Audioknihy

Naštvaný Přemysl I. Otakar a obraz křesťanského světa v audioknize nakladatelství Tympanum

1 1 1 1 1 (2 hlasů)
il

Škola mnoha lidem na dlouhou dobu dějepis znechutila. Biflování letopočtů není záživné a v poučkách o významu jednotlivých panovníků se ztrácí skutečnost, že i oni měli své starosti a radosti. Školním učebnicím není možné vyčítat nedostatek podrobností, probrat během několika let historii celého světa není možné dopodrobna. Přesto nejsou lidé k historii lhostejní, a pokud se najde dobrý vypravěč, jsou ochotni naslouchat. Beletrizovaná historie byla u čtenářů vždy oblíbená a současný úspěch historických románů Vlastimila Vondrušky to jen potvrzuje.


audioknihaVlastimil Vondruška je velmi plodný a téměř masově čtený autor. Dokázal nalézt téma zajímající širokou veřejnost a zároveň srozumitelnou a přitažlivou formu. V jeho knihách často najdeme detektivní zápletku. I v ostatních románech však dokáže čtenáře přesvědčit, že lidé ve středověku prožívali velká dobrodružství dennodenně. Jedním z velkých projektů Vlastimila Vondrušky je pětidílná románová freska ze života Přemyslovců.

Přemyslovská epopej začala knižně vycházet od roku 2011, v roce 2014 nakladatelství Tympanum vydalo její první díl Velký král Přemysl Otakar I. Vydávání audioknih má v České republice už jistou tradici a jejich kvalita je velmi vysoká. To platí i o zmíněné audioknize. Autor, na rozdíl od kronik, nezačíná bájnými časy vlády Přemysla Oráče, předpokládá, že tato historie je natolik známá, že její opakování jakýmkoliv způsobem je nošením dříví do lesa. Vyprávění Vlastimila Vondrušky nás zavádí do doby, kdy je Přemyslovi osmnáct let a jeho rodina po jednom z převratů utíká u Prahy. Epocha, v níž se s autorem ocitáme, byla v Čechách i v celé Evropě neobyčejně rušná. Vlastimil Vondruška důsledně používá výraz „křesťanský svět“, vyjadřující atmosféru víry spojující zdánlivě věčně rozhádané vládce jednotlivých rodů. Víra byla v jistém období deklarovaná jako páka, s jejíž pomoci ovládali zlí vládcové své ubohé poddané. Historické prameny, které autor epopeje bohatě využívá, ukazuje víru jako jednu z jistot tehdejšího světa, svazující nejen poddané, ale i jejich pány.

Beletrizovaná historie dokáže čtenáři přiblížit život v minulosti na úplně jiné úrovni, než to dokážou učebnice, přesněji řečeno autorovu představu o něm. Z hlediska literárního žánru „román“ to je v pořádku, dobrodružství se může odehrávat v jakýchkoli kulisách, aniž by to snížilo napětí. Navíc je román s příchutí skutečných událostí čtenářsky mnohem přitažlivější. Pokud budeme sledovat historické hledisko, je lhostejné, zda se soukromý rozhovor odehrál tím či oním způsobem, nebo zda byly myšlenkové pochody vedoucí k nějakému rozhodnutí takové, jak autor popisuje. Pravdu, která není zaznamenaná v dobových dokumentech, se nikdy nedozvíme a jako čtenáři jsme vděční za autorovu aproximaci logicky překlenující historické vakuum. Vlastimil Vondruška to dokáže s lehkostí a přehledem, které dělají jeho romány atraktivní stejně jako napínavý thriller.

Přesto právě v tomto bodě má Přemyslovská epopej logickou trhlinu. Román je psán z hlediska starého kronikáře, přesto však popisuje nejintimnější Přemyslovy myšlenky, které by samozřejmě nemohl znát. To však autorovi jistě odpustíme, protože jeho kniha má jen velmi málo záporů. Ještě jeden – a tím už skončím s kritikou – je nadužívání slova „naštvaný“, slova, které se navíc do středověku příliš nehodí.

V učebnicích se většinou dočteme, že úspěchů panovníci dosáhli díky obratné politice. Fráze, pod kterou si nedokážeme nic konkrétního představit. Vlastimil Vondruška však na základě dokumentů a korespondence přibližuje, jak taková obratnost vypadala v praxi. Pravděpodobně se příliš neliší od diplomacie současné doby. Velmi zajímavé jsou úvahy o způsobech vládnutí Fridricha I. Barbarossy  i  o obratných manévrech samotného Přemysla. Kniha Vlastimila Vondrušky dává odpověď na otázku, jak se formovala česká společnost. Pro hlavu šlechtického rodu byla důležitá nejen fyzická síla a dovednost na kolbišti, ale i obratnost při jednáních a šikovné lavírování mezi rody, soupeřícími o korunu římského císaře.

Co říct o audioknize? Zpracování, které zvolilo nakladatelství Tympanum, patří mezi ty, o nichž nelze říct téměř nic. Takové audioknihy považuji za bezkonkurenčně nejlepší. Pokud se režisér pokouší knihu inscenovat, nabourává čtenářovu představu, stejně jako tak činí film. Přemyslovská epopej je jednoduše čtená a nezkrácená verze, plnohodnotná audiokniha, kterou můžeme číst ušima, aniž bychom se ochudili o jedno jediné slovo, včetně závěrečného přehledu historických postav. Text načetl Jan Hyhlík velmi příjemným a kultivovaným hlasem. Celek – kniha i její zpracování na CD – je velmi srozumitelný, autor používá přiměřeně jednoduchou slovní zásobu, často opakuje jména postav, a přestože většina postav má spoustu přízvisek, nevnáší do textu zmatek tím, že by je používal střídavě.

Projekt audioknih Přemyslovská epopej je jedním z nejambicióznějších v poslední době. Jeden díl trvá přes dvacet hodin a další by měly brzy následovat. Přestože mnoho čtenářů považuje klasickou knihu za jedinou „pravou“, ukazuje se, že si audioknihy budují velmi silnou pozici především svou kvalitou a tím, že se nesnaží pouze knihy pouze suplovat, ale vytvářejí zcela jiný proud.

VONDRUŠKA, Vlastimil. Přemyslovská epopej I - Velký král. Praha: Tympanum, 2014. Audiokniha, nezkrácená verze, 3 mp3 CD, 25 h 56 min.

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení