Recenze: Odborná literatura

Prostě to přijmi. Tečka

Recenze: Russ Harris – ACT jednoduše. Terapie přijetí a odhodlání.

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 16. 8. 2022 1:00
Autor: Zuzana Tomášková
5

Utrpení je přirozenou součástí života. Snaha vyhnout se mu ale může psychické utrpení udržovat nebo i prohlubovat. V knize ACT jednoduše z nakladatelství Triton je rozebrán směr kognitivně-behaviorální terapie, který se překládá jako terapie přijetí a odhodlání.

 

act-jednoduse2Přístup ACT vychází z poněkud nesamozřejmého předpokladu, že psychické utrpení je nevyhnutelnou součástí lidského prožívání a života, protože je spojeno se samotným procesem používání řeči při popisu minulosti, současnosti a budoucnosti. 

 

Podle ACT je možné se naučit reagovat na psychické utrpení způsobem, který nepovede k jeho dalšímu prohlubování a přetrvávání. I život, jehož součástí je smutek, obavy či vztek, může být uspokojující a plný. 

 

Důležité je proto pro terapeuta naučit klienta či klientku žít život v souladu s vlastními hodnotami. Hodnoty jsou jako kompas, které pomáhají určovat životní cestu. Je to něco svým způsobem stálého, přítomného v životě. A není nutné je dosahovat jako cíle, stačí se hodnotami řídit a naplňovat si jimi život.

 

Při ACT je důraz kladen na všímavé myšlení a pomáhání klientům zjistit, co má pro ně v těžké situaci význam, co je pro ně důležité a o co se mohou opřít. Terapie ACT údajně pomáhá při léčbě deprese, úzkosti, stresu, závislostí, poruch příjmů potravy, schizofrenie, hraniční poruchy osobnosti a dalších psychických obtíží. Cílem přístupu ACT je naučit pacienta či klienta žít naplněný život.

 

Díky přístupu přijetí a odhodlání je možné získat větší kontrolu nad svým jednáním. Člověka může posílit, pokud na své nenaplněné potřeby a touhy zareaguje přijetím bolesti, napojením se na své hodnoty a podniknutím akce.

 

Tak to bylo zjednodušené vysvětlení toho, na co se zaměřuje terapeutický směr přijetí a odhodlání. Kniha je totiž obsáhlá, informačně nabitá, proto je náročnější ji pročíst. Je ale dobře členěná a díky nadpisům, příkladům, cvičením udržuje čtenářovu pozornost.

 

Kniha ACT jednoduše se zároveň zaměřuje na vysvětlení postupů a jejich aplikaci do terapeutického procesu. Z tohoto důvodu je publikace určená hlavně odborníkům z oblasti psychologie či psychiatrie, kognitivně-behaviorálním terapeutům či terapeutům z jiných přístupů.

 

Jsou zde totiž podrobné návody, jak terapii vést krok za krokem, na co je možné se soustředit a jaká cvičení použít. Čtenář se tak dozví, jak během sezení klienta např. vést k přijetí emocí. Najde zde přesné uvedení do cvičení, ukázky toho, co může klientovi či klientce říct. Dále jsou zde praktické tipy pro strýčka Příhodu. Třeba pokud místo pocitů klient či klientka hlásí, že nic necítí nebo že pociťuje necitlivost v určitých částech svého těla.

 

Přijetím emocí může totiž vzniknout prostor pro to vložit svou energii do činností, které dělají život smysluplným. Mindfulness pomáhá s uvědomováním si přítomnosti. Minulost a budoucnost existuje pouze jako myšlenkový proces v přítomnosti. Proto může být užitečné naučit se být všímavější, pouštět myšlenky i nechat pocity postupně odeznít.

 

Knihu ACT jednoduše považuji za zajímavou a užitečnou především díky prozkoumání myšlenky, že je dobré se v životě řídit hodnotami, ne cíli nebo třeba aktuálním citovým rozpoložením a impulsy. Věřím, že toto zaměření na hodnoty může skutečně vést k plněji prožívanému přítomnému životu.

 

Publikaci bych doporučila především odborníkům, kteří se zabývají terapií, protože může obohatit jejich praxi o cenné principy, postupy i cvičení. Pro laika by četba mohla být inspirující, ale náročná. 

 

Název: ACT jednoduše. Terapie přijetí a odhodlání.

Autor: Russ Harris

Nakladatelství: Stanislav Juhaňák TRITON

Rok vydání: 2021

Vydání: 1.

Počet stran: 416

ISBN: 978-80-7553-879-6