Recenze: Knihy pro dospělé

Japonská dívka rakousko-uherskou hraběnkou

1 1 1 1 1 (6 hlasů)
Recenze
Vytvořeno 10. 3. 2015 2:00
Autor: Jiří Lojín
kvety

Zájem o historii snad nikdy neopadne. Nemám na mysli učebnicovou, takových lidí moc neznám, ale dobře zpracované téma zaujme zcela spolehlivě. Přesto, jak ukazuje praxe, existuje mnoho bílých míst, skrytých osudů, které stojí za to, aby se s nimi seznámila široká veřejnost. Jedním z nich je život hraběnky Mitsuko, Japonky, kterou osud zavál až do Jižních Čech. Její osobnost zaujala historičku umění a japanistku Vlastu Čihákovou Noshiro, která o ní a její rodině informuje různými prostředky.

 

knihaJaponka provdaná za rakousko-uherského aristokrata žijícího na území současného českého státu je samo o sobě dost zajímavé téma, bylo by však chybou, kdyby se autorka omezila jen na ni. Přestože kniha nese jméno Mitsuko, pojednává z velké části o jejím manželovi a jejích dětech. Právem. Zatímco Mitsuko může na první pohled svým exotickým původem a krásou svou rodinu zastínit, skutečným přínosem pro moderní Evropu byli její manžel Heinrich Coudenhove-Kalergi a syn Richard s prací věnovanou Panevropskému hnutí.

Vlasta Čiháková Noshiro vycházela z deníků, které Mitsuko před svou smrtí diktovala své dceři Olze. Na tento základ nabalila beletristickou složku a doplnila ji historickou, vycházející z literatury o osobnostech, vyskytujících se v ději, a z publikovaných prací Heinricha a Richarda. Způsob, jakým vznikaly deníky hraběnky Mitsumi, se přímo odráží i v knize. Zápisky nejsou kontinuální, jde jen o jakési útržky vzpomínek, které tato žena považovala za důležité, a na mnoha místech mohou být i historicky nepřesné. Toho si je dobře vědoma i autorka a jako pečlivá historička to v závěru připomíná. Podobně může být i zkreslený pohled na osobnost hraběte Heinricha. V knize je, nepochybně z velké části optikou své milující manželky, vylíčen jako dokonalý muž. Snad jen jeho pacifistické názory nesla trochu nelibě.

Kniha Mitsuko čtenáře provádí světovou historií od sklonku devatenáctého století až do hraběnčiny smrti v roce 1941. V dodatcích nalezneme i poznámky k dalším osudům dětí Heinricha a Mitsuko. Vlasta Čiháková Noshiro velmi dovedně spojila osudy rodiny s celosvětovými dějinami. Každou kapitolu datuje a v úvodu shrnuje význačné události, vytvářející celkový kontext.

Autorčin styl je poměrně jednoduchý, nepouští se příliš daleko na pole krásné literatury. Kniha je tak pouze mírně beletrizovaný životopis, což jí ale neubírá na poutavosti ani na významu. Přestože ve své podstatě je také o velké lásce, čtenář(ka) nemůže čekat velké činy, velká slova a vzdechy. Je tedy lépe předem k ní přistupovat jako k zajímavé a velmi čtivé historické knize.

Text je podřízen přehlednosti a historickým faktům. Příběh tvoří jen část knihy. Velkou roli hraje obrazová příloha, rodinné fotografie a obrázky míst, kde Mitsuko pobývala, oživující strohá slova. V dodatku nazvaném Mitsuko – japonská matka moderní Evropy? se dočteme shrnutí fakt o této hraběnce a také uvedení na pravou míru jejího označení za matku moderní Evropy, které lze považovat spíše na bonmot, než za skutečnost. Přehled členů rodiny Mitsuko a Heinricha Coudenhove-Kalergi zjednoduší čtenáři orientaci ve složitých rodinných vztazích zejména partnerů jejich sedmi dětí. Velmi užitečnou pomůckou je závěrečný jmenný rejstřík, který se neomezuje pouze na stručné uvedení jmen, ale ke každé historické postavě autorka uvádí někdy až dvoustránkovou informaci. Samozřejmostí je číslo strany, na které se postava v knize vyskytuje. Tak bohaté křížové odkazy dovolují čtenáři ponořit se nejen do příběhu hraběnky, ale i do ducha a vztahů tehdejší doby. Podobně jsou zpracované i informace o místech a dobových reáliích.

Kniha zkrátka splňuje vše, co se dá od seriózní publikace určené široké veřejnosti očekávat. Samozřejmě v některých detailech je možné najít drobné mezery, zvláště v místech, kde se autorka snaží dojít k tomu, jak se nesmělé japonské dívky stala tvrdohlavá a zatrpklá žena. Pro historičku zřejmě není jednoduché domýšlet si velké množství detailů, pro něž neexistují seriózní podklady.

Vlasta Čiháková Noshiro se neomezila pouze na knihu o Mitsuko, spolupracovala i na stálé expozici věnované hraběnce a její rodině na zámku v Horšovském Týně. V závěru se autorka zmiňuje o dalších plánech spojených se svou hrdinkou. Jsou ambiciózní a nezbývá než paní Čihákové Noshiro popřát hodně sil k jejich uskutečnění.

ČIHÁKOVÁ NOSHIRO, Vlasta. Mitsuko. 1. vyd. Brno: Jota, 2015, 448 s. ISBN 978-80-7462-709-5.