Recenze: Odborná literatura

Jan Táborský z Klokotské Hory

Recenze: Ema Součková – Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory

1 1 1 1 1 (3 hlasů)
Vytvořeno 23. 12. 2019 1:00
Autor: Petra Lojínová

Nakladatelství Academia uvedlo v roce 2019 na trh výpravnou publikaci Emy Součkové Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory, která bezesporu patří mezi tituly dokonale propojující velký informační potenciál a vysokou estetickou hodnotu.


knihaKniha je rozdělena do dvou poměrně rozsáhlých částí. Úvodní se věnuje osobnosti a práci Jana Táborského z Klokotské Hory, učence, písaře, vydavatele a podnikatele žijícího v 16. století. Autorka jeho dílo představuje v širokém kontextu tehdejší doby, detailně popisuje politickou, společenskou a zejména kulturní situaci. Autorka zmiňuje další ilustrátorské dílny a jednotlivé představitele tohoto specifického uměleckého řemesla, srovnává způsoby jejich práce a jmenuje charakteristické prvky tvorby i jejich možné inspirační zdroje. Dohledané informace doplňuje svými domněnkami, a to vždy na základě historických údajů. Řada faktů zdánlivě přímo nesouvisí s problematikou, nicméně dokonale přibližují a dokreslují dobu 16. století. Navíc je obdivuhodné, kolik pramenů autorka kvůli svému textu nastudovala. V této části Ema Součková zpracovala vyčerpávající a detailně a pečlivě sestavený přehled typických prvků a motivů tehdejší ikonografie chorálních rukopisů. Kromě jejich popisu srovnává jejich využití v jednotlivých kancionálech a graduálech.

Druhá část knihy je věnována katalogu hudebních rukopisů Jana Táborského, ve kterém autorka představuje jednotlivá díla, která vznikla v jeho dílně (např. Vodňanský kancionál, Svatovítský graduál a mnoho dalších) a poměrně podrobně popisuje a srovnává jejich výzdobu.

Obsáhlý poznámkový aparát (částečně pod čarou, v závěru knihy téměř 70 stran) svědčí o autorčině pečlivé práci s vyhledáváním informačních pramenů. Tato kniha vznikla jako pokračování její diplomové práce a na celkové úrovni publikace je několikaletá soustavná práce skutečně znát. 

Jazyk publikace je zhuštěný a odborný, autorka směřuje svůj text k poučené veřejnosti. Přesto se domnívám, že vysvětlení některých pojmů by laickým čtenářům pomohlo lépe se orientovat v problematice. Na druhou stranu může text inspirovat k vyhledávání pojmů a hlubšímu proniknutí do této umělecké oblasti.

K hodnotě – a nikoliv jen té estetické – knihy bezpochyby velkou měrou přispívají i velmi kvalitní a rozměrné reprodukce, které čtenáři umožňují prohlížet si detaily zmiňované v textu. Drobným nedostatkem je, že reprodukce občas nebývají na stejné stránce jako text, který se jí zabývá, a tak je čtenář donucen listovat sem a tam. To vadí zejména při srovnávání několika ilustrací, ale chápu, že při tak velkém množství ilustrací to ani nebylo možné.

Kniha Emy Součkové Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory je okouzlující, a přitom erudovanou exkurzí do světa středověkých zpěvníků. Po odborné i estetické stránce vysoko překračuje standard vydávaných odborných publikací. Nutí čtenáře (v dobrém slova smyslu) soustředit se na detaily, srovnávat a objevovat. A tím hlouběji poznat zajímavou a krásnou oblast uměleckého řemesla, která zůstává tak trochu na okraji zájmu. Díky za to!


Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory
Autor Ema Součková
Nakladatelství Academia
Místo vydání Praha
Rok vydání 2019
Vydání 1.
Počet stran 464
ISBN/EAN 978-80-200-2866-2
Ediční řada -

Do nakladatelstvíPorovnat ceny