvávala ve stavu bezvědomí. Podařilo se mu přesvědčit ji, že je přítel, a ona mu ukázala cestu k Vardenům. Murtagh byl i přes svůj odpor okolnostmi přinucen cestovat s nimi, a tak mu nezbylo nic jiného než přiznat Eragonovi svůj původ – je synem Morzana, prvního a posledního z Křivopřísežníků.


Když podle elfčina popisu dorazili od údolí k vodopádu, byli přepadeni Urgaly. Podařilo se jim dosáhnout místa, kde měli zabouchat na skálu a ohlásit se, ale nic se nestalo. Zjistili, že stojí na špatné straně vodopádu. Skočili tedy i s koňmi do vody a pokusili se přeplavat na druhou stranu. Na poslední chvíli byli zachráněni obyvateli hory.

Poté, co elfku převzali do péče léčitelé, byli Eragon s Murtaghem přinuceni podrobit se prohlídce mysli. Dvojčata – kouzelníci krále Ažihada – zcela nemilosrdně a bolestivě prozkoumali všechny kouty Eragonovy paměti, ale nenašli nic. Murtagh se podrobit odmítl, a byl proto odveden do izolace.

Eragona se Safirou postupně přivítal král Vardenů Ažihad i král trpaslíků Hrothgar. Od Ažihada se dověděl o událostech, které se staly před a během jejich putování, a opět si tak rozšířil obzory ohledně jejich role v následujících letech.

Když ho Orik odváděl do ložnice pro hosty, zastavila je žena s dítětem v náručí. Žádala, aby mu Eragon požehnal. Nejprve se zdráhal, ale pak vyslovil požehnání ve starověkém jazyce a Safira udělala dítěti na čele stejnou značku, jako měl Eragon v dlani.

K velkému Eragonovu překvapení se k Vardenům přidala i čarodějnice Angela se Solembumem, i když se svůj pobyt snažila utajit. Velmi nečekaná nabídka přišla od dvojčat, která chtěla, aby se Eragon stal členem jejich skupiny. Jedinou záminkou však bylo, aby se naučili nová slova ze starověkého jazyka. V dračí síni se Eragon se Safirou seznámili s Ažihadovou dcerou Nasuadou.


Když se elfka Arya zotavila, setkala se s Eragonem a seznámila ho s tradičním postupem při výcviku Jezdců. Předpokládalo se, že se Safirou odcestují k elfům do Ellesméry a podrobí se mu.

Zdánlivý poklid narušil příchod uralských vojsk. Pod trpasličí horou došlo ke krvavé bitvě. Na jejím konci se Eragon znovu utkal se Stínem a tentokrát ho zabil ranou přímo do srdce. To však dokázal jen díky pomoci Safiry a Aryi. Stínova porážka se však neobešla bez následků. Safira s Aryou zničili chloubu Tronjheimu – Hvězdný safír – a Stín Durza rozsekl Eragonovi záda.

Rána na zádech přenesla na Eragona část Stínova vědomí. V horečnatých snech ho pronásledovala jeho minulost. Najednou mu do mysli vstoupilo vědomí mnohem silnější, které pomohlo vyhnat zlé myšlenky. Promluvil k němu Truchlící mudrc neboli Zdravý mrzák a volal ho k sobě. Měl následovat Aryu do Ellesméry.

Čtěte také:

Christopher Paolini

Random House odtajnil název a obálku závěrečného dílu série Odkaz Dračích jezdců autora Christophera Paoliniho

Eldest – červená kniha: staň se tím, kým máš být (recenze)

Eragon, modrá kniha – dobrodružství začíná (recenze)

Christopher Paolini – Brisingr


Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení