Recenze: Knihy pro dospělé

I Darwin se někdy mýlí

Recenze: Angela Saini – Od přírody podřadné

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 21. 11. 2018 0:00
Autor: Jitka Culková
5

Feministická literatura je čím dál dostupnější i u nás a kniha s provokativním názvem Od přírody podřadné patří mezi to nejlepší, co v tomto žánru vychází. Autorka knihy Angela Saini přistupuje k tématu rovnoprávnosti žen a mužů přísně vědecky. Popíše tvrzení, které o ženách koluje, zdánlivě podpořené fakty nebo „přírodou“, a zahrne čtenáře vědeckými studiemi, které tvrzení buď přímo vyvrátí, nebo zpochybní.Často dochází k závěru, že názor na některou „ověřenou“ teorii je mylný už z podstaty vědeckého zkoumání. Třeba z podrobného přečtení vědeckých testování vyjde najevo, že všechny testy probíhaly na mužích. Co na tom, že ženské tělo je jiné a hlavně ovlivňované v průběhu měsíce hormony.

Saini nesklouzává do emotivních výlevů a i svůj osobní postoj a názory zveřejňuje opatrně. Není zuřivou bojovnicí, jen se snaží upozornit na nesprávně vedené výzkumy a zkreslené interpretace pokusů. Například častá otázka šovinistů, proč je tak málo vědkyň/nositelek Nobelovy ceny, pokud jsou ženy stejně chytré jako muži? Krátká odpověď, že ženy neměly přístup ke vzdělání a tím pádem nemohly bádat, Saini rozvádí do detailů. Věnuje se i smutnému fenoménu, kdy ženské vědkyně nechaly své objevy podepisovat mužskými kolegy. Smutná praxe má ozvěnu i v současnosti, kdy muž v týmu je často brán jako vůdce a tudíž je to on, kdo přebírá ocenění.

Část věnující se biologickým a vrozeným rozdílům vyvrací tvrzení Charlese Darwina, že ženy intelektuálně mužům nestačí a že je tím vina sama příroda. Dojde i na v současnosti populární otázku, zda si holčičky opravdu raději hrají s panenkami a kluci s autíčky, nebo je to jen sociální konstrukt daný výchovou.

Na přístupu Angely Saini k vědeckým faktům je sympatické, že se nesnaží tajit neprůkazné odpovědi a odpovědi, které se jí nehodí do profilu knihy. Stejně tak neshazuje práci vědců, kteří mají opačný názor než ona. Pokud narazí na studii, která se snaží tvrdit, že ženy jsou od přírody méněcenné v určitém oboru, předkládá rozhovor s daným vědcem a případně i studie, které tvrdí opak. Ne všechny spory se ve vědeckých přestřelkách vyřeší a Saini v tom případě nechává konečný závěr na čtenářích.

Předmětem zkoumání nejsou jen ženy, ale i samice jiných živočišných druhů. Velkou pozornost vědci věnují primátům, kteří mají na evolučním žebříčku k lidem velmi blízko. Na jejich společenstvích se snaží dokázat tu i onu teorii, ale i zde jsou problematické paralely, na které Saini neváhá upozornit. Vědecký výzkum se za poslední století velmi změnil a ke slovu se dostávají teorie, které byly před několika desítkami let považovány za pouhý bláhový sen ztřeštěných sufražetek. Velmi populární teorie o sexuálních zvycích mužů a žen, kdy muž je od přírody promiskuitní a žena naopak cudná, dostává vážné trhliny.

Kromě zpochybňování zažitých stereotypů se v knize Od přírody podřadné řeší i méně probíraná témata. K jedněm z těch kontroverznějších, které má i velmi urážlivé závěry, patří otázka ženského klimakteria. Jedno z vysvětlení ženského přechodu je to, že k němu dochází proto, že starší ženy pro muže nejsou atraktivní, proto není potřeba, aby takováto žena byla plodná.

Kniha nabízí řadu zajímavých témat, která se dobře čtou i laikům. Odborný přístup a vědecká hantýrka je kompenzována čtivým jazykem a srozumitelnou stylistikou. Nemusíte se bát ani přílišného nadržování ženám. Ostatně sama Angela Saini v závěru své knihy píše:

Nechtěla jsem ukazovat, že je jedno pohlaví lepší a druhé horší. (Str. 190).

A to je zároveň věta, kterou bychom se mohli řídit i v běžném životě.

Název: Od přírody podřadné
Autor: Angela Saini
Překlad: Kateřina Šebková
Nakladatel: Academia
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 2018
Vydání: 1.
Počet stran: 212
ISBN: 978-80-200-2902-7
Edice: Společnost, sv. 28