Recenze: Knihy pro dospělé

Pozůstatky staré Ostravy

Recenze: Petr Čichoň – Lanovka nad Landekem

1 1 1 1 1 (4 hlasů)
Vytvořeno 27. 6. 2020 0:00
Autor: Jiří Lojín
5

Ostrava se mění, z hornického města s charakteristickými obrysy těžních věží a vysokých pecí se snaží získat tvář moderního města, které by mělo poskytnout relativní pohodlí svým obyvatelům i přiměřené kulturní vyžití. Usiluje o to mnoho měst, výsledky však z různých důvodů bývají žalostné. Ostravě se však alespoň u některých míst podařilo zachovat industriální vzhled povýšený na kulturní památku. Kniha Petra Čichoně Lanovka nad Landekem jako kdyby se automaticky do těchto míst začlenila.Se snahami o rozvoj kultury v ostravském regionu se pro čtenáře stávají známější jména lokálních umělců těch, kteří svá díla do Ostravska situují. Petr Čichoň je srdcem spíše ve Slezsku. Dokázal to mimo jiné i svou knihou Pruský román, v níž čtenáři přiblížil složitou, ale fascinující historii tohoto pohraničního místa. Okraje Slezska ho však vedou i do Ostravy, Lanovka nad Landekem je výsledkem.

Autor svůj román staví na skutečném projektu plánované stavby lanové dráhy, která měla vést částí Ostravy, mimo jiné i nad Landekem, kde se nachází hornické muzeum, jedna z kulturních památek, zachovávajících průmyslovou historii města. Jde zde o střet dvou způsobů života. Starého, který žijí Johan a Truda, a nového, reprezentovaného mladými lidmi. Ti také na základech starého způsobu života staví, ale využívají jeho obrazu ke své obživě. Lanovka pak slouží jako observatoř, jejímž prostřednictvím mohou turisté pozorovat jakési divadlo, hrající kus ze starých časů.

Zatímco se Hannes a jeho žena Klifa horečnou činností snaží ze života urvat co nejvíce, Johan je zosobněním nehybnosti. Svůj důchod tráví popíjením piva, které chladí v jezírku, a vše ostatní je pro něj vyrušením. Přesto se právě on většinou stává vypravěčem a komentátorem. Ne výhradním, protože autor se snaží nahlédnout na příběh z různých úhlů. Avšak existuje ještě jeden důvod, proč Petr Čichoň dává tak velký prostor právě Johanovi. Nářečí.

Základ celého románu tkví právě v charakteristických znacích regionu. Jeho svéráz nesmazalo ani jednadvacáté století, i když dialekt se pomalu ztrácí. Právě proto spočívá jeden z významů knihy v připomenutí a zachování tohoto nářečí a ve zdůraznění jeho specifické poetiky. Bohužel se slezské a ostravské nářečí stalo spíš zdrojem laciného humoru, a to i v případě, že nejde o prvoplánovou satiru. Mohli jsme se s tím setkat v textech Ostravaka Ostravskeho, ale tam šlo o pobavení čtenáře. Petr Čichoň konstruuje kapitoly psané dialektem mnohem pečlivěji, avšak, jak se mi zdá, za cenu redukce slovní zásoby svého hrdiny Johana. I když nepopírám, že Ostraváci dávají přednost rychlosti a jednoduchosti, mohl by mít Johan trochu bohatší slovní zásobu.

Dalším důležitým poselstvím knihy je možnost propojení extremistických stran a tajných služeb. Autor konstruuje poměrně komplikovanou zápletku, pro niž prostřednictvím různých náznaků nabízí varianty řešení. Figurují v ní nacionalistické zájmy i tajné služby, ale Lanovka nad Landekem rozhodně není prvoplánový thriller. Příběh není dominantní, důležitou složku tvoří prostředí, nálada a již zmíněný jazyk. Nářečí ve své čisté formě významně konkuruje částem psaným běžnou češtinou a z jejich protikladu vzniká určité napětí.

Je pro mě obtížné objektivně hodnotit efekt, který v konečném důsledku použití nářečí v knize má. Mohu se jen domnívat, že pro čtenáře, kteří s ním nepřišli do styku, může působit poměrně obtížně, pokud je tak psaná celá kapitola. Já jsem v Ostravě vyrostl a proto je pro mě použitý jazyk přirozený a navozuje spíš určitou nostalgii než pocit exotiky. Přesto je ozvláštněním, uměleckým počinem, který je nejen zajímavý, ale i významný.

Nakladatelství Host, které román vydalo, mu jako obvykle věnovalo velkou péči, vznikla tak kniha pozoruhodná svým obsahem i formou.

Název: Lanovka nad Landekem
Autor: Petr Čichoň
Nakladatelství: Host 
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Stran: 174 
ISBN: 978-80-275-0210-3