Recenze: Knihy pro dospělé

Co mají společného vlci a lidé

Recenze: Elli H. Radingerová – Moudrost vlků

1 1 1 1 1 (1 hlas)
Vytvořeno 11. 10. 2018 1:00
Autor: Radka Jakubíčková
5

Kdo z nás by neznal vlčí svět? Už v dětském věku jsme měli tu čest se s vlkem seznámit v jedné z nejznámějších pohádek o Červené karkulce. Vystupuje zde jako hrozba, zlo, které číhá, když dítě neposlechne rodiče. V Krylovově bajce je zase ztělesněním nadřazenosti a síly, díky které může obvinit slabšího a nevinného beránka. Také mytický svět vlkodlaků nelíčí vlka zrovna v pozitivním světle. Tyto pověry a mnoho jiných vyvrací německá autorka Elli H. Radingerová ve své knize Moudrost vlků. Autorka se těmto zvířatům věnuje více než třicet let a je považována za jednu z nejrespektovanějších znalkyň vlků.

 

moudrost-vlkuLáska ke zvířatům je člověku vlastní. Není však běžné zasvětit svůj život tvorům všeobecně považovaným sice za vzácné, ale trochu nebezpečné. Elli Radingerová však svou lásku věnovala právě těmto tajemným tvorům. Myšlenka její knihy je založena na podobnosti života vlků a lidí. Autorka přirovnává smečku k lidské rodině. Zejména zdůrazňuje takové vlastnosti, jako je starost o mláďata, seniory a o nemocné jedince ze smečky, schopnost projevovat radost, sborově výt, ale také vést válku smečky proti smečce, podobnou válce vyhlazovací. Zkrátka vše, čeho je schopen člověk.

 

Kniha je napsána formou poutavých vyprávění, podložených autentickými zkušenostmi získanými sledováním vlků. Tyto příběhy se nenásilně střídají s popisnými pasážemi. Každá kapitola je uvedena citátem a věnuje se konkrétnímu tématu (rodina, stáří, domov, přátelství…). Ke konci knihy autorka shrnuje, čím ji vlčí svět obohatil, a dává také rady lidem, kteří by se rozhodli pro podobnou cestu.

 

Z hlediska odborného kniha přináší jen základní informace – prostředí, v jakém vlci žijí, jejich vzhled a způsob života a jednotlivé názvy vlčích smeček (druidové, sloughové aj.). Autorka přiznává, že když se její zájem o vlčí svět začal rozvíjet, neměla přírodovědné vzdělání. Celá kniha je literárně zpracovaným souhrnem zkušeností s vlky, úvah a vyvození hlavní myšlenky – podobnosti života vlka a člověka, vlčí inteligence a života ve smečce, tedy společenského života. Základním hybatelem jednotlivých epizod knihy jsou bezesporu emoce. Již v úvodu je poutavě vyobrazen obřad, jímž byla Radingerová přijata mezi vlky. Jako by ani nepřipouštěla, že si ona vybrala vlky. Klade důraz na to, že vlci si vybrali ji. V průběhu celého textu je patrný ohromný respekt k celému vlčímu světu, pokora před jejich silou a nesmírný obdiv k těmto tvorům.

 

Kniha Moudrost vlků vede k uvědomění si, že každý článek ekosystému je stejně důležitý. Ze spousty míst naší planety vlci nejdříve vymizeli a teď se opět vracejí. To s sebou přináší velké změny, se kterými se musí příroda, zvířata i člověk vypořádat.

 

Dnes, tedy v době, kdy člověk vlivem přemíry technologie často přestává naslouchat okolnímu světu, je tato kniha příjemným návratem do lůna ohromující přírody, která promlouvá jen tichými stopami ve sněhu, záhadným vytím a zvuky zvířat. Laikovi přinese také poučení a vhled do světa tolik jiného, a přitom podobného tomu lidskému. Knihu bych doporučila všem, kteří obdivují přírodu s jejími zákonitostmi, nástrahami a krásami.


Moudrost vlků
Autor Elli H. Radingerová
Překlad Tomáš Dimter
Nakladatelství Mladá fronta
Místo vydání Praha
Rok vydání 2018
Vydání 1.
Počet stran 272
ISBN/EAN 978-80-204-4807-1
Ediční řada -

Do nakladatelstvíPorovnat ceny