Recenze: Knihy pro dospělé

Vánoční labyrinty

1 1 1 1 1 (16 hlasů)
Recenze
Vytvořeno 26. 11. 2014 2:00
Autor: Michaela Vodáková
il

Tak už se to na nás zase valí – od poloviny října supermarkety horlivě upozorňují na nadcházející advent, kdy je třeba se připravit na opulentně konzumní vyvrcholení v podobě vzájemného obdarovávání o Štědrém večeru. Naštěstí existují i méně úmorné varianty, jak strávit vánoční svátky. Patří k nim užívání si pracovního klidu s literárními lahůdkami, které nám rok nadělil a o jedné takové bude právě řeč. Představuji vám Labyrinty světa aneb O cestách ze zmatků světa do ráje srdce s průvodním slovem Václava Cílka.


knihaPro Albatros se sešlo dvanáct výtvarníků se společným zadáním – zamyslet se nad labyrintem, bludištěm a jejich abstraktními i fyzickými formami a graficky tyto své představy zpracovat. Záložky přebalu knihy podávají encyklopedický výklad pojmu „labyrint“ se všemi jeho dobově a oborově podmíněnými významovými posuny. V první řadě si tedy čtenář musí ujasnit rozdíl mezi děsivě bezcílným blouděním a blahodárným putováním za konkrétním účelem. Bludiště a labyrint, zaměňovaná, avšak tak rozdílná pojmenování.

Příbuznost s knihou Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského připomíná jak svým názvem, tak původní a rekonstruovanou kresbou alegorického města na předsádce. V něm se odehrával příběh o poznání světa a roli jedince v něm za doprovodu zkušeného Všezvěda Všudybuda. Náš „Všezvěd“ Václav Cílek, průvodce po labyrintech umělých i přírodních, fantazijních či reálných, se prochází mezi ilustracemi Martina Velíška, Petra Síse, Galiny Miklínové a několika dalších, neméně významných umělců. Vizuální meditaci nad rozměrnými reprodukcemi doplňuje líčením převážně české krajiny s historickými postřehy a souvislostmi. Řada přijde také na vyprávění o krétském labyrintu pro Mínotaura a jeho pokořiteli Theseovi. S Cílkem se zastavujeme u katedrálních labyrintů, pootevírá nám tajemství keltských a antických ztvárnění tématu. Nikdy nezapomene upozornit na přenesený význam a podnítit v nás vlastní „tvarování“ naší představy o sestupu do tajemného spletence cest, v jehož nitru se nachází jádro poznání, z nějž se musíme umět  zase vrátit zpět na světlo.

V každé době, nejen v časech J. A. Komenského, hledají lidé cestu životem a také svou vlastní podstatu. Vydávají se přitom do nebezpečných zákoutí, na nejisté stezky a neosvětlené plochy. Často těsně před cílem cesta nečekaně odbočí na opačnou stranu a nutí trpělivě usilovat a nenechat se odradit složitostí. Labyrinty světa i lidské duše nás vedou k nalezení hluboké pravdy a hodnot, které jediné stojí v našem světě za úsilí. Tak jsme se dostali k hlavnímu poselství knihy Labyrinty světa, které se tak krásně schází s vánoční atmosférou, že samo nakladatelství nazývá svou publikaci jako „dárkovou“.

HOROVÁ, Alexandra, MÜLLER, Ondřej (ed.). Labyrinty světa aneb O cestách ze zmatků světa do ráje srdce. 1. vyd. Průvodní slovo Václav Cílek. Ilustrace Pavel Čech, Iku Dekune, Matěj Forman, Renáta Fučíková, Jan Hísek, Michaela Kukovičová, Galina Miklínová, Markéta Prachatická, Petr Sís, Chrudoš Valoušek, Martin Velíšek, Jiří Votruba, doprovodné ilustrace textu Petr Urban. Praha: Albatros, 2014, 66 s. ISBN 978-80-00-03704-2.