Recenze: Knihy pro dospělé

Staré pověsti české z dnešního úhlu pohledu

Recenze: Petr Charvát – Příběhy dávného času

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 31. 7. 2022 1:00
Autor: Daniela Slouková Recová
5

Všichni je známe a považujeme je za český národní poklad. Nikdo je nesmí zpochybňovat a kritizovat. Bereme je jako unikátní součást národní identity, o které se nedebatuje. Danost, na kterou nám nikdo nesmí sahat. Ale jedná se opravdu o takový unikát? Petr Charvát se pokusil podat vědecké vysvětlení ke starým pověstem českým. Příběhy dávného času dostávají nový rozměr.Babička a Staré pověsti české – neobejde se bez nich žádná česká knihovna a pokud existuje někdo, kdo tyto knihy nečetl, nemůže se považovat za plnohodnotného příslušníka českého národa. Kazi, Teta, Libuše,… Přemysl, Bivoj, Šárka,… Notoricky známé, ale při bližším zkoumání zahalené rouškou tajemství. Měli skutečný předobraz, nebo se jedná opravdu jen o pověst? Na většinu otázek se pokusil autor odpovědět a dojít k vědecky podloženým závěrům. A bohužel čtenáře velmi lehce vyvádí z omylu stran národní jedinečnosti. Motivy podobné našim příběhům najdeme v každé národní literatuře. Každá zem má své hrdiny, na kterých stojí její kultura a národní hrdost. A motivy se velmi často opakují. Vždy se jedná o udatné muže, hrdé ženy. Obě pohlaví bez rozdílu disponují moudrostí, rozvážností, spravedlivým přístupem a bystrým úsudkem.

Petr Charvát zasazuje děj českého dávnověku do širšího kontextu a využívá poznatků z řady spřízněných oborů, aby zaujal kritické stanovisko a přinesl čtenářům překvapivá zjištění. Předobraz našich pověstí najdeme napříč Evropou. Něco jsme si vypůjčili z Apeninského poloostrova od Langobardů, svůj střípek přidali dávní Skandinávci a vynechat nemůžeme ani exotický Dálný východ.

Autor svu knihu dělí do několika oblastí, ve kterých se nejprve zaobírá každou jednotlivou pověstí zvlášť a hledá v ní reálné podklady a souvislosti místní i časové. Nemalou pozornost pak věnuje jejich písemnému zachycení a osobě kronikáře Kosmy. Jedná se o seriózní vědeckou publikaci a každé tvrzení je podloženo příslušným písemným pramenem, což činí knihu bohužel méně čtivou pro masové čtenářské publikum, které je připraveno konzumovat pouze daná fakta a nezabývat se jejich reálným původem a ověřením.

Příběhy dávného času přináší překvapivá zjištění a odvážné závěry, které nemusí být v souladu s myšlením průměrného českého čtenáře. Autor si dovolil podrobit nemilosrdné analýze náš národní poklad a někteří s ním nebudou ve shodě. Ale u menší části naopak vyvolá zájem a hlad po dalších informacích, protože skrze minulost poznáváme současnost a predikujeme budoucnost. Nicméně sám autor na závěr své knihy hledá v jedné z kapitol odpověď na otázku: A jak to tedy bylo?

Název knihy: Příběhy dávného času
Autor: Petr Charvát
Nakladatelství: Vyšehrad
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 2022
Vydání (1., 2. atd.): 1.
Počet stran: 224
ISBN 978-80-7601-605-7