Recenze: Knihy pro dospělé

Nina Majewska-Brown – Anděl života

Recenze: Nina Majewska-Brown – Anděl života z Osvětimi

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 21. 4. 2021 1:00
Autor: Markéta Páralová Tardy

Do rukou českých čtenářů se dostává druhá kniha z pera Niny Majewské-Brown. Tato polská spisovatelka se v posledních letech zaměřila na příběhy inspirované skutečnými osudy vězňů koncentračního tábora v Osvětimi.


knihaVe své první knize Tajemství z Osvětimi vylíčila osud ženy, která byla zatčena jako rukojmí za svého manžela činného v protinacistickém odboji. Knihu Anděl života věnovala přiblížení příběhu porodní asistentky Stanisławy Leszczyńské.

Stanisława Leszczyńská se spolu se svou rodinou aktivně účastnila odboje, proto jednoho dne do jejich domu vtrhlo gestapo a všechny přítomné zatklo. Stanisława spolu se svou dcerou Sylwií byla následně převezena do tábora Osvětim-Březinka. Vzhledem k tomu, že měla lékařské vzdělání, bylo jí umožněno pracovat v táborové nemocnici. Vězňům, kteří dovedli vykonávat určité specializované profese (např. zdravotníci, holiči, fotografové aj.), se zvyšovala šance na získání lepší práce v táboře a tím i šance na přežití. Stanisława v táboře pomáhala těhotným ženám rodit, následně pečovala jak o šestinedělky, tak i o děti, všestranně se snažila zlepšit jejich tíživou situaci.

Kromě Stanisławina příběhu sledujeme mladou dvojici Magdu a Maćka, kteří se do tábora dostanou v průběhu léta 1944, kdy jsou zatčeni během pouliční razie v Lodži. Magda je těhotná a v táboře se seznamuje se Stanisławou. Na příkladě Magdy autorka líčí postavení těhotných žen v táboře, nejedná se pouze o popis prostředí, nedostatečných hygienických podmínek, ale rovněž o emocionální rovinu. Autorka nechává Magdu promlouvat, vyjadřovat svůj strach a vnitřní pocity. Magdiny vnitřní monology přibližují čtenářům táborové prostředí, fyzické a psychické změny, kterými procházela každá vězeňkyně během svého pobytu, kdy se musela vypořádávat se svou situací, ale zároveň udržet si naději, že přese všechny těžkosti nemusí být nutně bezvýchodná a konečná.

Majewska-Brown v kapitolách střídavě vypráví Stanisławin a Magdin příběh, až se oba nakonec protnou, zároveň naraci prokládá mnoha digresemi, v nichž se snaží čtenářům přiblížit prostředí koncentračního tábora, okolnosti jeho vzniku, fungování táborové nemocnice nebo informace týkající se porodů a narozených dětí. Některé tyto odbočky vkládá přímo do textu, jiné do barevně odlišených rámečků. Kromě toho řadu vysvětlivek přináší v poznámkovém aparátu. Nutno podotknout, že mnohé informace jsou skutečně zajímavé a vhodně doplňují celý příběh, jiné však naopak působí rušivě a nadbytečně. Např. informace o rozhodování nacistů, jestli by v Osvětimi měl vzniknout koncentrační tábor, kterou autorka vkládá na začátek 7. kapitoly. Problémem je, že daná informace je polovičatá a tím pádem nepřesná. Podobně rušivě působí výklad o eugenice a o kořenech tohoto oboru.

Přínosným počinem je, že autorka vyhledala v archivu Státního muzea Osvětim-Březinka svědectví přeživších vězenkyň, které se osobně ocitly v obdobné situaci jako hrdinka Magda. Úryvky z jejich svědectví přináší v druhé části knihy. Autorka cituje výňatky 30 svědectví bývalých vězenkyň. Některé z nich se dostaly do tábora jako těhotné a tam také porodily své děti. Jiná svědectví se zaměřují na popisy fungování nemocnice nebo jen určitých jevů, např. formy „organizace“, čili shánění (kradení) potřebných a nedostatkových věcí. Druhá část knihy zajímavě doplňuje příběh Magdy a Stanisławy, uvádí a vysvětluje řadu charakteristických jevů a situací, k nimž v koncentračních táborech docházelo.

Na českém knižním trhu se na podzim 2020 objevila kniha Porodní sestra z Osvětimi, která rovněž beletristicky zpracovává osudy Stanisławy Leszczyńské v koncentračním táboře, nebo útlá brožura Svědectví porodní asistentky Stanisławy Leszczyńské, jež přináší osobní vzpomínky Leszczyńské a jejich přátel, rovněž i z poválečné doby.

Jako zajímavost ještě doplním, že služební vjezd do Státního muzea Osvětim-Březinka se nachází v ulici Stanisławy Leszczyńské, pojmenované na památku této porodní asistentky a bývalé vězeňkyně tohoto tábora.

Název: Anděl života z Osvětimi
Název originálu: Anioł życia z Auschwitz
Autor: Nina Majewska-Brown
Nakladatel: Vydavatelství Víkend
Překladatel: Markéta Páralová Tardy
ISBN: 978-80-7433-304-0
Rok vydání: 2021
Počet stran: 304