Aktuality

Tabook - Festival malých nakladatelů v Táboře

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Aktuality
Vytvořeno 2. 9. 2012 2:00
Autor: Redakce
knihy

V pátek 5. října odstartuje v Táboře první ročník mezinárodního festivalu, který dá konečně i kvalitním malým nakladatelům možnost prezentovat se před čtenáři, živě se zapojit do vytváření programu, potkat se a inspirovat se vzájemně nejen s českými kolegy a autory, ale i s nakladateli ze středoevropského regionu (Thierry Magnier, Éditions, Czosa ceruza, Dwie Siostry, Asil). To vše při společných veřejných debatách, čteních, výstavách a kulatých stolech.

knihaFestival chce být především setkáním čtenářů, autorů, nakladatelů a čtenářů i profesionálů (učitelů, knihovníků, nakladatelů) navzájem. Má být skutečným kulturním oživením, dotekem, který zasáhne město spíš zevnitř než zvenku. Kromě hlavního festivalového stanu festival využije spřízněné prostory: muzeum, kavárny, galerie, knihkupectví, zahrádky, náměstí a přirozeně tak propojí veřejný a soukromý sektor.

Festival TABOOK nabídne tři základní témata pro tento ročník. Velkých panelových diskusí na toto téma se účastní přední čeští i zahraniční odborníci z řad nakladatelů, spisovatelů, výtvarníků, historiků a knihovníků.

Fenomén malý nakladatel ve Střední Evropě
Kvalitní literatura pro děti a mládež
Jak se píše středověk

Více o debatách a jejich účastnících na: www.tabook.cz

Proč festival malých nakladatelství?

Jestli je někdo, kdo se skutečně podílí na formování kvalitní současné kultury ve střední Evropě, pak jsou to malá nekomerční nakladatelství. Proměna státních nakladatelských kolosů po pádu komunismu v roce 1989 byla živelná. Kromě velkých komerčních subjektů a nadnárodních firem vzniklo i množství nových nakladatelství, z nichž některá přetrvala dodnes, navázala na to nejlepší, co ve velkých nakladatelstvích vznikalo i v totalitě a přežila i náraz (nebo spíš nával) komerční konkurence. Pestrost a šíře jejich záběru je neuvěřitelná, stejně jako jejich nasazení pro věc.

TABOOK, festival pro čtenáře

Festival malých nakladatelů přiváží do Tábora malé nakladatele a jejich produkci. Středobodem čtenářského festivalu je stan na náměstí, ve kterém budou po dva dny vystaveny a též prodávány knihy malých nakladatelů. Ve stanu a ve spřízněných prostorech (kavárnách a galeriích a v Husitském muzeu v Táboře) bude probíhat řada doprovodných akcí: autorských čtení, akcí nakladatelství, představení knih, divadelních představení a výstavy.

TABOOK, festival pro profesionály

Kromě českých nakladatelů festival hostí i zajímavé zahraniční hosty, kteří se budou aktivně účastnit programu jako autoři výstav, aktéři debat nebo prezentací práce svých nakladatelství. Jejich vzájemné setkání s českými nakladateli by se mohlo stát odrazovým můstkem ke společným projektům. Cílem těchto setkání je také zlepšení informovanosti profesionálů knižního života v Čechách, možnost setkání se zahraničními zkušenostmi, propojení českých a zahraničních nakladatelů. 
Vybraní nakladatelé, zahraniční hosté a hosté z řad profesionálů (knihovníci, knihkupci, novináři): vždy jeden nakladatel z některé nakladatelské velmoci (Francie, Thierry Magnier éditions) a vybraní malí nakladatelé z Polska (Dwie Siostry), Slovenska (ASIL, Knižná dielna Timotej), Maďarska (Czosa ceruza), autoři, knihovníci a jejich zahraniční host (BNF: Anne Laure Cognat) se setkají během dvou dnů u kulatých stolů a přednášek. Veškerý program je přístupný hostům z řad učitelů, knihovníků, knihkupců i interesované veřejnosti. 

Zahraniční hosté festivalu:

Atak (Germany), Blexbolex (France-Germany), Anne-Laure Cognet (Bibliothèque nationale
de France), Erik Jakub Groch (Slovakia), Tomáš Klepoch (ASIL, Slovakia), Thierry Magnier (Thierry Magnier éditions, France), Daniela Olejníková (ASIL, Slovakia), Csilla Mária Sándor (Csodaceruza Publishing House, Hungary), Beatrice Vincent (Albin Michel, France)

Čeští hosté festivalu:

Iva Procházková, Petr Borkovec, Joachim Dvořák, Jáchym Topol, Martin Ryšavý, Martin Vopěnka, Markéta Pilátová, Sylva Fischerová, Svatava Antošová, Jiří Peňás, Radek Malý, Lucie Lomová, Jan Šulc, Martin Nodl, Anežka Charvátová, Dagmar Urbánková a mnozí další.

Výstavy festivalu:

TARGET, výstava ateliéru typografie VŠUP, sál Střelnice
Daniela Olejníková, výstava slovenské výtvarnice, Kostnický dům
ON STRIKE, ateliér ilustrace VŠUP
Blexbolex/Atak, Galerie U Radnice
Současná polská ilustrace, Nakladatelství Dwie Siostry, Galerie 140
This is... Miroslav Šašek, Galerie Baobab
Tomáš Klepoch, v ulicích Tábora

TABOOK pro děti:

Dětská literatura je jedním ze tří hlavních témat prvního ročníku. Festival proto vedle panelové diskuse na toto téma nabízí i řadu autorských čtení, divadel a výtvarných dílen pro děti a mládež pod vedením renomovaných autorů: Iva Procházková, Markéta Pilátová, Lucie Lomová, Juraj Horváth, Dagmar Urbánková, Pavel Hrnčíř, Radek Malý, Lukáš Urbánek a další.

Kompletní program, informace o hostech, výstavách naleznete už nyní na www.tabook.cz.

Pořadatelem festivalu je Nakladatelství Baobab ve spolupráci s městem Tábor.

Festival se koná za finanční podpory:

Visegrad Fund: www.visegradfund.org
Francouzský Institut v Praze: www.ifp.cz
Město Tábor: www.tabor.cz

Hlavní mediální partner:

Týdeník Respekt: www.respekt.cz

Mediální partneři: 


A2: www.advojka.cz

Radio Wave: www.rozhlas.cz/radiowave

Český rozhlas České Budějovice: www.rozhlas.cz/cb/

Literární noviny: www.literarky.cz

Organizace a sdružení, která spolupracují na festivalu:

Goethe-Institut, Polský institut, Komiksfest, Listování, Městská knihovna Tábor, Husitské muzeum v Táboře, Vembloudi, Asil (Bratislava) a další