Recenze: Knihy pro dospělé

Hrátky s protomolekulou

Recenze: James S. A. Corey – Vzestup Persepole. Expanze – kniha sedmá

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 25. 2. 2019 1:00
Autor: Dagmar Sieberová

Dvojice autorů Daniel Abraham a Ty Franck vystupující pod pseudonymem James S. A. Corey ve svém posledním díle sci-fi série Expanze s názvem Vzestup Persepole představují další příběh vesmírné lodi Rosinanty a její posádky. Loď i její slavní majitelé zestárli, s věkem přišly technické i zdravotní potíže, což dotyčným ovšem neubralo na odhodlání a schopnostech. Tuto skutečnost záhy zjistí dávno zapomenutý nepřítel.


knihaZ brány Laconie se vynořila z hlubin temné zóny odštěpená část bývalé marťanské flotily. Pod vedením guvernéra Singha zastihla obyvatele naprosto nepřipravené. Setkáváme se s Duartem, řečeným Nejvyšší konzul, jenž naprosto přebudoval svoji flotilu pomocí nechvalně známé protomolekuly. A nyní má drtivou převahu nad všemi frakcemi. Obyvatelé pásu se ale nehodlají útlaku poddat se svěšenou hlavou.

Abraham a Franck v tomto díle nabízejí to, na co je čtenář zvyklý. Máme tu Holdena a jeho posádku, kteří se opět potýkají s problémem. Děj je tradičně psán v er-formě. Kapitoly jsou nadepsány jmény protagonistů, kteří nabízejí svůj pohled na příběh. Jedná se již o sedmou knihu série Expanze a stejně jako v posledních knihách, i v tomto pokračování se snaží autoři jít cestou, která se odlišuje od předchozích dílů.

Inovativní je už samotný fakt, že se děj posunul o třicet let dopředu. Čtenáři je tak umožněno zjistit, jaké změny se udály v životech hlavních hrdinů. Samy postavy nezřídka zmiňují vyšší věk a přibývající neduhy svých těl, stejně jako Rosinanty:

„Stárnoucí marťanská bojovnice, která žije uvnitř stárnoucí marťanské bojovnice,“ řekl Alex se slyšitelným úsměvem v hlase. […]
„Nejsem tak stará, abych ti nemohla nakopat.“ (Str. 28)

Do myšlenek postav přichází i slovo důchod. V důsledku změny situace pak dochází k mocenským třenicím i mezi členy posádky Rosinanty.

Autorské duo pro změnu věnuje stejnou měrou prostor okupantům jako posádce známé lodi. Tato změna nám dává nahlédnout na příběh z obou stran. Právě postava, která mě nejvíce zaujala, pocházela z okupantských řad. Čerstvě povýšený guvernér Singh má spravovat nově zabrané území. Kromě lodi a posádky je pro svou funkci vybaven silným ideologickým přesvědčením. O správnosti jednání Nejvyššího konzula je přesvědčen takovou měrou, až to hraničí s naivitou. Ačkoliv je tato postava silná, co se víry týče, je slabá tělesně, neschopná bránit sebe sama. Na mladém guvernérovi je ukázáno, kam člověka může dovést slepá víra v ideologii.

V knize tedy opět dostává mnoho prostoru politika. Příběh tak může někomu připadat zbytečně rozvleklý až nudný. Mě osobně tyto politické machinace zaujaly:

Vybudovat říši, to znamená nekonečnou řadu postupně sílících mikroskopických částeček moci, jež přecházejí do větší a větší zrnitosti, a každé zrnko představuje potencionálního zrádce. Medina, to byl mikrokosmos problémů, jaké se objeví všude. (Str. 208)

Představen je vzestup Laconie, jejíž expanzivní plány se řídí politikou cukru a biče. A mnoho lidí v okupovaných oblastech se této politice podvoluje a usiluje o návrat k poklidné všednodennosti. Pár lidí se vzpírá nadvládě, jak mají ovšem jednat vůči neporazitelnému nepříteli? S vrcholením zápletky dostává více prostoru i akce.

Stejně jako předchozí díly je i tento detailně promyšlen a skvěle napsán. Stačí kratičký rozhovor mezi protagonisty, aby si čtenář vzpomněl, z jak odlišných míst hrdinové pocházejí:

„Budu myslet na samé radostné věci,“ slíbil Holden. „Na motýlky. Duhy.“
„Co je ksakru motýlek?“ zeptala se Katria. (Str. 262)

Jak už má autorské duo ve zvyku, nabízí poslední kapitola opět situaci, která má vzbudit čtenářův zájem. A můj rozhodně vzbudila. Je zajímavé se ohlédnout za předchozími díly a uvědomit si, jak se příběh s každou knihou vyvíjel. Z detektivního hledání ztracené dcery se stalo dobývání galaxií. Těším se na pokračování a budoucí vývoj příběhu, který spisovatelé přichystají.

O skvělý překlad této knižní série Expanze se zasloužila česká spisovatelka fantastiky Jana Rečková, která zesnula minulý rok.


Vzestup Persepole. Expanze – kniha sedmá
Autor James S. A. Corey
Překlad Jana Rečková
Nakladatelství Triton
Místo vydání Praha
Rok vydání 2018
Vydání 1.
Počet stran 440
ISBN/EAN 978-80-7553-554-2
Ediční řada Expanze

Do nakladatelstvíPorovnat ceny