Komiksy

Život s ábíčkem

Komiksy: Vlastislav Toman – Nové příběhy Malého boha a Kruana Život s ábíčkem

1 1 1 1 1 (1 hlas)
Vytvořeno 28. 5. 2022 1:00
Autor: Štěpán Ledvinka
5

 V životě lidském jsou chvíle, které v mysli člověčí vyvolají vzpomínku na něco, co se odehrálo již velmi dávno. Vzpomínky na mé dětství v 80. letech XX. století mi nedávno intenzivně přivodila kniha Vlastislava Tomana Nové příběhy Malého boha a Kruana Život s ábíčkem.Příběhy Malého boha a Kruana (a nejen je) jsem hltal na stránkách ábíčka (ABC Mladých techniků a přírodovědců) celé své dětství. Ábíčko, VTM, Amatérské rádio, to byly časopisy, které výrazně ovlivňovaly mé zájmy, formovaly mé další směřování, a tak jakákoli připomínka ve mně vyvolává až nostalgické vzpomínky.

Kniha nedávno zesnulého Vlastislava Tomana (17. 7. 1929-11. 5. 2022) Nové příběhy Malého boha a Kruana Život s ábíčkem je rozdělena do dvou částí.

V první části je komiks Nové příběhy Malého boha a Kruana, který zachycuje události předcházející těm, které jsou známé z komiksů vycházejících v ábíčku v 70. a 80. letech: Příchod malého boha a Příchod bohů a ilustrované skvělým Františkem Kobíkem (17. 7. 1933-15. 6. 2006). Mimochodem příběhy Malého boha (Příchod bohů – recenze knižního vydání románu zde) Vlastislav Toman publikoval již v roce 1964 v časopise Pionýr. Ilustrací komiksu Nové příběhy Malého boha a Kruana se ujal plzeňský výtvarník Petr Šrédl (17. 7. 1975). Jako pamětníkovi (pro kluka „uvězněného“ v těle téměř padesátníka zvláštní pocit), mi jsou bližší ilustrace výše zmiňovaného Františka Kobíka, ale jde jen o subjektivní pocit a Šrédlovy ilustrace bych rozhodně nezatracoval.

Ve druhé a rozsáhlejší části Život s ábíčkem máme možnost přečíst si vzpomínky autora na život s legendárním časopisem, který letos v lednu oslavil neuvěřitelné 65. výročí a jehož byl dlouholetým šéfredaktorem (1959-1992). Dalo by se jistě bez nadsázky říci, že mu zasvětil celý svůj život. Je velmi zajímavé sledovat osud časopisu a lidí kolem něj zasazený do reálií levicové diktatury 50. let, doby mírného uvolnění v 60. letech, tzv. socialistické normalizace v 70. a 80. letech a přechod od levicové diktatury k demokracii v 90. letech. Je to neuvěřitelné, ale ábíčko v lednu 2022 oslavilo 65. let od svého založení!

Vyprávění ukazuje, že každá doba přinášela své těžkosti a překážky, které museli lidé překonávat a překonávali je.

Doufám, že se najdou mladí čtenáři, kteří se narodili do let svobody, kteří si přečtou nejen komiks, ale i tuto druhou část, aby viděli ty dnes nepochopitelné potíže (nedostatek papíru, nutnost schvalování obsahu časopisu vládní stranou apod.), ale také to, s jakými úžasnými nápady redakce přicházely bez počítačů, chytrých telefonů, televizorů a všemocných sociálních sítí.

Redakčnímu zpracování knihy z mého pohledu nelze nic vytknout, kniha se mi líbí a za přečtení stojí. První část bych vzal jako aperitiv a druhou část za hlavní chod.Pokud jste dočetli až sem, jistě jste postřehli zajímavého společného jmenovatele spojujícího Vl. Tomana, Fr. Kobíka a P. Šrédla a nemyslím tím komiks.

Autor: Vlastislav Toman
Název: Nové příběhy Malého boha a Kruana Život s ábíčkem
Nakladatelství: XYZ
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 2022
Vydání: 1.
Počet stran: 228
ISBN: 978-80-7683-065-3