Recenze: Knihy pro dospělé

Arktické eseje

Recenze: Barry Lopez – Arktické sny

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 11. 7. 2022 1:00
Autor: Jiří Lojín
5

Změny krajiny a životního prostředí, způsobované člověkem, jsou v současné době často opakovanými tématy. Není divu, protože tyto jevy už nepatří jen do textů úzkého okruhu odborníků, ale sami jsme jejich svědky. Arktida zůstává nejméně dotčeným kontinentem, ale je tomu tak skutečně? Odpověď na tuto otázku nastíní kniha amerického autora Barryho Lopeze Arktické sny.

  

arkticke-hry1Kniha není žádnou novinkou, vznikla již v osmdesátých letech minulého století, v českém překladu se však objevila v roce 2021 díky nakladatelství Pavel Mervart. To však neznamená, že by její obsah ztratil platnost či význam. Naopak, čtenář si může uvědomit, že trendy, naznačené autorem, se plní možná dříve, než jsme čekali.

 

Základ knihy tvoří devět esejů, věnovaných různým tématům. Arktikós pojímá severní krajinu obecně, částečně se dotýká historie jejího pojmenování a naznačuje, že otázka ekosystému se potáhnou všemi texty. Více tuto otázku rozvíjí následující kapitola Pižmoň, v níž popisuje aspekty života tohoto odolného zvířete, velmi dobře ilustrující zvláštnosti drsného prostředí Arktidy. I v další kapitole hraje hlavní roli zvíře – lední medvěd. Autor pojímá život této šelmy v kontextu celého arktického ekosystému, jeho esej tedy nelze zaměňovat za odbornou zoologickou publikaci, i když je psán velmi fundovaně. 

 

Dalším živočichem, který podle autora stojí za pozornost, je narval, po němž nazval i další kapitolu knihy. Narval je i v dnešní době trochu záhadný a je ještě hodně detailů, které dosud neznáme. Pátá kapitola nese titul Přelety prostorem a časem a kromě jiného má autor na mysli migraci ptáků, dozvíme se také určité podrobnosti o životě Eskymáků. 

 

Led a světlo je velmi výstižný název, charakterizující Arktidu, dva aspekty, které mají na obyvatele i návštěvníky podstatný vliv. Krajina srdce se více věnuje orientaci v ledové pustině a problémech, které si Evropan či Američan nedokáže představit. Zmiňuje i komplikace, které si výzkumníci sami dělali, totiž podceňování znalostí původních obyvatel. Pohnutky mnichů – a těch ostatních a následující Severní cesta odhaluje historii mapování Arktidy a hledání cesty, umožňující zkrácení obchodních tras. 

 

Prolog a epilog rámuje všechny eseje a svým způsobem vysvětluje důvod a okolnosti, proč byla kniha napsána. Kromě poděkování autora stojí za pozornost předmluva překladatele, mimo jiné vysvětlující způsob zapisování polohy míst, o nichž je v textu řeč. V uvedeném seznamu literatury si může případný zájemce vybrat prameny pro další studium. V závěru nalezneme tabulky českých názvů arktických zvířat a rostlin a jejich latinských ekvivalentů. Pro lepší orientaci v textu je zařazen i rejstřík.

 

Arktické sny je pozoruhodná kniha, jejíž význam se stoupajícím ohrožením přírody stále vzrůstá. Lidem se podařilo zničit velkou část krajiny, a přestože je Arktida místo nehostinné, čelí lidským nájezdům už mnoho let. Je také pravda, že se ozývá mnoho hlasů pro záchranu životního prostředí, ekonomické a politické zájmy ale převyšují. Proto mají publikace tohoto typu – burcující, ale neagresivní, psány poutavým stylem –velký význam a je dobře, že se kniha objevila i na našem trhu.

 

Název: Arktické sny

Autor: Barry Lopez

Překlad: Anton Markoš

Nakladatel: Pavel Mervart

Rok vydání: 2021

Vydání: 1.

Počet stran: 464

 

ISBN 978-80-7465-490-9