Recenze: Odborná literatura

Staré triky – nic nového pod sluncem

Recenze: Jiří Lojín – Válka o pravdu

1 1 1 1 1 (1 hlas)
Vytvořeno 26. 4. 2022 1:00
Autor: Jiří Lojín

Přestože žijeme ve velmi uspěchané době, měli bychom se občas ohlédnout, abychom se poučili z minulosti. To, že se historie opakuje, není pouhá fráze. Není potřeba vydávat se proti proudu času příliš daleko a narazíme na analogie, které až zaráží svou přesností. Proto je kniha Miky Waltariho Válka o pravdu nyní tak významná.


knihaFinského spisovatele Miku Waltariho zná starší generace především jako autora oblíbené knihy Egypťan Sinuhet, ale bylo by velmi bezohledné degradovat ho na autora jednoho románu. Šlo o velmi plodného spisovatele, který po sobě zanechal úctyhodnou řadu beletristických děl. Válka o pravdu mezi ně nepatří, jde o výsledek jeho novinářské práce. Jak naznačuje podtitul Pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě, zabývá se v ní tím úsekem historie, který vedl tyto pobaltské země do „náruče“ Sovětského svazu.

Autor detailně popisuje postup, jaký použila Moskva k ovládnutí těchto nezávislých republik, plný lží a intrik, od slibů ochrany a nezávislosti, přes provokace, sloužící k prolomení smluv až k faktickému vpádu sovětských vojsk. S odstupem času čtenář nechápe naivitu místních komunistů, s jakou pomáhali v destrukci demokratických vlád. Samozřejmě, že za touto naivitou se skrývá i touha po moci, která dokáže zatemnit rozum. V tomto ohledu jsou lidé nepoučitelní a nijak se nepohnuli z místa již stovky let.

Mika Waltari dokázal shromáždit fakta, svědčící o změně životní úrovně v pobaltských zemích před o po připojení k Sovětskému svazu, z nichž jasně vyplývá, že ani dělníkům se nedostalo slíbeného zlepšení poměrů. Ostatně pro tato srovnání nemusíme chodit daleko, stačí srovnat tyto ukazatele u nás v době, kdy jsme žili pod vlivem našeho „velkého vzoru“, a na tomto faktu nezmění nic ani touha některých lidí po starých časech.

Knihu otevírá skvělý a velmi výstižný úvod Markéty Hejkalové, který staví text do kontextu současné doby. Markéta Hejkalová má velkou zásluhu na vydávání Waltariho děl v České republice, pořídila řadu překladů, které vyšly v nakladatelství Hejkal. Zmínit musím i její knihu Fin Mika Waltari – Doba, život a knihy světoznámého spisovatele. I ve zmíněném úvodu lze vycítit znalost života a díla autora a také historie Finska a Pobaltí. Kniha Válka o pravdu byla přeložena kolektivem překladatelů pod vedením Markéty Hejkalové.

Jak jsem se v úvodu zmínil, historie se opakuje a my jsme v současné době svědky napadení Ukrajiny a krvavé války, vedené Ruskem v suverénním státě. Lze pozorovat i snahy o intriky sovětského typu, použité v Pobaltí. O tom, jak dobře na určité skupiny lidí dezinformace působí, se dnes můžeme přesvědčit na sociálních sítích. Užitečných idiotů, ochotných omlouvat a relativizovat zločiny, se najde vždycky dost, smutné je, že zastávají nejvyšší místa ve společnosti.

Válka o pravdu je velmi důležité svědectví psané seriózním žurnalistou, schopným dohledat souvislosti a relevantní informace. Waltari je zachytil, aby se v průběhu let neztrácely detaily, které by mohly být zásadní. Kniha vyšla v době, kdy by její dopad mohl být výrazný, bohužel lidé, přesvědčeni o své pravdě a okouzleni silou diktátorů, se k takové literatuře málokdy dostanou, a to je velká škoda.

Název: Válka o pravdu
Autor: Mika Waltari
Překlad: Kateřina Běláková, Terezie Duroňová, Julie Minaříková, Martin Mokrý a Andrea Papugová
Vydavatel: Masarykova univerzita Brno
Rok vydání: 2022
Vydání: 1.
Počet stran: 134
ISBN 978-80-210-9999-9