Recenze: Knihy pro děti a mládež

Žil byl jeden král, kterého chránilo celé Dánsko…

1 1 1 1 1 (3 hlasů)
Recenze
Vytvořeno 10. 5. 2015 3:00
Autor: Jitka Culková
Zobrazeno: 5229
il

Nová kniha Lois Lowryové je opět pro děti a stejně jako populární Dárce je novela Spočítej hvězdy o odvaze jednoho obyčejného dítěte. Tentokrát příběh nemá sci-fi zápletku jako Dárce, a přestože se občas příběh zdá neskutečný, vychází historka o odvážných Dánech ze skutečných událostí za druhé světové války.


knihaZuří válka a dánský král Christian X. se jménem své země vzdal Němcům. Přesto si ho poddaní váží, vědí, jak obtížné rozhodnutí to bylo a že bylo správné. I desetiletá Annemarie má svého krále ráda a stejně tak ráda poslouchá historky o něm. Třeba tu, jak se německý voják zeptá na ulici malého chlapce, proč král jezdí na koni po Kodani bez ochranky. Kdo chrání vašeho krále? A chlapec odpoví: Celé Dánsko. Annemarie by za svého krále položila život, ale je ráda, že po ní, obyčejné holce, to nikdo nevyžaduje. Přesto, že je válka, Annemarie dál chodí do školy se svou nejlepší kamarádkou Židovkou Ellen a s malou sestrou. Chybí jim sice cukroví a na ulici postávají nenávidění vojáci, ale jinak je život v Kodani hodně podobný životu před válkou. Až do dne, kdy zmizí židovská prodavačka a Ellen s rodiči se musí schovávat.

Dánskem se nese zvěst, že Němci chtějí Židy vystěhovat ze země. Ellen se schovává v rodině své nejlepší kamarádky Annemarie, ale pro její rodiče tam už není místo, schovávají se jinde a Ellen neví kde. Maminka Annemarie se rozhodne s děvčaty odjet k moři na návštěvu svého bratra. Annemarie ale zaslechne podivný rozhovor otce a strýce a tuší, že návštěva není jen čistě společenská. To, že jí rodiče lžou, ji rozčílí a další lži na ni čekají u strýčka. Prý umřela pratetička, o které Annemarie nikdy neslyšela.

Děvče neváhá a strýce se na podivný pohřeb vyptává. A tehdy se dozví o odbojářích, o tom, jak obyčejní Dánové pomáhají svým židovským přátelům opustit Dánsko. Podrobnosti jí strýc neřekne, protože když neví vše, je snazší být odvážná. Annemarie to chápe jen s obtížemi, brzy ale nadejde čas, kdy bude muset svoji odvahu dokázat i ona.
 
Příběh o tom, jak Dánové tajně převáželi Židy na lodích do neutrálního Švédska, se zakládá na pravdě. Stejně jako historka o chlapci, který vojákovi pověděl o ochráncích krále. Dánové takto zachránili sedm tisíc dánských Židů, a i když jsou Annemarie i Ellen výplodem mysli autorky, podobný příběh se odehrát mohl.

Lowryová svůj příběh přizpůsobila dětem, proto je jazyk jednoduchý, bez okázalých slovních hříček či poetických metafor. Ale možná i proto je příběh tak silný. Větami bez příkras vykresluje autorka složitou dobu, napětí ve spojení s dětskými hrdiny působí o to děsivěji. Malé děvče proti vysokým krutým vojákům a její odvaha a strach působí opravdově. Obraz světa očima dětí zvládá autorka na výbornou. Však také byla za tuto knihu oceněna cenou John Newbery Medal.

Kniha je krátká, vystupuje v ní jen pár postav, a přesto zanechá silný dojem. Vzhledem k tomu, že jde o knihu pro děti, nevyskytuje se v příběhu konkrétní krutost německých vojáků, ale protože všichni dospělí se v knize Němců bojí, je strach přenesen i na děvčata a na čtenáře. Autorka nechala i svoji hrdinku prožít zármutek ze smrti blízké osoby, a tak Annemarie působí reálněji. Spočítej hvězdy je výborná kniha pro děti, ale líbit se bude i dospělým.

LOWRYOVÁ, Lois. Spočítej hvězdy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2015, 128 s. ISBN 978-80-257-1361-7.