Recenze: Knihy pro dospělé

Páté jablko promlouvá

Recenze: Lenka Chalupová – Páté jablko

1 1 1 1 1 (1 hlas)
Vytvořeno 19. 5. 2022 1:00
Autor: Radka Jakubíčková

Dva roky po úspěchu knihy Kyselé třešně (recenze zde) napsala Lenka Chalupová další příběh, v němž opět vsadila na stejnou kartu – vykreslit děj na pozadí historických událostí. Tentokrát čtenáře zavede do let 1946–1950, tedy do doby několik měsíců poté, co se lidé začali vzpamatovávat z hrůz II. světové války. Radost z potlačení jedné diktatury velice rychle vystřídala hořkost z nástupu další. Co to znamenalo pro rodinu vlastnící ovocný sad, rozkrývá román Páté jablko.


knihaJablko je jeden z hlavních starozákonních symbolů. Značí poznání, po němž následuje Boží trest. I v nové  knize Lenky Chalupové má jablko symbolický význam a nejen proto, že rodina Francových vlastní ovocný sad. Symbol pátého jablka také v jisté rovině souvisí s biblickou událostí, i když v jiném slova smyslu.

Lenka Chalupová vychází při líčení pozadí příběhu z historických dokumentů, kronik a vyprávění pamětníků. V díle se dokonce objevuje část přepisu autentického projevu Klementa Gottwalda.

Z přístroje značky Mikrofona MK206 Popular, který si po obědě zapnul, se zrovna line: „V největší tísni přichází pomoc bratrského Sovětského svazu. Právě v těchto dnech poznává všechen pracující lid, že už nic nemůže ohrozit naši cestu k socialismu.“
(s. 104)

Postavy, jež jsou smyšlené, mají svůj domov v obci Předmostí, která v současné době tvoří předměstí Přerova a je známá především jako naleziště ostatků lovců mamutů. V románu je zachyceno, jak se toto malebné vesnické prostředí měnilo v sídliště.

Jak už čtenáři Lenky Chalupové vědí, postavy jejích románů se nedělí striktně na hlavní a vedlejší. I tentokrát se životní osudy bratrů Teodora a Eduarda Francových vzájemně prolínají. V příběhu se také několikrát objeví jako prostupující postava Lota Kiliánová z Kyselých třešní. Autorka pěkně zachytila kontrast zbožné maminky Anděly, demokraticky smýšlejícího otce Fabiána a synů, kteří si každý jiným způsobem zadali s komunistickým režimem. Dalšími výraznými postavami jsou Angličanka Betty, jež zamíchá kartami života celé rodiny, a Valja, která od dětství s bratry Francovými vyrůstala.

Ve srovnání s Kyselými třešněmi není děj Pátého jablka tolik dynamický, spíš volně plyne, jako plynula doba a přinášela stále nové a nové změny, s nimiž se lidé museli vyrovnávat. Podává tak zároveň obraz tehdejší doby z pohledu obyčejných lidí. O překvapivý konec však autorka své čtenáře neochudila, ačkoliv tentokrát jej pozorný čtenář díky symbolické rovině může jisté míry předvídat. To ale nic nemění na tom, že ze závěrečného spádu událostí jako vždy mrazí.

Páté jablko je dalším zdařilým autorčiným románem, který je příjemným, nenáročným čtením a zároveň podává obraz části jejího rodného města v době po II. světové válce.

Název: Páté jablko
Autor: Lenka Chalupová
Nakladatelství: Čas
Vydání: 1.
Rok vydání: 2022
Počet stran: 292
ISBN: 978-80-7475-380-0