Recenze: Knihy pro dospělé

Intriky, svatby a války Karla IV.

Recenze: Bohumil Vum, Zuzana Foffová – Karel IV. Rytíř – poutník – král – císař

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 1. 7. 2016 1:00
Autor: Dagmar Sieberová
5

14. května 1316 se v Praze narodilo dítě jménem Václav. Osud hochovi přál. Pod jménem Karel se dožil na tehdejší dobu vysokého věku a stal se věhlasným českým králem a římským císařem. V tomto roce uplynulo 700 let od narození tohoto panovníka. Bohumil Vurm a Zuzana Foffová nám ve své publikaci Rytíř - poutník - král - císař představují známého vladaře.


Karel IV. Rytíř – poutník – král – císařČeskému králi Janu Lucemburskému a jeho manželce Elišce Přemyslovně se narodil následník trůnu v Praze roku 1316. Jeho otec mu začal připravovat cestu k získání císařské koruny. Princ se ale brzy vymanil z otcova vlivu a začal sám budovat své postavení. Status římského císaře získal díky úplatkům, lžím, svatbám a válkám. Tento mocný muž dbal ale také o rozkvět svého původního království (z Prahy vybudoval jednu z největších metropolí středověku) a tím se zapsal do paměti Čechů až do dnešních dob.

Tato vědecko-populární publikace mě na první pohled zaujala svým zpracováním. Na 224 stránkách kvalitního papíru se nás snaží seznámit s životem významného panovníka. Kniha uvádí čtenáře do děje představením šlechtických rodů na začátku 14. století. Tato kapitola se jmenuje Hra o trůny. Použití dobře známého slovního spojení ve mně vyvolalo rozpaky. Vážně bylo nutné odvolávat se na známou fantasy sérii? Označení kapitoly na mě působí až moc prvoplánově a také jako přílišná snaha zpopularizovat Karla IV. širší veřejnosti.

Na obhajobu autorů je potřeba říci, že bylo nutné pojmenovat mnoho kapitol. Kniha je členěna do deseti kapitol, které jsou chronologicky řazené. Na začátku každé kapitoly je stručně popsáno konkrétní období. Kapitoly jsou dále členěny na podkapitoly (převážně se jedná o osm podkapitol na jednu kapitolu). Některé podkapitoly jsou označeny jako téma. Tato témata mě osobně při čtení knihy rušila. Jedná se doplňující informace, které narušují chronologický popis událostí. Tak se například v jednom tématu dočteme o nepříznivém počasí, které ovlivnilo situaci v českém království. Sami autoři nejspíše počítali s tím, že čtenář by mohl kapitoly přeskakovat. Následkem toho jsou informace z jednoho oddílu zmíněné i v jiném.

Uspořádání knihy na mě působí tak, jako by se autoři snažili zmínit alespoň stručně o každé relevantní informaci. Jedná se ale o snahu nevděčnou. Jak by se také daly události téměř osmdesáti let vměstnat na 224 stránek? V textu se pak vyskytuje pár vět, které vykazují podivuhodný slovosled.

Líčení událostí doplňují ilustrace a citace z dobových děl. Panovník k nám tak přímo promlouvám prostřednictvím citací z Vita Caroli. Kniha je doplněna o fotografickou dokumentaci staveb. Čtenáři je tak umožněno kochat se budovami, které Karla ovlivnily či které zadal postavit. Dále pak dílo doplňují grafiky, které usnadňují orientaci ve složitém rodokmenu Karla a jeho potomků. Uvítala bych i mapy znázorňující rozšiřování říše.

Některé pasáže textu seznamují s astrologickým znamením Karla či jeho nejbližších.

Osobně mě nejvíce zaujaly perličky z historie. Tak jsem se například dočetla, že při pomazání na královnu musel být oděv ženy opatřen hlubokým výstřihem jak na hrudníku, tak na zádech.

Karel je na počátku knihy líčen jako bohabojný, na svou dobu neobvykle vzdělaný muž. Budoucí panovník míval věštecké sny, ale prokázal své kvality i na bojišti. Přesto si mocenský vzestup vyžádal i porušování dohod a jiné činy. V Norimberku zase postoupil Ludvíkovi V. Braniborskému tři domy bohatých Židů a měšťanům dal povolení srovnat židovskou čtvrť se zemí, aby na jejím místě mohli vybudovat nový kostel Panny Marie (Frauenkirsche) a tržiště.

Karel IV. je vědecko-populární publikace, a tak i na konci knihy najdeme seznam citované literatury (také wikipedie byla využita). Odkazy na konkrétní stránku, která byla citována, je pak zbytečné hledat.

Bohumil Vurm a Zuzana Foffová sepsali knihu, která slouží laikům k bližšímu seznámení s Karlem IV. Svůj účel splnila. Celek je čtivý a nabízí široký pohled na různé sféry panovníkova života a činnosti. Nelíčí jen kladného vladaře, ale pragmatického muže, který dosáhl vytknutých cílů. Pokud hledáte knihu, která vás stručně seznámí s dobou slavného monarchy, je toto dílo právě pro vás.

Karel IV. Rytíř – poutník – král – císař
Autor Bohumil Vum, Zuzana Foffová
Nakladatelství Universum
Místo vydání Praha
Rok vydání 2016
Vydání 1.
Počet stran 224
ISBN/EAN 978-80-242-5294-0
Ediční řada -

Do nakladatelstvíPorovnat ceny