Recenze: Knihy pro dospělé

Finsko před druhou světovou válkou

Recenze: Kjell Westö – Chiméra 38

1 1 1 1 1 (1 hlas)
Vytvořeno 3. 7. 2022 1:00
Autor: Jiří Lojín

Zatímco velká nakladatelství zaplavují knižní trh tituly, které se v zahraničí profilují jako bestsellery, obracíme se, pokud se týká zajímavých autorů stojících mimo mainstream, na menší vydavatele, hledající kvalitu i na okrajích literárního světa. Bez nich bychom byli odkázáni jen na osvědčená jména. Mezi pozoruhodné knihy patří i Chiméra 38, kterou napsal finský autor Kjell Westö.


knihaOznačení „finský“ není úplně přesné, je potřeba dodat, že jde o švédsky píšícího autora, patřícího mezi švédsky mluvící menšinu ve Finsku. Jeho román Chiméra 38, který vznikl v roce 2013, se sice vrací do let před druhou světovou válkou, je ale v současné době velmi aktuální. Důvodem je několik momentů, rezonujících s dneškem.

Hlavním hrdinou se stal advokát Thune a jemu sekunduje jeho sekretářka paní Wiiková. Prostřednictvím těchto dvou postav a jejich okolí se autorovi podařilo popsat atmosféru předválečných Helsinek a zároveň i celé spektrum názorů jeho obyvatel. Z odstupu by se mohlo zdát, že polarizace dobra a zla v době nástupu Hitlera k moci je jasná a není třeba váhat, na jakou stranu se názorově postavit. Autor románu však velice obratně demonstruje, jak snadno mohou lidé být fascinováni Hitlerem či Stalinem. Nebo svým váháním a pasivitou mohou stejně efektivně otevírat dveře diktatuře a válce.

Svědky podobné situace jsme i dnes, kdy dojem špiček západní politiky, že je Putin vcelku dobrý chlápek, umožnil současnou agresi.

Thune se v pravidelných setkáních „klubu“ stýká se svými přáteli, a právě mezi nimi panují tak rozdílné názory. Jeden z nich je Žid a ten už pociťuje na vlastní kůži, jak se fašizmus z Německa pomalu rozlézá do jiných států Evropy. Vnímá to i Thune, který se v novinovém článku proti fašizmu vymezuje.

Autor se však v románu ponořil do historie hlouběji. V roce 1918 proběhla ve Finsku občanská válka. Šlo o konflikt mezi „bílými“ a „rudými“, jejich politickou orientaci dobře vyjadřují barvy, které jim byly přisouzeny. O této válce očima postiženého vyprávějí kusé vzpomínky paní Wiikové. V nich, i když nejsou příliš rozsáhlé ani emotivní, se čtenář setkává s šokující realitou, kterou nedokáže zprostředkovat žádná učebnice historie.

Thune a paní Wiiková jsou velmi protikladné osobnosti. Advokát by se dal označit za nudného patrona, žijícího svou prací a vzpomínkami na své rozpadlé manželství, jeho sekretářka v sobě skrývá více. Z výkonné pracovnice v kanceláři se mění na milovnici romantických filmů a podobně. Aby od sebe jednotlivé osobnosti oddělila, používá i jiná jména.

V knize se postupně rodí kriminální téma a závěr je nevyhnutelně dramatický, což ovšem čtenář od určitého okamžiku předpokládá.

Chiméra 38 je jednoznačně přínosem na českém literárním trhu a je skvělé, že žijeme v době, kdy je možné takové knihy vydávat, i když se dostanou k relativně malému počtu čtenářů.

Název: Chiméra 38
Autor: Kjell Westö
Překlad: Jan Marek Šík
Vydavatel: Pavel Mervart
Vydání: 1.
Rok vydání: 2021
Počet stran: 320
ISBN 978-80-7465-457-2