Recenze: Odborná literatura

Můj hlas půjde s tebou

Recenze: Sidney Rosen – Můj hlas půjde s tebou

1 1 1 1 1 (1 hlas)
Vytvořeno 2. 10. 2019 20:00
Autor: Michaela Babíková
5

Lze vyléčit psychickou poruchu tím, že člověku povyprávíte příběh? Příběh sice související s jeho problémem, zajímavý a nesoucí ponaučení, ale stále jen příběh? Ano, skutečně je to možné. Respektive šlo o jednu z metod, kterou využíval psychoterapeut Milton Hyland Erickson. Nutno podotknout, že byl jako psychoterapeut velmi úspěšný. Knihu plnou Ericksonových takzvaných „teaching tales“ (naučné příběhy), které doplňují a vysvětlují komentáře Sidneyho Rosena, vydalo nakladatelství Portál pod názvem Můj hlas půjde s tebou.Milton Hyland Erickson byl americkým psychoterapeutem se zaměřením na hypnoterapii a rodinnou terapii. Jeho přístup k pacientům byl do značné míry ovlivněn obtížemi, se kterými se sám potýkal. Byla mu diagnostikována barvoslepost, těžká dyslexie a ve svých 17 letech onemocněl obrnou. O období, kdy bylo jeho ochrnutí úplné, později často mluvil. Vyprávěl, jak čas trávil sledováním ostatních lidí a naučil se velmi dobře rozumět lidským neverbálním projevům. Tato jeho schopnost byla tak úžasná, že působil, jako by dokázal číst myšlenky či měl nadpřirozené schopnosti. On sám v nadpřirozeno nevěřil. Věřil ale v to, že každý člověk má v sobě dostatek zdrojů a schopností, aby dokázal sám sebe ve všech směrech uzdravit.

Erickson sám se neřadí k žádné psychologické škole. Jeho metody ovšem daly vzniknout mnoha současným psychologickým směrům, jako je například terapie zaměřená na řešení (více zde). Při své práci využíval hypnózu, jeho přístup se nazývá ericksonovská hypnóza. Zhypnotizovanému pacientovi vyprávěl příběh, který určitým způsobem souvisel s jeho problémem. Příběh, který by člověku v běžném stavu vědomí připadal zajímavý a možná i poučný, měl na pacienta při pozměněném stavu vědomí přímo zázračné účinky. Jak přesně tato metoda fungovala, vysvětluje v knize Můj hlas půjde s tebou Ericksonův kolega a přítel Sidney Rosen.

Můj hlas půjde s tebou je souborem necelých 120 příběhů. Je třeba dodat, že se nejedná o smyšlené historky, ale o reálné příběhy. V mnoha z nich Erickson vypráví o sobě a své rodině. Příběhy jsou rozděleny do třinácti kapitol podle toho, jakého tématu se dotýkají. Naleznete zde například motivační příběhy, příběhy využívané k nepřímé sugesci, zasazení určitých skutečností do zcela jiných, pozitivních souvislostí (tzv. přerámování), či třeba příběhy zaměřené na zlepšení pozornosti a všímavosti. Poselství některých je zjevné, jiné vyžadují podrobnější vysvětlení, které nabízí právě Sidney Rosen. Jeho poznámky jsou psané kurzívou, takže v knize se čtenář orientuje velmi snadno.

Troufám si tvrdit, že metoda Miltona H. Ericksona je svým způsobem nenapodobitelná.  Ke knize Můj hlas půjde s tebou je tedy třeba přistupovat především jako ke svědectví o životě a díle jedné významné osobnosti na poli psychologie. Nejedná se tedy o naučnou knihu v pravém slova smyslu, i když dílčí poznatky z ní psychologové, budoucí psychologové i laici samozřejmě načerpat mohou.

Kniha Můj hlas půjde s tebou je velmi čtivá. Nebála bych se ji přirovnat k moderním bajkám, které pomocí atraktivního vyprávění vštěpují čtenářům poučení a inspirativní pohled na život. Krátké příběhy i osobnost samotného Miltona H. Ericksona jsou velmi zajímavé. Jen je škoda, že si už nikdy neposlechneme jeho vyprávění naživo. Erickson měl prý velmi osobitý přednes a hezký hlas. Během vyprávění zdůrazňoval určitá slova, dělal i několikaminutové pomlky u důležitých částí a tím zvýrazňoval sugestivní charakter svých příběhů. Zřejmě si toho byl i vědom. Název knihy Můj hlas půjde s tebou totiž není náhodný, ale jedná se o větu, kterou Erickson často používal při navozování hypnotického stavu. Myslím si ale, že jakmile se do knihy začtete, dokážete si tohoto nevšedního a charismatického muže velmi snadno představit.


Můj hlas půjde s tebou
Autor Sidney Rosen
Překlad Hana Antonínová
Nakladatelství Portál
Místo vydání Praha
Rok vydání 2019
Vydání 1.
Počet stran 264
ISBN/EAN 978-80-262-1464-9
Ediční řada Klasici

Do nakladatelstvíPorovnat ceny