Recenze: Odborná literatura

Co se do Bible nevešlo

Recenze: Jan A. Dus, Petr Pokorný – Neznámá evangelia

1 1 1 1 1 (1 hlas)
Vytvořeno 12. 6. 2021 1:00
Autor: Jiří Lojín

Přestože křesťané považují Bibli za pravdivou a neměnnou, jedná se o soubor textů, který byl vybrán z mnohem větší nabídky. Kniha Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy I. uvádí část těch, která se do Nového zákona z různých důvodů nedostala. Jde o dílo kolektivu autorů Centra biblických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze.


knihaZájem laické veřejnosti o křesťanskou mystiku v nepravidelných intervalech vzrůstá a klesá. Většinou ho probudí nějaká kniha nebo film, o jedno z větších vzedmutí zvědavosti se postaral Dan Brown populární knihou Šifra mistra Leonarda. Kniha Neznámá evangelia ale nesleduje žádný takový senzační cíl, její význam je pouze vědecký a Dana Browna jsem připomněl pouze jako rozdíl mezi seriózní informací a jejím využitím v literatuře, které má čtenáře rozptýlit a pobavit. Bohužel mnoha lidem chybí schopnost kritického myšlení a dávají přednost vzrušujícím teoriím.

Kolektiv autorů zpracoval nezařazené novozákonní texty systematickým způsobem a vysvětluje jejich původ, dobu vzniku a jazyk, jímž byly napsány. Připojený je i bohatý poznámkový aparát, který bývá u publikací podobného typu samozřejmostí.

Texty jsou zařazeny do několika kapitol: Apokryfní dodatky k evangeliím, Nejstarší evangelia, Židokřesťanská apokryfní evangelia, Gnostická apokryfní evangelia, Evangelia dětství, Pilátovský cyklus, Pověst o Abgarovi a Svědectví Josefa Flavia.

Pro čtenáře, který není v této oblasti odborníkem, je důležitý úvod nazvaný Novozákonní kánon a apokryfy, popisující historii vzniku Nového zákona – tím nemyslím vlastních textů, ale jejich zařazení. Pro charakter knihy je určující i poznámka, že kniha nemá za úkol zpochybňovat víru.

Kniha je doplněna obrazovou přílohou, většinou jde o reprodukci ikon či jiných obrazů, inspirovaných Novým zákonem.

Kniha Neznámá evangelia je součástí cyklu z edice Raně křesťanská literatura, jejichž součástí jsou i rukopisy z Nag Hammádí nebo Proroctví a apokalypsy. Je potřeba si uvědomit, že nejde o mystickou literaturu, ale komentované vydání překladů textů popisujících život, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Důvody jejich sepsání byly očividně velmi rozdílné a pravděpodobně se ani při nejlepší snaze nepodaří objevit všechny. Pro čtenáře je však zajímavý popis jednotlivých vrstev textů, naznačující jejich postupný vývoj. Dalším momentem, který bychom mohli nazvat poučným, je jistá tendenčnost některých apokryfů, snaha o vyvolávání nenávisti k jednotlivcům i celým národům.

Seriózní vydání textů, které se často stávaly podkladem ke konspiračním teoriím, je pro čtenáře možnost seznámit se s nimi bez toho, aby byly vytržené z kontextu či aby se editor snažil zasít do myšlenek čtenáře své vlastní domněnky. I když jde o odbornou publikaci, která není prvoplánově čtivá, snadno zaujme neznámými příběhy z Ježíšova dětství či jiným pohledem na podobenství, která známe z Nového zákona.

Název: Neznámá evangelia
Autor: Jan A. Dus, Petr Pokorný
Nakladatelství: Vyšehrad
Vydání: 4.
Rok vydání: 2021
Počet stran: 480
ISBN 978-80-7601-437-4