Recenze: Knihy pro dospělé

Vládne současnosti kult těla?

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Recenze
Vytvořeno 14. 1. 2015 2:00
Autor: Jolana Hlušičková
il

K prvotině Sarai Walker Alice v říši divů (a taky před zrcadlem) vydané nakladatelstvím DOMINO jsem přistupovala jako k pohodovému čtení, jehož hlavním přínosem je to, že si čtenář odpočine od problémů současného světa. Mé podvědomí bylo také ovlivněno asociací s pohádkou Alenka v říši divů, očekávala jsem žensky líbivý text s happy endem. O to větší bylo mé překvapení, když jsem se do knihy začetla…


knihaVzhledem k tomu, že Sarai Walker vyšla její první kniha, chtěla jsem se s autorkou blíže seznámit. Příliš informací se mi však nepodařilo dohledat, všude se pouze dočteme, že Sarai je americká publicistka a spisovatelka. Studovala v Londýně angličtinu a psala pro komerční časopisy pro dívky v USA. V současné době vyučuje na univerzitě a pracuje na své další knize.

Román Alice v říši divů (a taky před zrcadlem) obsahuje autobiografické prvky, při čtení si uvědomujeme, že autorka Sarai Walker toho má s Alicí Blumou Kettleovou – hlavní hrdinkou - mnoho společného, obě píší pro komerční časopis a mají velké zkušenosti s držením různých diet. Text tak působí skutečně věrohodně, autorka dokáže popsat pocity Alice-Blumy, která se kvůli tloušťce zavírá ve svém světě tvořeném dvěma body, bytem a kavárnou, kam chodí pracovat - odpovídat na dotazy dívek píšících po všech stránkách dokonalé redaktorce Kitty, aniž by tušily, že s nimi komunikuje žena, v jejíž kůži by nechtěly být ani chvilku.

Čtenář poznává pocity Alice-Blumy, které ji provázejí venku, mezi lidmi, kde je nucena čelit výsměchu a urážkám. Nenávidí své tělo, vysní si své hubené já, kterému říká Alice. Vyzkouší spoustu diet, její tělo jde z extrému do extrému, doba hladovění se střídá s obdobím přejídání. Jedná se o neustálý koloběh vyvolávající depresi a zoufalství. Alice-Bluma se proto odhodlává k chirurgickému zákroku. Mezitím se však dostane do ženské komunity, kde žijí různě „postižené“ ženy, které stejně jako Alice-Bluma nesplňují kritéria fyzické dokonalosti ženy současnosti a které se rozhodly vydat cestou násilí proti mužům. Dostává se do kontaktu s pomocnicemi tajemné Jennifer, stává se z ní agresivní žena vyhledávající konflikty. Její život se zásadně mění.

Způsob myšlení Alice-Blumy vyjadřuje následující ukázka textu:

„Měla bys vědět, že je pryč,“ řekla jsem Vereně. „Ta štíhlá žena ve mně, ta dokonalá žena, moje stínové já.“.
„Alice?“
„Alice ne, tu si nárokuju pro sebe. Ta dokonalá žena, hubenější verze mého já, byla odjakživa jenom přelud. Ve skutečnosti neexistovala, a tak žádné jméno nepotřebuje.“ [1]

Text je psaný v ich-formě, a přestože obsahuje četná souvětí a popisy, čte se dobře, překlad Hany Pernicové neobsahuje jazyková klišé, v dost složitém textu se projevuje velký cit pro češtinu. Rušivě na mne působí používání vulgárních výrazů, jedná se však o způsob projevu postav, který odpovídá záměru autorky a podtrhuje „zdrsnění“ hlavní hrdinky a jejích přítelkyň. Postava Alice-Blumy je propracovaná velmi detailně, charaktery ostatních postav a motivy jejich chování jsou jen nastíněné, románu by prospělo výraznější dokreslení životních příběhů ostatních žen z komunity.

Autorka nabízí alternativní přístup k řešení problémů lidí, kteří se vymykají standardu. A to ve formě násilí, agresivity a boje „oko za oko, zub za zub“. S tímto řešením se neztotožňuji, přesto doporučuji knihu si přečíst.

Jak už jsem uvedla výše, ke knize Alice v říši divů (a taky před zrcadlem) sem přistupovala s představou nenáročné literatury, ale po dočtení poslední stránky jsem nad románem ještě dlouho přemýšlela. Takový byl evidentně záměr autorky, postrčit čtenáře, aby se zamyslel nad tím, jakým způsobem posuzujeme ostatní lidi. Jak jsme díky mediální masáži podprahově naprogramováni tak, abychom hodnotili lidi podle toho, zda odpovídají současnému trendu dokonalého člověka. Tato skrytá diskriminace je velmi nebezpečná a je potřeba s ní bojovat. Vždy bychom si měli uvědomit, že i v nedokonalém těle se může skrývat krásná duše. Nenechme se proto masírovat dnešními kritérii dokonalosti a používejme svůj zdravý rozum. To je poselství, které jsem si z knihy Sarai Walker odnesla, a to určitě není málo.

[1] WALKER, Sarai. Alice v říši divů (a taky před zrcadlem). Vyd. 1. Překlad Hana Pernicová. Ostrava: DOMINO, 2014, 408 s. ISBN 978-80-7498-031-2.