Recenze: Knihy pro dospělé

Vztahy – věčné téma

Recenze: Alžběta Bublanová – Ti, kterým se narodíš

1 1 1 1 1 (1 hlas)
Vytvořeno 22. 11. 2020 0:00
Autor: Jiří Lojín
5

Alžběta Bublanová patří mezi ty mladé autorky, které určují tón současné české literatury. Její prozaické dílo se snažíme sledovat od té doby, kdy její prvotina Čtyři stěny (recenze zde) získala ocenění Máchova růže, takže lze velmi dobře pozorovat, jak se její texty vyvíjejí. Nová kniha Ti, kterým se narodíš je v tomto kontextu výjimečná.Autorka knihu rozvrhla do tří částí, které sice mají různé vypravěče, přece však se jistým způsobem týkají života dívky, postavy, která naznačuje autobiografické prvky, ať už pravé, či falešné. První část začíná prenatálním životem hlavní hrdinky, pokračuje jejím narozením a raným vývojem. Vyprávění oživila jednoduchým, ale velmi účinným prvkem – dítě je nadáno inteligencí a kognitivními schopnostmi dospělého člověka, umí tedy ve svých myšlenkách komentovat dění okolo sebe a činí tak s potěšením a velmi trefně. V podstatě však jde o osobní historii její matky a jejího otce, manželské krize a posléze i rozpad manželství. Díky malé vtipné glosátorce to však čtenář nebere jako drama, ale spíš jako lehce hořkou grotesku, vycházející z klišé, jímž se často rozpady manželství tohoto druhu vyznačují. Vyprávění má spád a švih, pobaví, nezahltí melancholickými úvahami, které by se oprávněně mohly rodit v myšlenkách kteréhokoliv z manželů.

Navazující druhá část radikálně mění vypravěče i čas, její podtitul je Devatenáct let poté. I když to nikde není přímo řečeno, čtenář není na pochybách, že dívka, které byla v předchozí části dítětem, je slečna, o níž se muž – vypravěč – často zmiňuje. Zde kniha trochu ztrácí dech, autorka se zacyklí ve vztahu svého hrdiny k ženám, a i když není vyloučeno, že by mohl takovým způsobem přemýšlet, ve mně osobně to budí určité pochybnosti. Mnohem výstižnější je vykreslení dívky, i když pouze z vnějšího pohledu. Do této části však autorka vložila důležitější moment, a to sice představení chlapcovy sestry. I ona, stejně jako rodiče dívky, žije v dysfunkčním manželství, i když její frustrace vychází z jiného zdroje.

Proč je sestra tak důležitá, pochopí čtenář ve třetí části nazvané Před pětadvaceti lety, což označuje časový úsek, o který se vracíme v životě této ženy, do doby patnáctých narozenin. Sledujeme zrající a měnící se vztah s mladším bratrem, její postupné vymezování se vůči rodině i hledání vlastní cesty. Zde již autorka znovu nalézá pevnou půdu pod nohama a velmi citlivě líčí cestu, která by se v určitém smyslu dala nazvat vzpourou proti očekávání rodičů, proti cílům, které jí určili oni, i když si snad ani neuvědomují, že ji v tomto bodě zbavují svobody.

Všechny tři díly do sebe zapadají, sledují promyšlenou kompozici a na posledních stránkách je něco jako bonus – závěr lze chápat mysticky, jako vyjádření osudu, jemuž nelze utéct a který je dávno určený, i když o tom nemáme ani ponětí. Tento způsob zakončení, spojující příběhy ve více bodech, lze vnímat jako násilný, ale faktem je, že spíše potěší.

Alžběta Bublanová opět – podobně jako ve svých předchozích knihách – prokázala svůj nesporný vypravěčský talent, stejně jako schopnost přesvědčivě tlumočit myšlenky a pocity svých postav, zejména těch ženských. Její knihy nevynikají počtem stran, jak je to zvykem u některých jiných autorů, ale hutnost textu plně nahradí jeho délku.

Název: Ti, kterým se narodíš
Autor: Alžběta Bublanová
Nakladatelství: Ikar 
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Stran: 160
ISBN 978-80-249-4235-3