Soutěže: Literární soutěže

Přehled literárních soutěží - Soutěže 2018

1 1 1 1 1 (142 hlasů)
pero

 

Literární soutěže na rok 2018

 

O Gondorský Semenáček 2018 

Téma letošního třetího ročníku soutěže je Poslední naděje. Téma se týká kategorií Próza, Poezie a Ilustrace. Kategorie Artefakt je na volné téma!

Přijímají se příspěvky ve čtyřech soutěžních kategoriích:

Poezie - báseň, píseň

Próza - povídka, drama

Ilustrace - kresba, malba, digitální kresba, fotka

Artefakt - jakékoliv trojrozměrné dílo (např. šperk, šaty apod.)

 

Každý autor se může v rámci jedné kategorie zúčastnit pouze s jedním příspěvkem (ale může se účastnit ve více kategoriích najednou). Maximální rozsah psaných děl je 30 normostran. Maximální rozměr obrazů je formát A2. Soutěžní díla nesmí být dosud nikde publikována, ať už v tištěné či v elektronické podobě.

Přijímá se jen tvorba inspirovaná dílem pana Tolkiena, která jeví prvky této inspirace. Za kánon se považují Tolkienovy středozemské knihy (Hobit, Pán prstenů, Nedokončené příběhy, Silmarillion, History of Middleearth…). Nejsou rozděleny věkové kategorie, ale při hodnocení bude přihlédnuto k věku autora.

 

Vyhlášení bude na TolkienConu 2019, kde rovněž proběhne čtení vítězných prací a výstava výtvarných děl. Literární díla zasílejte e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Zasílejte je prosím v souborech formátu MS Word (.doc, .docx) nebo v PDF. Soubor pojmenujte názvem příspěvku. Do těla zprávy napište své jméno, případně přezdívku, název vašeho díla a váš věk. Písně prosím posílejte s nahrávkou. U výtvarných děl a artefaktů posílejte originály. Pokud by byl artefakt či obraz příliš velký, lze se domluvit na osobním předání. Jestli osobní předání není možné, můžete díla zaslat poštou na adresu: Zuzana Ottová, Rezlerova 307,Praha 10 - 109 00.

Pro první tři místa budou připraveny hmotné ceny. Všichni účastníci soutěže též obdrží jeden kus z limitované edice sběratelských odznáčků (placek).

 Uzávěrka: 22. 9. 2018.Soutěž o nejlepší hasičskou báseň

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vyhlašuje 10. ročník projektu Dávají za nás ruku do ohně pod záštitou generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Drahoslava Ryby. Náplní letošního ročníku je literární soutěž o nejlepší báseň o hasičích a pro hasiče.
Literární forma: báseň
Téma: Hasiči - 100 let nás zachraňují
Rozsah: není stanoven
Věkové kategorie: děti (MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ) a dospělí
Speciální kategorie: hasiči profesionální a dobrovolní
Pořadatel: Hasičský záchranný sbor ČR
Podmínky soutěže:
Do soutěže lze zasílat jen vlastní literární příspěvky, které je možné doplnit ilustrací. K příspěvku je nutné přiložit vyplněnou přihlášku stvrzenou vlastnoručním podpisem, kterým je udělen souhlas s případným poskytnutím autorských práv. Ideálním postupem je vše naskenovat a v elektronické podobě zaslat emailem, příp. zaslat poštou.
Soutěžní práce je možné zasílat od 11. února do 31. července 2018. Hlavním porotcem soutěže je generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba. Nejlepší vybrané příspěvky v každé soutěžní kategorii budou odměněny hasičskými dárky, otištěny v časopise 112 a použity v rámci oslav 100 let české státnosti. 
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 8. září 2018 v rámci akce Zbirožské hasičské tatrování. 
Další informace naleznete na http://www.hzscr.cz
Uzávěrka: 31. července 2018Vyšehradská literární soutěž 2018

Vyzkoušejte si stát se na chvíli spisovatelem. Ukažte světu svůj 
talent. Třeba budete mít štěstí a vaše povídka, báseň nebo 
esej se objeví v chystané knize. 
Z příspěvků vybraných autorů totiž vznikne památeční kniha s 
názvem Vyšehradská kronika literárních talentů 2018. 
Témata letošní soutěže jsou tato: 
 "Poznání dobra a zla" 
 "Příběhy života" 
"Hranice reality" 
"Pohádka" 
"Vesmírná mise" 

 "Zachraňte svět!" 
Soutěž nemá omezení věku, rozsahu, počtu příspěvků ani žánru.

 Více informaci o soutěži můžete najít na internetových 

stránkách HTTPS://LADISLAVZELINKA.WORDPRESS.COM/VYSEHRADSKA-VIZE
Uzávěrka:  30. 6. 2018

 

 CHOMUTOVSKÝ KALAMÁŘ

Soutěž je určena autorům starším 14let,  kteří žijí či pracují nebo studují v okrese Chomutov.

Podmínky:

A/ PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran.

B/ POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma.

C/ MIKROPOVÍDKA --- autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné strany. Téma je v letošním roce věnováno 100.výročí vzniku republiky, proto práce musí obsahovat slovo Československo. Toto téma je pojato zcela volně. Je možné věnovat se stovce jako takové, významu osmiček v naší historii a v našich životech. Můžeme vyjádřit pocit národní hrdosti, vlastenectví, zachytit krásy naší země.

Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (14 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně.

Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.

Práce nesmí překročit povolený rozsah.

Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.

 Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky. Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s přihláškou na adresu:

Středisko volného času Domeček, CVK - k rukám Milana Märce, 602 118256, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov

Uzávěrka:28.6.2018

 

Seifertovy Kralupy 2018

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 23. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.Literární soutěž je určena všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích:

- 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku)

- nad 18 let bez omezení

 

Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny.

Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoliv v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pfd. Zaslané práce se nevracejí.

 

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy (září 2018).Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, „Seifertovy Kralupy“ k rukám A. Levého, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 778 772 635, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 31. 5. 2018

 

4. ročník Jazykové a literární soutěže Čeština je i můj jazyk

Jednotlivci a skupiny žáků budou letos soutěžit ve třech kategoriích. V kategorii Promiňte, nerozumím, se budou žáci ZŠ do 6. tříd zamýšlet nad tím, jaké to je, když se ocitnou v neznámé zemi, kde všichni okolo mluví neznámou řečí. Ve Ztraceno v překladu budou žáci ZŠ od 7. tříd a SŠ uvažovat nad tím, k jakým nedorozuměním a situacím může dojít, když lidé mluví různými jazyky, pocházejí z různých zemí a kultur. Třetí, skupinovou kategorií, je Průvodce naší školou, ve které budou žáci ZŠ i SŠ vytvářet pomůcku pro orientaci v prostředí školy pro nové spolužáky bez znalosti češtiny. Forma literárních příspěvků i průvodce je libovolná, žáci mohou zvolit formát, který jim vyhovuje a je pro ně srozumitelný. Podrobné informace k soutěži najdou zájemci na webových stránkách METY. Slavnostní vyhlášení proběhne v druhé polovině června v rámci konference zaměřené na podporu výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Na autory tří nejlepších příspěvků v každé ze tří kategorií čekají zajímavé ceny ve formě zážitků, kurzu tvůrčího psaní, knih a elektroniky.
Kontaktní e-mailová adresa: karaskova(zavináč)meta-ops.cz 
Více informací na stránkách: www.meta-ops.cz

 

Uzávěrka:  15. 5. 2018

 

7. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE ARTBOTIČ

Téma letošního ročníku je "JAK UZDRAVIT NEMOCNÝ SVĚT?"
Soutěžní práce (prózu a poezii) a přihlášky dohromady v jednom emailu posílejte na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu: ARTBOTIČ, VYŠEHRADSKÁ 35, PRAHA 2. Soutěže se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie.

Vyhlašování vítězných prací bude opět v refektáři Emauzského kláštera na 
Praze 2 - 28. 5. od 17 hodin.

Uzávěrka: 30. 4. 2018

 

 2. ročník celostátní literární soutěže Seifertův Žižkov

Městská část Praha 3 vyhlašuje druhý ročník celostátní literární autorské soutěže Seifertův Žižkov, určené pro žáky a studenty ve věku od 12 do 17 let.
Soutěžní příspěvky (báseň a povídka) na volné téma je možné posílat na web http://www.seifertuvzizkov.cz.

Uzávěrka: 30. 4. 2018

 

 XXIV. ročník literární a XXII. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

Památník Terezín vyhlašuje soutěž se společným tématem Domov.

Egon Ervín Kisch pobýval po okupaci Československa nacistickým Německem ve Francii, USA a Mexiku, z něhož se po druhé světové válce vrátil zpět do vlasti. Podobný osud zažívali mnozí další podobně postižení, kteří utíkali po roce 1933 nejprve z Německem ohrožených a posléze obsazených zemí.Pokuste se zamyslet, co pro ně mohla znamenat ztráta domova. S jakými těžkostmi se museli v zahraničí potýkat? Jak na ně nahlíželi tamní lidé? Bylo pro ně snadné se mezi ně začlenit? A s jakými problémy se musejí potýkat dnešní lidé prchající z různých důvodů ze svých domovů? Co pro vás znamená domov?

 

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ

II. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III. studenti gymnázií, SŠ a SOU

 

Věkové kategorie literární soutěže:

I. žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II. studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

Soutěžící mají volnou ruku, co se týká umělecké formy a techniky. U každé práce musí být uveden čitelně název díla, jméno autora (autorů) a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Literární práce zasílejte nejlépe elektronicky, výtvarné pouze fyzicky. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy ovšem není nijak omezen. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 6. června 2018 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny.

Uzávěrka: 13. 4. 2018

 

HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2018

Soutěž vyhlašuje Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte. Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval.  Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru:POEZIE - max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran. PRÓZA - text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu) Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech.  Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché. Zaslat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Práce bude hodnotit odborná porota. Nejlepší autoři si rozdělí odměnu v celkové výši 20.000,- Kč.  Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne dne 28. dubna 2018 v sále Radnice města Hořovice.

Uzávěrka:  18. 3. 2018

 

Jeden svět 2018

Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Liberec vyhlašuje otevřenou výzvu pro začínající i zkušené literární tvůrce a slamery.

Pošlete báseň, povídku, anebo koncept vaší slam poetry performance reagující na téma letošního ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Tématem Jednoho světa 2018 je AKTUALIZACE SYSTÉMU.

Ta nejlepší díla se stanou součástí literárního večera, který se uskuteční v zájmu doprovodného programu festivalu Jeden svět Liberec. Akce se bude konat v liberecké kavárně Knihkupectví a antikvariát Fryč a to v úterý 13.3. od 18:00.

Své texty (o rozsahu max. 3 normostrany ve formátu .doc) zasílejte na adresu: martin.grosman(zavináč)clovekvtisni.cz

Uzávěrka:  9. 3. 2018

 

Visegrádský program rezidenčních pobytů pro literáty (VLRP)

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Celkem bude uděleno 32 stipendií (8 z každé země V4). Rezidenční pobyty se uskuteční ve dvou termínech: jarní termín (od 1. 5. do 12. 6. 2018) a podzimní termín (od 1. 9. do 30. 11. 2018) v jednotlivých výše uvedených městech. O výběru autorů rozhodují národní komise s tím, že konečné rozhodnutí učiní výběrová komise složená ze zástupců jednotlivých národních komisí a zástupců Mezinárodního visegrádského fondu.

Zažádat mohou prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 
18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací 
- esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně 
třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či 
elektronických médiích 
Každý žadatel je povinen vyplnit on-line formulář žádosti (v angličtině), který obsahuje:

- strukturovaný životopis 
- popis literárních záměrů během rezidenčního pobytu 
- bibliografii autora 
- motivační dopis

Uzávěrka: 31. 1. 2018

 

  Literární soutěž Jakuba Arbesa 


Letošní téma je: Ozvalo se znenadání velmi jemné zaťukání na 
dveře..." 
Sepište příběh s tajemnou atmosférou a s prvky hororu, psychologického nebo detektivního příběhu a pošlete ho ve formátu .doc, .docx nebo 
.pdf na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. předmětu zprávy napište - 
Soutěž: Vaše příjmení - Název práce. Do hlavičky soutěžního 
díla napište: název díla, jméno autora, datum narození, adresu a 
e-mail. 
Rozsah prací nesmí překročit 27 000 znaků vč. mezer. Každý může zaslat maximálně 3 soutěžní příspěvky. Nesmí jít o práce již publikované či k publikaci připravené. 
Zasláním díla do soutěže souhlasí jeho autor s možností vydání 
díla ve sborníku a s umístěním díla na webových stránkách Jakuba Arbesa – www.arbesjakub.cz
Autoři vítězných a oceněných prací budou odměněni sborníkem 
vítězných prací a věcnými cenami. Vyhlášení letošní soutěže 
proběhne poněkud netradičním a moderním způsobem - formou 
vyhlašovacího videa.

Uzávěrka: 21. 1. 2018

 

25. ročník literární soutěže MŮJ SVĚT

Přihlásit se mohou všichni autoři od 15 let:

I. kategorie: próza - max. 3 str. A4, podkategorie: 15-18; 18-30; 30 a více let

 II. kategorie: poezie - 3 básně, podkategorie: 15-18; 18-30; 30 a více let

Práce budou hodnoceny odbornou porotou, vyhlášení výsledků proběhne na slavnostním večeru v březnu 2018. Své příspěvky doručte e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně poštou na adresu –

Ústřední knihovna FRÝDEK, půjčovna beletrie, Jiráskova 506, Frýdek-Místek. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a bydliště!

Uzávěrka: 31. 12. 2017

 

 11. ročník Literární soutěže s Annou Bolavou

V Týdnu knihoven vyhlásila Krajská knihovna Karlovy Vary 11. ročník oblíbené literární soutěže

SOUTĚŽ je pro všechny autory z České republiky, kteří se literární tvorbou se nezabývají profesionálně.

·          příspěvek, který bude do soutěže zaslán, nesmí být dosud publikován

·          motto ročníku je „Jsem to pořád já. Dokážu vnímat a cítit a rozplakat se, jsem to já!“ – z něj musí autoři soutěžních prací vycházet

·          nejnižší věková hranice autora 14 let

·          kategorie - próza - povídka

·          rozsah literárního díla - maximálně 5 normostran

·          každý autor může přihlásit pouze jediný příspěvek (zaslané práce se nevracejí)

·          soutěžní práce se přijímají pouze v elektronické podobě (program Word)

·          přihlášené povídky budou průběžně publikovány na webu KKKV

 

Každá soutěžní práce musí obsahovat:

·          jméno povídky

·          jméno autora

·          bydliště, datum narození, e-mail, telefonní číslo autora

·          medailon (charakteristika) autora

·          souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících

 

Hodnocení zaslaných prací

·          nezávislým hodnocením určí porota 10 soutěžních prací, které budou zveřejněny ve sborníku soutěže.

·          Jedné z těchto 10 povídek udělí porota Zvláštní cenu poroty.

·          10 vybraných povídek předá porota k posouzení patronovi soutěže, který rozhodne o místění na 1. - 3. místě

Soutěžní práce zasílejte prostřednictvím webového formuláře na adrese www.knihovnakv.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže za účasti patronky Anny Bolavé proběhne v sále Krajské knihovny Karlovy Vary 24. 2. 2018 od 16:00 hodin.

Uzávěrka: 31.12.2017

 

 Komiksová soutěž knihovny Jiřího Mahena v Brně

Úkolem je vytvořit komiks, ve kterém bude hlavním hrdinou Jiří Mahen. Musí se jednat o originální autorem vytvořené dílo, ne o cizí obrázky rozdělené stripy a doplněné bublinami. Požadovaný formát hotového díla je buď A5, nebo A4. Minimální délka komiksu je pak 8 stránek A5 nebo 4 celé stránky A4. 

Soutěžit mohou mladí lidé ve věku od 13 do 26 let.

Soutěžní práce je třeba doručit na adresu: Knihovna Jiřího Mahena, Knihovna pro děti a mládež, Kobližná 4, 601 50 Brno, případně zaslat ve formátu pdf. na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní výhrou je tablet. Autoři dalších vybraných prací obdrží drobné propagační předměty knihovny. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 5. 12. 2017.

Uzávěrka: 17. 11. 2017

 

6. ročník Studentské soutěže o vydání magisterské diplomové práce

Studentská soutěž je určena studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Magisterské diplomové práce je možné přihlásit ve třech kategoriích, kterými jsou:vědy o živé přírodě a chemické vědy, vědy o neživé přírodě a humanitní a společenské vědy.

Soutěž je určena pro studenty do 28 let, kteří obhájili magisterskou diplomovou práci se známkou výborně. Práce musí být napsána v češtině a nesmí být delší než 300 stran. Přihlášené diplomové práce bude hodnotit porota složená z předních představitelů české vědy a zaměří se nejen na faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost autora upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky soutěže vybere odborná porota v jednotlivých kategoriích vítěze, jejichž slavnostní vyhlášení proběhne na jaře 2018. Své práce posílejte na e-mail: povysilova(zavináč)academia.cz

Uzávěrka: 31. 10. 2017

 

 Literární soutěž na téma Čertovská pohádka

Výstaviště Lysá nad Labem a Nakladatelství Kaplanka Nymburk vyhlašuje u příležitosti čtrnáctého ročníku Polabského knižního veletrhu 2017 tradiční literární soutěž, tentokrát na téma Čertovská pohádka.

Soutěž je vyhlášena ve třech věkových kategoriích: pro děti do 15 let, pro studenty do 18 let a pro dospělé nad 18 let.

Próza a poezie budou hodnoceny jako samostatné kategorie.

Zúčastnit se může každý autor s maximálně třemi pracemi.

V kategorii próza musí mít práce maximálně dvě normostrany (cca 3 500 znaků).

V kategorii poezie nesmí báseň při velikosti písma 12 přesáhnout jednu stranu A4.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo vybrané práce při zachování autorských práv použít libovolně v tisku či na internetu, bez nároku autora na honorář.

Každá práce musí mít v horní části první stránky (nikoliv ve formátu „záhlaví“) uvedené jméno autora, věkovou kategorii, adresu, telefon, mail a výrazně nadepsanou kategorii literární (próza, poezie).

Porota jmenovaná pořadateli soutěže práce vyhodnotí, v každé věkové kategorii udělí ceny. Ocenění autoři, případně i autoři dalších vybraných prací budou pozváni na slavnostní vyhodnocení, které se odehraje v sobotu 2. prosince 2017 v 10 hodin na výstavišti v rámci čertovského hemžení, a odměněni kvalitními knižními cenami a diplomy. Nedostaví-li se autoři na vyhlašování, obdrží poštou pouze diplom. Sborníček z oceněných prací bude v elektronické podobě uveřejněn na www.vll.cz.

Literární práce posílejte na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně poštou na adresu: Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk.

Uzávěrka je stanovena na 1. 10. 2017

 

SOUTĚŽ SIGU LITERÁRNÍ TVORBA 2017                                                

pořádá: SIG Literární tvorba, zájmová skupina v Mense ČR                                    

 téma: Po bouři                                                                                            

kategorie próza: povídka v rozsahu nejvýše 15 tisíc znaků                                

kategorie poezie: nejvýše tři básně                                                                

věk: neomezeno Společně s textem musí být zaslaná přihláška obsahující údaje:  jméno a příjmení,  věk,  adresa pro korespondenci, e-mail, telefon. Formulář přihlášky lze stáhnout na stránkách soutěže.

Autoři zaslaných příspěvků souhlasí s případným zveřejněním ukázek ze svých textů v časopise Mensa a na Internetových stránkách.odměny: vítězné texty budou vydány ve sbírce, všichni autoři obdrží originální diplomy a knižní odměny. Každý autor může zaslat jeden příspěvek v každé kategorii. Zašlete soutěžní text a přihlášku na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Uzávěrka: 30. 9. 2017 

 

Máchovou stopou 2017

Spisovatele Miloše Urbana, Josefa Formánka a Jaroslava Balvína letos do literární soutěže Máchovou stopou nominovala litoměřická Knihovna Karla Hynka Máchy.

Devátý ročník Máchovy stopy je opět určen středoškolákům a dospělým v oddělených kategoriích. Maximálně čtyřstránkovou povídku tentokrát pište na téma „Pro rodinu vše“.

Texty posílejte v dokumentech typu .doc nebo .odt apod. (tedy nikoli jako .pdf) na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na závěr soutěžního příspěvku uveďte soutěžní kategorii, celé jméno, e-mailovou a poštovní adresu.

Vítězné povídky oceníme knižní odměnou a publikujeme v knihovních novinách. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne za účasti porotců v listopadu 2017 v Litoměřicích a bude spojeno s neformálním rozborovým seminářem pro oceněné.

Uzávěrka: 31. 8. 2017

 

2. literární soutěž internetového magazínu Svět knih

Téma: sci-fi, fantasy

Rozsah povídky: libovolný

VýhryNa první tři výherce budou čekat zajímavé knižní odměny. Jejich povídky také zveřejníme na stránkách magazínu Svět knih. Ovšem to není vše. Prvních deset nejlepších povídek vložíme do krásného e-booku, který bude dostupný ke stažení na stránkách magazínu. Tímto výtvorem se budete moct pochlubit mezi svými kamarády, rodinou i přáteli na sociálních sítích. E-book bude doplněný o krásné fotografie a obrázky, které můžete také zaslat do naší literární soutěže. Obrázky, které zašlete a my je zveřejníme v e-booku také odměníme. 

Pošli svou povídku na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a získej zajímavé výhry a možnost zveřejnění tvé práce na stránkách magazínu a v e-booku. Nezapomeňte připsat k povídce také celé vaše jméno a adresu, abychom věděli, kam máme výhru zaslat.

Uzávěrka: 31. 7. 2017

 

Soutěž SKIP pro spisovatele a ilustrátory KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – 10. ročník!

Přihlásit do soutěže je možné dílo, které je

·         dosud nepublikované a jehož vydání není smluvně vázané s jiným nakladatelstvím

·         po jazykové, literární, obsahové a výtvarné stránce vhodné pro děti ve věku 7-8 let

·         přiměřené dovednostem začínajících čtenářů

·         o rozsahu minimálně 20 000 a maximálně 30 000 znaků včetně mezer

·         doplněno minimálně 10 ilustracemi, optimálně 26 ilustracemi

·         prózou či poezií

·         v českém jazyce

 Pořadatel Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže díla s protiprávním či jinak závadným obsahem. Soutěžní dílo může mít jednoho autora textu a jednoho autora ilustrací, případně může mít jen jednoho autora obou složek. Za autora mladšího 18 let přihlašuje soutěžní dílo jeho zákonný zástupce, případně s tímto přihlášením alespoň vyjádří svůj souhlas. Díla bude posuzovat odborná porota. Při hodnocení bude brán zřetel na dodržení podmínek soutěže a rovněž na poetičnost, hravost, etický přínos textu nebo autorský nápad. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na webových stránkách SKIP ČR. Vítězný text bude vydán nakladatelstvím Triton jako ilustrovaná Knížka pro prvňáčka v dubnu 2018 v minimálním nákladu 30 000 výtisků. Autor textu i autor ilustrací obdrží honoráře ve výši 30 000 Kč. Licence na vydání díla bude poskytnuta jako výhradní po dobu 3 let. Soutěžní díla je třeba zaslat prostřednictvím služby http://www.uschovna.cz/ e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 31. července 2017

 

Dopis Masarykovi

Masarykova společnost Prostějov vyhlašuje 1. ročník literární soutěže Dopis Masarykovi pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a gymnázií.

Napište našemu prvnímu prezidentovi dopis. Můžete použít prvky úvahy nad jeho životem, myšlením i konkrétními skutky. Můžete polemizovat s jeho myšlenkami nebo mu dát za pravdu v těch, které Vás zaujaly. Můžete mu napsat, jak jej vnímáte, co jste o něm slyšeli či co o něm víte. Jestli má ve Vašich očích význam pro současnost a budoucnost nebo jestli už je jen jménem pro historiky. Rozsah: cca 1 – 3 normostrany. Soutěžní příspěvky zasílejte pouze e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to v elektronickém formátu doc či docx nebo naskenované v ručně psané podobě (čitelné). V textu průvodního e-mailu uveďte celé jméno, věk, školu, třídu (ročník) a kontakt na autora. Soutěž má dvě kategorie: A: žáci 2. stupně ZŠ a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií B: studenti SŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Příspěvky posoudí odborná komise. Vybrané práce budou zveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele a tři z nich v každé kategorii pak oceněny věcnými dary a finanční prémií 1.000,- Kč v rámci vzpomínkového programu k 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka.

Uzávěrka: 30. 6. 2017

 

 

Seifertovy Kralupy 2017

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 22. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu.

Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí.

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2017.

Práce zasílejte na adresu:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

„Seifertovy Kralupy“

k rukám A. Levého

Palackého nám. 1

278 01 Kralupy nad Vltavou

V případě dotazů kontaktujte:

A. Levý, tel. č. 778 772 635,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 31. 5. 2017

 

Poezie pro knihovnu

Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze vyhlašujeme soutěž 
poezie, v níž vítězné práce budou vystaveny v prostorách 
knihovny. 
Nenechte si ujít tuto novinku a příležitost prezentovat svůj literární talent. Pokud si přejete se zúčastnit v této soutěži, pošlete libovolný počet básní na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Uveďte váš věk, jméno a adresu.

Z obdržených příspěvků bude vybraných 10-15 nejlepších oceněno 
veřejným vystavením v Domě čtení v Ruské ulici v Praze. Soutěž 
má stanoveno téma a tím je „Fantazie a skutečnost“. Omezení, 
věková, rozsahu, nejsou stanovena.
 

Uzávěrka: 30. 4. 2017

 

Všude dobře, doma nejlíp

Soutěž se koná pod záštitou spisovatelky a nakladatelky Mgr. Evy Koudelkové, Ph.D.Organizátoři soutěže: Městská knihovna Jablonné v Podještědía ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí.

Kategorie:

·         Žáci 1. stupně základních škol

·         Žáci 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

·         Všichni starší věku základní školní docházky

Literární zpracování: Bez omezení – libovolná próza (povídka, pohádka atd.) Zaslaná práce musí být původní, dosud nikde nepublikovaná.

Rozsah práce: Pro 1. a 2. kategorii: Maximálně čtyři strany A 4 ručně psaného textu nebo max. 2 strany strojopisu formátu A4, font Arial, velikost 12,řádkování 1,5, program Word. Pro 3. kategorii: Pouze v elektronické podobě, maximálně 4 normostrany (30 řádků po 60 úhozech, cca 250 slov na stranu, řádkování 1,5).

 

Každá odevzdaná práce musí obsahovat průvodní list, na kterém bude uvedeno:

·         Jméno a příjmení autora, rok narození

·         Název díla

·         Uvedení soutěžní kategorie

·         Uvedení počtu stran literární práce

·         Přesná adresa bydliště

·         Mailová adresa nebo telefon (u dětí do 15 let – kontakt na zákonného zástupce)

 

ODESLÁNÍ PRACÍ: Mailem: na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Předmět: „Soutěž“. Poštou na adresu: ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí, U Školy 98, 471 25 Jablonné v Podještědí. Osobně: na adresu Městská knihovna Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 23 nebo na výše uvedenou adresu ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

29. května 2017 proběhne od 10.00 hodin ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí slavnostní vyhlášení vítězů soutěže za účasti sponzorů. Po předání cen proběhne workshop o psaní.

Uzávěrka: 30. dubna 2017

 

XXIII. ročník literární a XXI. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

Vyhlašuje: Památník Terezín

Téma: Je minulost stále živá?

V roce 2017 si připomínáme 70. výročí vzniku Památníku Terezín, jehož hlavním posláním je připomínat zločiny nacistického režimu v souvislosti s existencí židovského ghetta v Terezíně, věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti a pobočky koncentračního tábora Flossenbürg v Litoměřicích.

Jsou tyto zločiny již jen minulostí? Je tato minulost přítomna jen na pietních místech či v muzejních expozicích připomínajících oběti nacismu? Nebo je stále s námi, a to nejen ve vzpomínkách přeživších, vyprávěních jejich potomků, školních učebnicích, studiích odborníků, krásné literatuře, výtvarném umění, hraných i dokumentárních filmech, ale nověji třeba i v komiksech? Hrozí nám podobná nebezpečí, kterým byli vystaveni naši předci na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století? Jestliže ano, lze je odvrátit? Může se vůbec lidská společnost z minulosti poučit v dlouhodobé časové perspektivě?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

 

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ

II. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III. studenti gymnázií, SŠ a SOU

 

Věkové kategorie literární soutěže:

I. žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II. studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

 

Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:

Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 18. dubna 2017. U každé musí být uveden čitelně název díla, jméno autora (autorů) a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Literární práce mohou být zaslány elektronicky, výtvarné pouze fyzicky. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy ovšem není nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 7. června 2017 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

Kontaktní adresa:

Památník Terezín Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka

Principova alej 304 411 55 Terezín tel.: 416 724 563, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 18.4.2017

43.ročník soutěže TRAPSAVEC

- Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě,trampování a toulání po zemi, skalách i vodě.

- Soutěží se v těchto kategoriích: 

- OLDPSAVCI - PRÓZA

- OLDPSAVCI - POEZIE

v těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali v soutěžitři a více cen, z toho aspoň jednu nad 23 let

- NAD 23 LET -PRÓZA

- NAD 23 LET -POEZIE

v těchto kategoriích soutěží ostatní v době uzávěrky starší 23 let

- DO 23 LET -PRÓZA

- DO 23 LET –POEZIE

v těchto kategoriích soutěží psavci v době uzávěrky mladší 23 let

- Pokud se v kategoriích do 23 let nesejde dostatek příspěvků,

budou autoři soutěžit v kategorii nad 23 let a nejlepší práce získá Malého Trapsavce

- Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu ZLATÉHO TRAPSAVCE

- Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky a maximálně tři básně.

- Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů textového editoru Word, OpenOffice atd).

- Své práce posílejte na kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- Touto cestou vám bude doručeno zpátky zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků.

- Do e-mailu prosím uvádějte své občanské jméno a kategorii, rok narození, adresu.

- Uvítáme, když nám současně pošlete svoji aktuální fotografii.

- Pokud je to nezbytné, můžete posílat práce běžnou poštou na kontaktní adresu (v jedné kopii).

Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno akategorii, případně i adresu a věk.

Jestli chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.

Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům právo ke zveřejňování těchto příspěvků na internetu i v tisku, a také je používat k propagaci soutěže.

- Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže a vydávat jim sbírky.

- U příležitosti vyhlášení výsledků bude vydán sborník vítězných prací, který bude všem účastníkům k dispozici zdarma.

VÍCE PODROBNOSTÍ NA STRÁNKÁCH WWW.TRAPSAVEC.CZ, NEBO NA FACEBOOKU VE SKUPINĚ TRAPSAVEC

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE TRAPSAVEC JE O PŮLNOCI 28. ÚNORA 2017

 

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY 2017

Skrytá paměť Moravy, literární soutěž pro mladé autory, zaštítěná Jihomoravským krajem, vstoupila do jedenáctého ročníku. Aktuální tvůrčí téma „Kořeny“ slavnostně představil 25. října v Památníku písemnictví na Moravě radní JMK ing. Jiří Němec. Prozaické soutěžní příspěvky mohou pisatelé ve věku 12-19 let zasílat do konce března 2017 na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad.

Soutěž: Skrytá paměť Moravy

Vyhlašovatel: Rada Jihomoravského kraje

Organizátoři: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, pobočka Památník písemnictví na Moravě a Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP

Vyhlášení XI. ročníku: 25. října 2016

Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 932

Informace o Skryté paměti Moravy i seminářích Krocení literární múzy naleznou zájemci na webových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz, www.muzeumbrnenska.cz, www.masaryk.info.cz a na Facebooku Skrytá paměť Moravy.

Organizátory soutěže jsou Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska, příspěvkové organizace a Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace. Slovanské hradiště, národní kulturní památka, bude 16. červnu 2017 hostit slavnostní vyhlášení vítězů spojené s jejich autorským čtením. Ač má soutěž ve svém názvu „Moravu“, je určena dětem a mládeži z celé České republiky. V kategorii od 12 do 15 let mohou výherci získat 1000 až 3000 Kč, v kategorii od 16 do 19 let získá vítěz 6000 Kč, za 2. místo 5000 Kč a za 3. místo 4000 Kč. 

Uzávěrka soutěže: 31. března 2017

 

8. ANTALOGIE ČESKÉHO HORORU

Hledáme autory, kteří mají chuť se zapojit do projektu Hledáme 100 českých Kingů (podle Mistra hororu S. Kinga). Dosud vyšly 1., 2.,3., 4., 5., 6. a 7. antologie českého hororu. 

8. antologie českého hororu bude věnována drabble povídkám, tj. dílům s limitovaným rozsahem, konkrétně - do 333 slov, včetně názvu povídky i jména autora. 

Termín uzávěrky pro zaslání děl je 17. 2. 2017. 

Pro bližší informace pište na mail editora Milana Kaliny, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně se podívejte na webové stránky, viz -

http://artthriller.webnode.cz/knihy/. Kniha vyjde v březnu 2017.

Uzávěrka: 17.2.2017

Komentáře   

 
kroelh
+4 Jedna soutěž chybíkroelh 2012-02-16 21:55
Ve výpisu soutěží pro rok 2012 chybí první ročník zcela nové literární soutěže pro studenty středních škol Ze šuplíku fantasie http://www.suplikfantasie.cz/
Hraje se o 3 tablety ASUS a další ceny
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
+1 RE: Jedna soutěž chybíMarta Šimečková 2012-02-18 08:36
Děkuji za tip na soutěž, už je doplněna v přehledu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Vladislav Kluska
+1 Změna v zadání soutěžeVladislav Kluska 2012-03-06 09:47
Děkujeme za zmínění naší soutěže Ze šuplíku fantasie v tomto přehledu, jen bych rád upozornil, že jsme lehce změnili zadání - již není limit 9 000 znaků včetně mezer, ale 20 0000 znaků bez mezer.
Děkuji :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
+1 RE: Změna v zadání soutěžeMarta Šimečková 2012-03-06 19:50
Děkuji za upozornění, zadání jsem už aktualizovala.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
kroelh
+2 Odp.: RE: Jedna soutěž chybíkroelh 2013-03-28 15:01
A ještě jednou k Šuplíku - už je i druhý ročník, kde v porotě zasedne i Kateřina Tučková ;)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: RE: Jedna soutěž chybíMarta Šimečková 2013-04-07 15:50
Děkuji za info, soutěž je už doplněna :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Eriu
-1 RE: Přehled literárních soutěží Eriu 2012-03-20 12:02
Ještě chybí také Žoldnéři fantasie a pár dalších z tohoto tématu :-) AI 2052, Daidalos...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
-1 RE: RE: Přehled literárních soutěží Marta Šimečková 2012-04-01 09:59
Eriu, moc děkuji, soutěže jsem už připojila do přehledu. Pokud máte ještě nějaké tipy na soutěže, budu ráda, když je sem napíšete.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Leňule
0 PŘEKLEP V TERMÍNU!!!Leňule 2012-07-03 18:45
Fantastická povídka má uzávěrku o měsíc dřív, než je uvedeno v přehledu!!!
Překlep je také v roku uzávěrky u Ortenovy Kutné Hory, ale tam si to asi každý domyslí :-)...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Leňule
0 RE: PŘEKLEP V TERMÍNU!!!Leňule 2012-07-05 19:37
Díky za rychlou opravu :-)...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Necronomicon
+3 I. Hororová soutěž NecronomiconuNecronomicon 2012-11-21 14:54
Trochu narychlo, ale kdo by měl zájem o hororovou literární soutěž, koukněte na http://www.horor-web.cz/clanky/i-hororova-soutez-necronomiconu.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Veronika
-1 Mrazivé vyhlídkyVeronika 2012-12-26 12:18
Dobrý den,
ráda bych Vás informovala o nově vypsané soutěži.
http://literatura-numeroun.blog.cz/1212/literarni-soutez-mrazive-vyhlidky

Děkuji za případné přidání do přehledu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Lax
+1 SoutěžLax 2013-04-11 21:32
Dobrý den, chtěl bych vás upozornit na fantasy-scifi-h ororovou soutěž Cena Karla Čapka. Ta se koná každý rok, ale vy ji tu máte zmíněnou jen pro rok 2009.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
zajic
0 Halaszajic 2013-06-23 17:17
Zdar, nový ročník halase zdeš!
https://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase?ref=hl
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Zdeněk Pavel Kranz
-8 Úžasný nápadZdeněk Pavel Kranz 2014-01-02 16:39
Je to opravdu úžasný nápad vypisovat soutěže s prošlou lhůtou pro podání, je to podle příkladu karlovarské losovačky. Správce toho servru by měl být vyznamenán cenou vydanou za Josefa II.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Erwien
+10 Odp.: Úžasný nápadErwien 2014-01-04 16:39
Ach bohové... To není záměrné vypisování starých soutěží, stránka se jen aktualizuje a přidávají se soutěže nové. Ty "prošlé soutěže" tu byly i v době, kdy byly aktuální. Za to, žes je objevil pozdě, správce opravdu nemůže.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
David4564
0 Síla slovDavid4564 2014-10-01 10:52
Dobrý den,

dnes jsme vyhlásili novou literární soutěž na téma SÍLA SLOV o ceny v hodnotě 4000 Kč. Pokud někoho téma zaujme, více info zde:

http://www.kzamysleni.cz/literarni-soutez/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Michaela Franclová
0 LIterární soutěž o nejlepší báseň o hasičíchMichaela Franclová 2018-05-30 12:46
Dobrý den, dovoluji si do Vašeho přehledu nabídnou soutěž o nejlepší hasičskou básničku. Uzávěrka 31/7/2018. Více informací na našich stránkách http://www.hzscr.cz/clanek/soutezime-se-zachranackem-o-nejhezci-hasicskou-basnicku.aspx. Případně mohu zaslat do mailu. Děkuji za zveřejnění. Hezký den MF
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: LIterární soutěž o nejlepší báseň o hasičíchMarta Šimečková 2018-06-03 12:19
Dobrý den, děkuji za upozornění na soutěž, zařadili jsme ji do našeho přehledu literárních soutěží.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
0 2019 - novéM 2019-05-18 21:50
Chybí tady dost věcí:
https://horrorcon.cz/literarni-soutez/o-krvavy-brk-2019/
https://www.albatros.cz/aktualita/literarni-soutez-nakladatelstvi-albatros-2019/
http://lckk.cz/prihlaska/podminky-souteze.html
http://cs.zwrot.cz/2019/02/literarni-soutez-zwrotu-2019/
https://lsfh.webnode.cz/
http://www.mks.tachov.cz/tachovska-reneta-2018.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
J. Lojín
0 Odp.: 2019 - novéJ. Lojín 2019-05-19 10:54
Děkuji zas připomínku, soutěže přidáme. Jsme závislí na tom, že nám organizátor pošle informaci, ale nemusí to být jen organizátor.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Eliška Anna Kubičkov
0 Literární soutěžEliška Anna Kubičkov 2019-06-25 08:53
Dobrý den, ráda bych požádala o zařazení soutěže SIGu Literární tvroba do vašeho přehledu soutěží. Letos je 4. ročník a všechny informace jsou zde:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/
Děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
+1 Odp.: Literární soutěžMarta Šimečková 2019-06-25 11:03
Děkuji za upozornění na soutěž, ráda jsem ji do přehledu zařadila.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
+1 2020 - novéM 2020-01-11 16:44
Nějaké nové soutěže, které by chtěly v roce 2020 přidat:

Jihočeská žabka - http://spisovatelejih.blog.cz/2001/jihoceska-zabka-2020
Povídky z dráhy - http://obecspisovatelu.blog.cz/1910/ve-znameni-okridlenych-kol
Divadelní soutěž - http://www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/15340-sout%C4%9B%C5%BE-dr%C3%A1ma-%E2%80%93-v%C3%BDzva-k-%C3%BA%C4%8Dasti
Prima Sezóna Náchod - https://www.primasezona.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=185
Tachovská reneta 2020 - http://www.mks.tachov.cz/tachovska-reneta-2020.html
Česko hledá spisovatelky (kolová celoroční) - http://www.ceskohledaspisovatelky.cz/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: 2020 - novéMarta Šimečková 2020-01-15 11:03
Děkuji za komentář, soutěže jsem do přehledu vložila.
Tento týden budeme doplňovat ještě další soutěže na rok 2020. :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
0 Odp.: Přehled literárních soutěžíM 2020-02-01 13:35
Nějaké aktualizace k roku 2020:
V srdci Děčína: https://www.divadlodecin.cz/?p=clanky/v-srdci-decina--decin-v-srdci
Povídky Novoměstské: http://www.ddmstonozkanm.cz/menu_item_01.html
Cena Alexandry Berkové: https://www.vskk.cz/cz/o-skole/cena-alexandry-berkove/
Pardubický Pramínek: https://kkpce.cz/cs/sluzby/kulturni-sluzby/souteze-krajske-a-celostatni/
IQ Landia: https://iqlandia.cz/co-se-u-nas-deje/literarni-soutez-n468434.htm
Cena Ivony Březinové: https://www.psanipomaha.cz/literarnisoutez/
Střípky z Ráje: https://stripkyzraje.cz/pravidla/
Jeden Svět Třinec: https://www.knihovnatrinec.cz/2020/01/10/souteze/
DDM Astra: http://www.ddmastra.cz/program-akci/1296-literarni-soutez
Knihovna Zlín: https://www.14-15.cz/858a-literarni-soutez
MOBA: https://www.mobaknihy.cz/clanky/detail/literarni-soutez-0.htm
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
0 Odp.: Přehled literárních soutěžíM 2020-02-01 16:07
KreBul - DUHA: https://www.krebul.cz/aktualne/0/38/211/Literarni-soutez-DUHA
Centrum Eko výchovy Viana: http://www.cev-viana.cz/2020/01/maly-spisovatel-2020-literarni-soutez/
Polabkská Vrba: https://www.velky-osek.cz/evt_file.php?file=2450
DDM Týn nad Vltavou: https://www.ddmtyn.cz/hlavni-udalosti/41-vytvarna-a-literarni-soutez
Povodí Moravy (Život u vody): http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/souteze/prihlaste-se-do-dalsiho-rocniku-detske-vytvarne-a-literarni-souteze-x-x/
Memoriál Hany Greenfieldové: https://www.pamatnik-terezin.cz/souteze-2020?fbclid=IwAR24THkSPCBilm1rDFjbM06my785VJ-h9xcxGyTEMzl1c7dfb3dUDG4gPXg
Knihovna Znojmo: https://www.knihovnazn.cz/pro-deti/informace-detske/3643-15-rocnik-literarni-souteze-autorske-cteni-zaku-zs-a-studentu.html
Brněnská diecéze: http://www.ccshbrno.cz/aktualne/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Aktuality

 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  
 • Co mě zaujalo na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

  7. 10. 2023 skončil 33. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Jako vždy byl plný různých doprovodných programů, které se bohužel z časových důvodů mnohdy překrývaly, proto chci informovat jen o těch, kterých jsem se stačil zúčastnit.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení